Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 99/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 19/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 99/NQ-CP

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG: ĐÔNG CƯƠNG, ĐÔNG HƯƠNG, ĐÔNG HẢI, QUẢNG HƯNG, QUẢNG THÀNH, QUẢNG THẮNG THUỘC THÀNH PHỐ THANH HÓA, TỈNH THANH HÓA

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thành lập các phường: Đông Cương, Đông Hương, Đông Hải, Quảng Hưng, Quảng Thành, Quảng Thắng thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa như sau:

1. Thành lập phường Đông Cương trên cơ sở toàn bộ 680,84 ha diện tích tự nhiên và 16.800 nhân khẩu của xã Đông Cương.

Phường Đông Cương có 680,64 ha diện tích tự nhiên và 16.800 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Đông Cương: Đông giáp phường Hàm Rồng; Tây giáp xã Đông Lĩnh, xã Thiệu Vân; Nam giáp phường Đông Thọ; Bắc giáp xã Thiệu Dương.

2. Thành lập phường Đông Hương trên cơ sở toàn bộ 341,94 ha diện tích tự nhiên và 17.000 nhân khẩu của xã Đông Hương.

Phường Đông Hương có 341,94 ha diện tích tự nhiên và 17.000 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Đông Hương: Đông và Bắc giáp phường Đông Hải; Tây giáp phường Nam Ngạn, phường Trường Thi, phường Lam Sơn; Nam giáp phường Đông Sơn.

3. Thành lập phường Đông Hải trên cơ sở toàn bộ 678 ha diện tích tự nhiên và 16.100 nhân khẩu của xã Đông Hải.

Phương Đông Hải có 678 ha diện tích tự nhiên và 16.100 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Đông Hải: Đông giáp phường Quảng Hưng; Tây giáp phường Đông Hương; Nam giáp phường Đông Sơn; Bắc giáp xã Hoằng Long.

4. Thành lập phường Quảng Hưng trên cơ sở toàn bộ 618,3 ha diện tích tự nhiên và 14.450 nhân khẩu của xã Quảng Hưng.

Phường Quảng Hưng có 618,3 ha diện tích tự nhiên và 14.450 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Quảng Hưng: Đông giáp xã Quảng Phú; Tây giáp phường Đông Hải; Nam giáp phường Quảng Thành, xã Quảng Đông; Bắc giáp xã Hoằng Quang, xã Hoằng Đại.

5. Thành lập phường Quảng Thành trên cơ sở toàn bộ 843,71 ha diện tích tự nhiên và 19.500 nhân khẩu của xã Quảng Thành.

Phường Quảng Thành có 843,71 ha diện tích tự nhiên và 19.500 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Quảng Thành: Đông giáp xã Quảng Đông; Tây giáp phường Đông Vệ; Nam giáp xã Quảng Thịnh và xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương; Bắc giáp phường Quảng Hưng, phường Đông Sơn.

6. Thành lập phường Quảng Thắng trên cơ sở toàn bộ 359 ha diện tích tự nhiên và 14.500 nhân khẩu của xã Quảng Thắng.

Phường Quảng Thắng có 359 ha diện tích tự nhiên và 14.500 nhân khẩu

Địa giới hành chính phường Quảng Thắng: Đông giáp phường Đông Vệ, phường Quảng Thành; Tây giáp xã Đông Hưng, phường An Hoạch; Nam giáp xã Quảng Thịnh; Bắc giáp phường Đông Vệ, phường An Hoạch.

7. Sau khi thành lập 06 phường , thành phố Thanh Hóa có 14.677,07 ha diện tích tự nhiên và 393.294 nhân khẩu, 37 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 20 phường: Hàm Rồng, Nam Ngạn, Đông Thọ, Trường Thi, Điện Biên, Phú Sơn, Tân Sơn, Lam Sơn, Đông Sơn, Ba Đình, Ngọc Trạo, Đông Vệ, Tào Xuyên, An Hoạch, Đông Cương, Đông Hương, Đông Hải, Quảng Hưng, Quảng Thành, Quảng Thắng và 17 xã: Hoằng Lý, Hoằng Long, Hoằng Anh, Hoằng Quang, Hoằng Đại, Quảng Thịnh, Quảng Đông, Quảng Phú, Quảng Tâm, Quảng Cát, Đông Lĩnh, Đông Tân, Đông Hưng, Đông Vinh, Thiệu Dương, Thiệu Khánh, Thiệu Vân.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Ban Tổ chức Trung ương Đảng;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: V.III, TCCB, TH, KTN, PL, TCCV, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 99/NQ-CP ngày 19/08/2013 thành lập các phường: Đông Cương, Đông Hương, Đông Hải, Quảng Hưng, Quảng Thành, Quảng Thắng thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.052

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.4.147
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!