Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết về kế hoạch Nhà nước năm 1960 do Quốc hội ban hành

Số hiệu: Khôngsố Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Xiển
Ngày ban hành: 15/04/1960 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

QUỐC HỘI
********

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 1960

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 1960

QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Sau khi nghe Chính phủ báo cáo về kế hoạch cải tạo và phát triển kinh tế, phát triển văn hoá năm 1960;

Sau khi nghe Tiểu ban kế hoạch thuyết trình và các đại biểu tham luận.

QUYẾT NGHỊ

1- Quốc hội nhất trí xác nhận rằng nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng lao động Việt Nam và của Chính phủ, đã nỗ lực phấn đấu vượt nhiều khó khăn, đạt được những thành tích to lớn trong việc hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1959; cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa thành phần kinh tế cá thể của nông dân và thợ thủ công và thành phần kinh tế tư bản chủ nghĩa, nhất là phong trào hợp tác hoá nông nghiệp, đã tiến hành nhanh chóng; các ngành kinh tế và văn hoá, nhất là công tác xây dựng cơ bản, sản xuất nông nghiệp và công nghiệp, đào tạo cán bộ, đã phát triển với một nhịp độ nhanh; phong trào chuyển biến cách mạng đang tiếp tục phát triển sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; các mặt hoạt động đó đã đem lại những thay đổi rất trọng yếu trong đời sống xã hội và kinh tế ở miền Bắc nước ta.

2- Quốc hội thông qua những nhiệm vụ và chỉ tiêu chính của kế hoạch cải tạo và phát triển kinh tế, phát triển văn hoá năm 1960 đồng thời coi đó là mục tiêu phấn đấu để hoàn thành kế hoạch 3 năm.

Kế hoạch Nhà nước năm 1960 giữ một vị trí hết sức quan trọng, nó vừa bảo đảm hoàn thành kế hoạch 3 năm, vừa chuẩn bị cho kế hoạch 5 năm lần thứ nahát. Những nhiệm vụ và chỉ tiêu ghi trong kế hoạch 1960 đã được xây dựng với tinh thần tích cực và vững chắc, phù hợp với yêu cầu tiến nhanh, tiến mạnh trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đồng thời cũng phù hợpu với khả năng của miền Bắc nước ta; việc sửa đổi một số chỉ tiêu ghi trong kế hoạch 3 năm là cần thiết và sát với tình hình thực tế. Trong việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch, cần quán triệt nhiệm vụ và chính sách, nắm vững biện pháp, nâng cao quyết tâm phấn đấu, phát huy mọi thuậnu lợi, khắc phục mọi khó khăn để đảm bảo thực hiện vượt mức những chỉ tiêu ghi trong kế hoạch.

3- Quốc hội biểu dương tinh thần thi đua yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội của các tầng lớp nhân dân, công nhân, nông dân, quân dội, lao động trí óc, đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào miền Nam tập kết v.v... đã góp phần xứng đáng vào viẹc hoàn thành thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1959.

Quốc hội kêu gọi toàn thể nhân dân và cán bộ phát huy nhiệt tình cách mạng, ra sức thi đua tăng năng suất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất cũng như trong xây dựng và công tác để hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1960, kế thúc thắng lợi kế hoạch ba năm phát triển và cải tạo kinh tế, phát triểu văn hoá, tạo điều kiện thuận lợi để bước vào kế haọch 5 năm lần thứ nhất, nhầm đẩy mạnh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, làm cơ sở vững chắc cho cuộc đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, khoá thứ nhất, kỳ họp thứ 12, thông qua trong phiên họp ngày 15 tháng 4 năm 1960.

 

 

Nguyễn Xiển

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết về kế hoạch Nhà nước năm 1960 do Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.400

DMCA.com Protection Status
IP: 34.232.51.240