Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 891/NQ-UBTVQH13 thành lập thị xã phường thuộc thị xã Đông Triều Quảng Ninh

Số hiệu: 891/NQ-UBTVQH13 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 11/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 891/NQ-UBTVQH13

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU VÀ 06 PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUC HI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Xét đề nghị ca Chính phủ tại Tờ trình số 12/TTr-CP ngày 13 tháng 01 năm 2015,

QUYT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập thị xã Đông Triều và 06 phường thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

1. Thành lập thị xã Đông Triều, tnh Quảng Ninh trên cơ stoàn bộ 39.721,55 ha diện tích tự nhiên, 173.141 nhân khẩu và 21 đơn vị hành chính cấp xã ca huyện Đông Triều.

Địa giới hành chính thị xã Đông Triều: Đông giáp thành phố Uông Bí; Tây giáp tnh Hải Dương; Nam giáp thành phố Hải Phòng và tnh Hi Dương; Bc giáp tỉnh Bắc Giang.

2. Thành lập 06 phường thuộc thị xã Đông Triều:

a) Thành lập phường Đông Triều trên cơ sở toàn bộ 76,51 ha diện tích tự nhiên và 5.186 nhân khu của thị trấn Đông Triu.

Địa giới hành chính phường Đông Triều: Đông và Bắc giáp phường Đức Chính; Nam và Tây giáp xã Hồng Phong;

b) Thành lập phường Mạo Khê trên cơ sở toàn bộ 1.906,46 ha diện tích tự nhiên và 39.418 nhân khẩu của thị trấn Mạo Khê.

Địa giới hành chính phường Mạo Khê: Đông giáp xã Yên Thọ; Tây giáp phường Kim Sơn; Nam giáp tỉnh Hải Dương; Bc giáp xã Bình Khê và xã Tràng Lương;

c) Thành lập phường Đức Chính trên cơ sở toàn bộ 627,81 ha diện tích tự nhiên và 7.519 nhân khẩu của xã Đức Chính.

Địa giới hành chính phường Đức Chính: Đông giáp phường Xuân Sơn; Tây giáp các xã Việt Dân, Tân Việt và Hồng Phong; Nam giáp các phường Đông Triều, Hưng Đạo và xã Hồng Phong; Bc giáp các xã An Sinh, Tân Việt và Tràng An;

d) Thành lập phường Hưng Đạo trên cơ sở toàn bộ 810,01 ha diện tích tự nhiên và 8.296 nhân khẩu của xã Hưng Đạo.

Địa giới hành chính phường Hưng Đạo: Đông giáp các phường Xuân Sơn và Kim Sơn; Tây giáp xã Hồng Phong; Nam giáp tnh Hải Dương; Bắc giáp các phường Đức Chính và Xuân Sơn;

đ) Thành lập phường Xuân Sơn trên cơ sở toàn bộ 659,76 ha diện tích tự nhiên và 6.564 nhân khẩu của xã Xuân Sơn.

Địa giới hành chính phường Xuân Sơn: Đông giáp xã Bình Khê và phường Kim Sơn; Tây giáp phường Đức Chính; Nam giáp các phường Hưng Đạo và Kim Sơn; Bc giáp xã Tràng An;

e) Thành lập phường Kim Sơn trên cơ sở toàn bộ 1.045,01 ha diện tích tự nhiên và 8.176 nhân khẩu của xã Kim Sơn.

Địa giới hành chính phường Kim Sơn: Đông giáp phường Mạo Khê; Tây giáp các phường Hưng Đạo và Xuân Sơn; Nam giáp tỉnh Hải Dương; Bc giáp xã Bình Khê.

3. Sau khi thành lập thị xã Đông Triều và 06 phường thuộc thị xã Đông Triều:

a) Thị xã Đông Triều có 39.721,55 ha diện tích tự nhiên, 173.141 nhân khẩu và 21 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 06 phường Đông Triều, Đức Chính, Hưng Đạo, Kim Sơn, Mạo Khê, Xuân Sơn và 15 xã An Sinh, Bình Dương, Bình Khê, Hoàng Quế, Hồng Phong, Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây, Nguyn Huệ, Tân Việt, Thủy An, Tràng An, Tràng Lương, Việt Dân, Yên Đức, Yên Thọ;

b) Tnh Quảng Ninh có 14 đơn vị hành chính cấp huyện (04 thành phố, 02 thị xã và 08 huyện) và 186 đơn vị hành chính cấp xã (111 xã, 67 phường và 08 thị trấn).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Chính ph, Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân tnh Quảng Ninh và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức địa phương; ổn định đời sống của nhân dân địa phương bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Ban tổ chức Trung ương;
- Tòa án NDTC, Viện KSNDTC; KTNN;
- HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Lưu: HC, PL.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 891/NQ-UBTVQH13 ngày 11/03/2015 về thành lập thị xã Đông Triều và 06 phường thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.406

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!