Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 99/NQ-HĐND năm 2013 quyết định giao biên chế cán bộ, công chức do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Số hiệu: 99/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Phạm Văn Vọng
Ngày ban hành: 16/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 99/NQ-HĐND

Vĩnh Phúc, ngày 16 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUYẾT ĐỊNH GIAO BIÊN CHẾ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 8/3/2010 của Chính phủ về việc quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Quyết định số 1878/QĐ-TTg ngày 12/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt biên chế công chức của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 1342/QĐ-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức năm 2013 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số: 26/TTr-UBND ngày 06/5/2013 của UBND tỉnh về tình hình sử dụng biên chế công chức năm 2012 và đề nghị giao biên chế công chức năm 2013; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định giao biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện năm 2013 là 1.818 chỉ tiêu. Số lượng cụ thể của từng cơ quan, đơn vị có danh sách kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết này; quyết định điều chỉnh biên chế công chức hành chính, giao chỉ tiêu hợp đồng lao động khi cần thiết cho các cơ quan hành chính sau khi thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh.

2. Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này, được HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 10/7/2013 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Vọng

 

DANH SÁCH

GIAO BIÊN CHẾ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NĂM 2013
(Kèm theo Nghị quyết số: 99 /NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2013 của HĐND tỉnh)

Số TT

Tên cơ quan, đơn vị

Biên chế giao năm 2013

1

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

34

2

Văn phòng UBND tỉnh

50

3

Sở Kế hoạch và Đầu tư

47

4

Sở Tài Chính

50

5

Sở Xây dựng

47

6

Sở Công Thương

85

7

Sở Giao thông vận tải

64

8

Sở Thông tin và Truyền thông

29

9

Sở Khoa học và Công nghệ

37

10

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

192

11

Sở Tài nguyên và Môi trường

61

12

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

54

13

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

50

14

Sở Tư pháp

39

15

Sở Giáo dục và Đào tạo

47

16

Sở Y tế

55

17

Sở Nội vụ

70

18

Sở Ngoại vụ

16

19

Thanh tra tỉnh

41

20

Ban Quản lý các khu công nghiệp

33

21

Ban Dân tộc

16

22

Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh

01

23

UBND thành phố Vĩnh Yên

86

24

UBND huyện Vĩnh Tường

82

25

UBND huyện Yên Lạc

71

26

UBND huyện Bình Xuyên

82

27

UBND huyện Tam Dương

72

28

UBND huyện Lập Thạch

74

29

UBND huyện Sông Lô

74

30

UBND huyện Tam Đảo

76

31

UBND thị xã Phúc Yên

83

 

Tổng cộng

1.818

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 99/NQ-HĐND năm 2013 quyết định giao biên chế cán bộ, công chức do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.024
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127