Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 87/NQ-HĐND năm 2018 sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 32/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 43/2006/NQ-HĐND, 11/2007/NQ-HĐND, 08/2013/NQ-HĐND do tỉnh Trà Vinh ban hành

Số hiệu: 87/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Trần Trí Dũng
Ngày ban hành: 23/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 23 tháng 10 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 1 ĐIỀU 2 NGHỊ QUYẾT SỐ 32/NQ-HĐND NGÀY 09/12/2015 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH VỀ VIỆC BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2006/NQ-HĐND , NGHỊ QUYẾT SỐ 11/2007/NQ-HĐND , NGHỊ QUYẾT SỐ 08/2013/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Xét Tờ trình số 3859/TTr-UBND ngày 16/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND , Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND , Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; trên cơ sở thẩm tra của Ban Pháp chế; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND , Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND, Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

“1. Những người có bằng đại học hiện đang công tác tại xã, phường, thị trấn và hợp tác xã nông nghiệp trong tỉnh Trà Vinh được tiếp tục hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 17/8/2007 của Hội đồng nhân dân tnh để tuyển dụng vào công chức cấp xã hoặc sp xếp, bố trí bầu vào các chức danh cán bộ cấp xã theo quy định nhưng ti đa đến ngày 31/12/2020.”.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tnh triển khai, tổ chức thực hiện cụ thể; Ban Pháp chế và đại biểu Hội đồng nhân dân tnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX - kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 23/10/2018./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính;
- TT.TU, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH t
nh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: Nội vụ, T
ư pháp, Tài chính, Cục thống kê tnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;

- Văn phòng: HĐND, UBND tỉnh;
- L
ưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Trần Trí Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 87/NQ-HĐND năm 2018 sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 32/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 43/2006/NQ-HĐND, 11/2007/NQ-HĐND, 08/2013/NQ-HĐND do tỉnh Trà Vinh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


325

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172