Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 892/NQ-UBTVQH13 thành lập phường Xuất Hóa Huyền Tụng thị xã Bắc Kạn

Số hiệu: 892/NQ-UBTVQH13 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 11/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 892/NQ-UBTVQH13

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG XUẤT HÓA, HUYỀN TỤNG THUỘC THỊ XÃ BẮC KẠN VÀ THÀNH PHỐ BẮC KẠN, TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 10/TTr-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015,

QUYT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập các phường Xuất Hóa, Huyền Tụng thuộc thị xã Bắc Kạn và thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

1. Thành lập 02 phường thuộc thị xã Bắc Kạn:

a) Thành lập phường Xuất Hóa trên cơ sở toàn bộ 4.804,9 ha diện tích tự nhiên và 3.461 nhân khẩu của xã Xuất Hoá.

Địa giới hành chính phường Xuất Hoá: Đông và Nam giáp huyện Chợ Mới; Tây giáp xã Nông Thượng; Bắc giáp các phường Đức Xuân, Huyền Tụng và huyện Bạch Thông;

b) Thành lập phường Huyền Tụng trên cơ stoàn bộ 2.735,6 ha diện tích tự nhiên và 4.769 nhân khẩu của xã Huyền Tụng.

Địa giới hành chính phường Huyền Tụng: Đông và Bắc giáp huyện Bạch Thông; Tây giáp phường Nguyễn Thị Minh Khai và xã Dương Quang; Nam giáp các phường Đức Xuân và Xuất Hoá.

2. Thành lập thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn trên cơ sở toàn bộ 13.688 ha diện tích tự nhiên, 56.818 nhân khẩu và 08 đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Bắc Kạn.

Địa giới hành chính thành phố Bắc Kạn: Đông, Tây và Bắc giáp huyện Bạch Thông; Nam giáp huyện Chợ Mới.

3. Sau khi thành lập 02 phường và thành phố Bắc Kạn:

a) Thành phố Bắc Kạn có 13.688 ha diện tích tự nhiên, 56.818 nhân khẩu và 08 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 06 phường Đức Xuân, Huyền Tụng, Nguyễn Thị Minh Khai, Phùng Chí Kiên, Sông Cầu, Xuất Hóa và 02 xã Dương Quang, Nông Thượng.

b) Tỉnh Bắc Kạn có 08 đơn vị hành chính cấp huyện (01 thành phố, 07 huyện) và 122 đơn vị hành chính cấp xã (110 xã, 06 phường, 06 thị trấn).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Chính phủ, Hội đng nhân dân, y ban nhân dân tỉnh Bc Kạn và các cơ quan, tchức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, n định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của nhân dân địa phương bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Ban tổ chức Trung ương;
- Tòa án NDTC, Viện KSNDTC; KTNN;
- HĐND, UBND tỉnh Bắc Kạn;
- Lưu: HC, PL.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 892/NQ-UBTVQH13 ngày 11/03/2015 về thành lập các phường Xuất Hóa, Huyền Tụng thuộc thị xã Bắc Kạn và thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.828

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!