Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: Khôngsố Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nông Đức Mạnh
Ngày ban hành: 23/06/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 1994

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT 6 THÁNG CUỐI NĂM 1994

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Điều 62 và Điều 63 của Luật tổ chức Quốc hội, Nghị quyết của Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ tư về công tác xây dựng pháp luật năm 1994.
Sau khi xem xét Tờ trình của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về công tác xây dựng pháp luật 6 tháng cuối năm 1994 và ý kiến của đại biểu Quốc hội.

QUYẾT NGHỊ

I. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG PHÁP LUẬT 6 THÁNG CUỐI NĂM 1994 GỒM CÁC DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH SAU ĐÂY:

A. CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH THỨC:

a. Các dự án Luật

1. Bộ luật dân sự

2. Luật doanh nghiệp Nhà nước;

3. Luật ngân sách Nhà nước

b. Các dự án Pháp lệnh:

1. Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người tham gia kháng chiến.

2. Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất và cho thuê đất.

3. Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của tổ chức , cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam;

4. Pháp lệnh về công nhận và thi hành tại Việt Nam các quyết định của Trọng tài nước ngoài;

5. Pháp lệnh về công chức;

6. Pháp lệnh về phí và lệ phí;

7. Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính (sửa đổi)

8. Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

9. Pháp lệnh bảo hộ quyền tác giả;

10. Pháp lệnh về nhà vắng chủ;

11. Pháp lệnh về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi

12. Pháp lệnh bảo vệ công trình giao thông và an toàn giao thông;

13. Pháp lệnh về phòng chống AIDS.

B. CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ

a. Các dự án Luật :

1. Luật biên giới quốc gia;

2. Luật hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi)

3. Luật tổ chức Toà án hành chính;

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự;

5. Luật hợp tác xã;

6. Luật phòng, chống ma tuý.

b. Các dự án Pháp lệnh :

1. Pháp lệnh bà mẹ Việt Nam anh hùng (mới bổ sung);

2. Pháp lệnh về nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân mỗi cấp (mới bổ sung);

3. Pháp lệnh quy định về việc giám sát và hướng dẫn của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, việc kiểm tra và hướng dẫn của Chính phủ đối với Hội đồng nhân dân (mới bổ sung);

4. Pháp lệnh về giải quyết các vụ tranh chấp lao động (mới bổ sung);

5. Pháp lệnh về khung thuế suất đối với việc chuyển quyền sử dụng đất có thay đổi mục đích sử dụng (mới bổ sung).

6. Pháp lệnh bảo vệ công trình khí tượng thuỷ văn;

7. Pháp lệnh về hàm ngoại giao;

8. Pháp lệnh về khen thưởng;

II. TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT 6 THÁNG CUỐI NĂM 1994 VỚI CÁC BIỆN PHÁP CHỦ YẾU SAU ĐÂY:

1. Chính phủ và các cơ quan hữu quan khẩn trương chuẩn bị và sớm ban hành đồng bộ các văn bản dưới luật để triển khai tổ chức thực hiện các luật mới được Quốc hội thông qua

2. Các ngành, các cấp từ trung ương đến cơ sở, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội, theo phạm vi trách nhiệm, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân nghiêm chỉnh thi hành các luật mới được ban hành.

3. Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn do pháp luật quy định có kế hoạch hướng dẫn việc thực hiện các quy định của Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi ) để tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp khoá mới vào cuối năm 1994 .

4. Ban soạn thảo Dự án Bộ luật dân sự, Uỷ ban pháp luật của Quốc hội phối hợp với Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tôi cao nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, khẩn trương chỉnh lý dự án Bộ luật trình Uỷ ban thường vụ quốc hội cho ý kiến để tổ chức tốt kế hoạch lấy ý kiến nhân dân trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 6.

5. Đại biểu Quốc hội và các Đoàn đại biểu Quốc hội dành thời gian và có hình thức thích hợp để cho ý kiến về các dự án pháp luật, nhất là về dự án Bộ luật dân sự, theo kế hoạch của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 1994.

 

 

Nông Đức Mạnh

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật 6 tháng cuối ngày 23/06/1994 do Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.371

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.87.250.158