Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 889/NQ-UBTVQH13 thành lập thị xã 07 phường thị xã Điện Bàn Quảng Nam 2015

Số hiệu: 889/NQ-UBTVQH13 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 11/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 889/NQ-UBTVQH13

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ XÃ ĐIỆN BÀN VÀ 07 PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TNH QUẢNG NAM

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 44/TTr-CP ngày 04 tháng 02 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập thị xã Điện Bàn và 07 phường thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

1. Thành lập thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam trên cơ sở toàn bộ 21.471 ha diện tích tự nhiên, 229.907 nhân khẩu và 20 đơn vị hành chính cấp xã của huyện Điện Bàn.

Địa giới hành chính thị xã Điện Bàn: Đông giáp thành phố Hội An và biển Đông; Tây giáp huyện Đại Lộc; Nam giáp huyện Duy Xuyên; Bắc giáp thành phố Đà Nng.

2. Thành lập 07 phường thuộc thị xã Điện Bàn:

a) Thành lập phường Vĩnh Điện trên cơ sở toàn bộ 205,35 ha diện tích tự nhiên và 8.244 nhân khẩu của thị trấn Vĩnh Điện.

Địa giới hành chính phường Vĩnh Điện: Đông giáp xã Điện Minh; Tây giáp phường Điện An; Nam giáp xã Điện Minh; Bắc giáp phường Điện An và xã Điện Minh;

b) Thành lập phường Điện An trên cơ sở toàn bộ 1.014,85 ha diện tích tự nhiên và 14.464 nhân khẩu của xã Điện An.

Địa giới hành chính phường Điện An: Đông giáp các phường Điện Nam Bắc và Điện Nam Trung; Tây giáp các xã Điện Phước và Điện Hòa; Nam giáp phường Vĩnh Điện, các xã Điện Minh và Điện Phong; Bắc giáp xã Điện Thng Nam;

c) Thành lập phường Điện Ngọc trên cơ sở toàn bộ 2.121,60 ha diện tích tự nhiên và 31.392 nhân khẩu của xã Điện Ngọc.

Địa giới hành chính phường Điện Ngọc: Đông giáp phường Điện Dương và biển Đông; Tây giáp xã Điện Thắng Bắc; Nam giáp phường Điện Nam Bắc, các xã Điện Thắng Nam và Điện Thắng Trung; Bắc giáp thành phố Đà Nng;

d) Thành lập phường Điện Nam Bắc trên cơ sở toàn bộ 750,97 ha diện tích tự nhiên và 10.159 nhân khẩu của xã Điện Nam Bắc.

Địa giới hành chính phường Điện Nam Bắc: Đông giáp phường Điện Dương; Tây giáp phường Điện An, các xã Điện Thắng Nam và Điện Thắng Trung; Nam giáp phường Điện Nam Trung; Bắc giáp phường Điện Ngọc;

đ) Thành lập phường Điện Nam Trung trên cơ sở toàn bộ 803,74 ha diện tích tự nhiên và 9.273 nhân khẩu của xã Điện Nam Trung.

Địa giới hành chính phường Điện Nam Trung: Đông giáp phường Điện Dương; Tây giáp phường Điện An; Nam giáp phường Điện Nam Đông và xã Điện Minh; Bắc giáp phường Điện Nam Bắc;

e) Thành lập phường Điện Nam Đông trên cơ sở toàn bộ 879,98 ha diện tích tự nhiên và 8.879 nhân khẩu của xã Điện Nam Đông.

Địa giới hành chính phường Điện Nam Đông: Đông giáp phường Điện Dương; Tây giáp phường Vĩnh Điện và xã Điện Minh; Nam giáp xã Điện Phương và thành phố Hội An; Bắc giáp phường Điện Nam Trung;

g) Thành lập phường Điện Dương trên cơ sở toàn bộ 1.563,97 ha diện tích tự nhiên và 19.039 nhân khẩu của xã Điện Dương.

Địa giới hành chính phường Điện Dương: Đông giáp biển Đông; Tây giáp các phường Điện Nam Bắc và Điện Nam Trung; Nam giáp phường Điện Nam Đông và thành phố Hội An; Bắc giáp phường Điện Ngọc.

3. Sau khi thành lập thị xã Điện Bàn và 07 phường thuộc thị xã Điện Bàn:

a) Thị xã Điện Bàn có 21.471 ha diện tích tự nhiên, 229.907 nhân khẩu và 20 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 07 phường Điện An, Điện Dương, Điện Nam Bắc, Điện Nam Đông, Điện Nam Trung, Điện Ngọc, Vĩnh Điện và 13 xã Điện Hòa, Điện Hồng, Điện Minh, Điện Phong, Điện Phương, Điện Phước, Điện Quang, Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Nam, Điện Thắng Trung, Điện Thọ, Điện Tiến, Điện Trung.

b) Tỉnh Quảng Nam có 18 đơn vị hành chính cấp huyện (15 huyện, 02 thành phố và 01 thị xã) và 244 đơn vị hành chính cấp xã (207 xã, 25 phường và 12 thị trấn).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, n định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của nhân dân địa phương bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Ban tổ chức Trung ương;
- Tòa án NDTC, Vi
n KSNDTC; KTNN;
- HĐND,
UBND tnh Quảng Nam;
- Lưu: HC, PL.
Số e-PAS: 14241

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 889/NQ-UBTVQH13 ngày 11/03/2015 về thành lập thị xã Điện Bàn và 07 phường thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.209

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.180.193