Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1546/1999/NQLT Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo 138/CP, Đài truyền hình Việt Nam Người ký: Hồ Anh Dũng, Lê Thế Tiệm
Ngày ban hành: 26/11/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO 138/CP- ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

SỐ 1546/1999-NQLT

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 1999  

 

NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH

VỀ PHỐI HỢPTUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 09/1998/NQ-CP VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM CỦA CHÍNH PHỦ

Thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ, Ban chỉ đạo 138/CP phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức tuyên truyền việc triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm của Chính phủ trên sóng truyền hình Việt Nam theo những nội dung sau đây:

I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên, mọi cấp, mọi ngành, mọi tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân, nâng cao hiểu biết sâu sắc về nội dung Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; các mục tiêu, nội dung cơ bản của Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ.

- Xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể xã hội và của mọi công dân, phát huy tính tích cực của quần chúng nhân dân, tạo khí thế cách mạng của quần chúng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn TTATXH.

- Đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về TTATXH theo chức năng  nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

II- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1- Mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết ban hành Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ.

2- Nội dung Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ.

3- Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hộỉ ở Trung ương và các địa phương; các lực lượng nòng cốt tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm; những hình thức, phương pháp, biện pháp, mô hình, điển hình tiên tiến trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm.

4- Nội dung cơ bản của 4 dề án, kế hoạch thực hiện các đề án của Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm tại các đơn vị, địa phương.

5- Việc triển khai thực hiện chỉ đạo điểm của Chính phủ đối với Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; kết quả phòng, chống tội phạm ở các đơn vị, địa phương:

6- Gương người tốt, việc tốt, trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm.

III- HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1- Trên kênh VTV1:

- Sản xuất và phát sóng thường xuyên các cổ động tuyên truyền có nội dung về Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; thực hiện đều đặn các phóng sự ngắn trong bản tin thời sự và các chương trình chuyên đề nhằm phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm; cảm hoá, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại cộng đồng dân cư; phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên; giúp các cơ quan chức năng phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm và tội phạm có tính quốc té trên lãnh thổ Việt Nam.

- Tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào quần chúng đấu tranh phòng, chống tội phạm; kết quả công tác đấu tranh, chống tội phạm của lực lượng Công an các cấp.

- Thực hiện các chương trình đối thoại, toạ đàm trực tiếp về phòng chống tội phạm, khuyến khích các tầng lớp nhân dân tham gia và đề cao vai trò của các cơ quan bảo vệ pháp luật, các cấp chính quyền.

- Mở chuyên mục "Vì Bình yên cuộc sống" do ban chuyên đề, Đài THVN thực hiện, có hình hiệu riêng, phát sóng vào thời gian thích hợp.

2- Trên kênh VTV2:

Xây dựng các chương trình phổ biến kiến thức nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của nhân dân về phòng, chống tội phạm với các nội dung cụ thể:

- Phổ biến, giáo dục pháp luật, trách nhiệm của công dân trong phòng, chống tội phạm.

- Phổ biến sâu rộng nội dung Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, nội dung và các biện pháp thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ.

- Vai trò, trách nhiệm của Đảng uỷ, chính quyền các cấp, các Bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân cũng như vai trò của Công an các cấp trong việc triển khai thực hiện NQ 09/CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm.

3- Trên kênh VTV3:

- Tường thuật trên sóng VTV3 một số cuộc thi tìm hiểu về NQ 09/CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ do địa phương tổ chức.

- Đặt hàng một số phim truyện về đề tài đấu tranh phòng, chống tội phạm.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Đài truyền hình Việt Nam có trách nhiệm phân công cho các đơn vị trực thuộc và các ban biên tập chương trình chuyên đối tượng, phối hợp với Ban chỉ đạo 138/CP lên kế hoạch tuyên truyền hàng năm cũng như các yêu cầu đột xuất.

2- Cơ quan thường trực BCĐ138/CP có trách nhiệm liên hệ trực tiếp với các ban biên tập thuộc Đài THVN trong việc xây dựng đề cương kịch bản và phối hợp thực hiện chương trình cũng như các việc có liên quan giữa BCĐ138/CP và Đài THVN, đảm bảo thực hiện Nghị quyết này một cách có hiệu quả.

3- Ban chỉ đạo 138/CP sẽ hỗ trợ kinh phí cho Đài truyền hình Việt Nam để thực hiện các chương trình theo kế hoạch trên cơ sở hợp đồng trách nhiệm hai bên ký kết.

 

Hồ Anh Dũng

(Đã ký)

Lê Thế Tiêm

(Đã Ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết liên tịch số 1546/1999/NQLT ngày 26/11/1999 về việc phối hợp tuyên truyền tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ do Đài truyền hình Việt Nam và Ban Chỉ đạo 138/CP ban hành, để thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ do Liên tịch Ban chỉ đạo 138/CP- Đài truyền hình VIệt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.458

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.167.149