Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 99/2007/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Lỳ Khai Phà
Ngày ban hành: 10/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 99 /2007/NQ-HĐND

Lai Châu, ngày 10 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHIA TÁCH HUYỆN THAN UYÊN THÀNH 02 HUYỆN LÀ: HUYỆN THAN UYÊN VÀ HUYỆN TÂN UYÊN THUỘC TỈNH LAI CHÂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ11

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 64B/HĐBT ngày 12/9/1981 của Hội đồng Bộ tr­ưởng (nay là Chính phủ), về việc điều chỉnh địa giới hành chính đối với những huyện, xã có địa giới hành chính chư­a hợp lý;

Căn cứ Quyết định số 87/2006/QĐ-TTg ngày 20/4/2006 của Thủ t­ướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Lai Châu thời kỳ 2006 - 2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1015/TTr-UBND, ngày 29 tháng 11 năm 2007 của UBND tỉnh Lai Châu về việc: Chia tách đơn vị hành chính huyện Than Uyên thành hai huyện thuộc tỉnh Lai Châu; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND tỉnh; ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án chia tách huyện Than Uyên thành 02 huyện là: Huyện Tân Uyên và huyện Than Uyên thuộc tỉnh Lai Châu như sau:

1. Huyện Tân Uyên có diện tích đất tự nhiên là: 90.319,5 ha và dân số 42.221 người bao gồm: diện tích và dân số của Thị trấn Tân Uyên, xã Hố Mít, xã Mường Khoa, xã Phúc Khoa, xã Nậm Cần, xã Nậm Sỏ, xã Pắc Ta, xã Tà Mít, xã Thân Thuộc, xã Trung Đồng.

Huyện lỵ đặt tại thị trấn Tân Uyên.

2. Sau khi điều chỉnh diện tích đất tự nhiên và dân số của 10 xã để thành lập huyện Tân Uyên, huyện Than Uyên diện tích đất tự nhiên còn lại là: 79.680,5 ha và dân số hiện tại: 53.338 người bao gồm: diện tích và dân số của xã Pha Mu, xã Mường Mít, xã Phúc Than, xã Mư­ờng Than, xã Mư­ờng Cang, xã Hua Nà, xã Tà Hừa, xã Ta Gia, xã Tà Mung, xã Mư­ờng Kim, xã Khoen On, thị trấn Than Uyên.

Huyện lỵ đặt tại thị trấn Than Uyên.

Điều 2. Giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 3. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát Uỷ ban nhân dân tỉnh và các ngành liên quan thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã đư­ợc HĐND tỉnh Lai Châu khoá XII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
L
Khai Phà

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 99/2007/NQ-HĐND ngày 10/12/2007 về chia tách huyện Than Uyên thành 02 huyện là: Huyện Tân Uyên và huyện Than Uyên thuộc tỉnh Lai Châu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.234

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!