Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 77/2008/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận Bình Tân ban hành

Số hiệu: 77/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Hoàng
Ngày ban hành: 19/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 77/2008/NQ-HĐND

Bình Tân, ngày 19 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN - KHÓA I KỲ HỌP LẦN THỨ 11

(Ngày 18 và 19 tháng 12 năm 2008)

Căn cứ Điều 59 của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Trong kỳ họp lần thứ 11 của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân - Khóa I (nhiệm kỳ 2004 - 2009) được tổ chức vào ngày 18 và 19 tháng 12 năm 2008. Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 74/TTr-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2008 của Thường trực Hội đồng nhân dân quận và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ngoài việc giám sát chung việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận và việc thi hành pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân quận giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân quận triển khai hoạt động giám sát năm 2009, tập trung vào các nội dung cụ thể như sau:

1. Việc thực hiện “Năm xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.

2. Việc thực hiện cải cách hành chính (nhà - đất,…), phòng, chống tham nhũng.

3. Tình hình xây dựng cơ bản vốn ngân sách nhà nước. Tập trung các công trình vốn thành phố.

4. Tình hình thu - chi ngân sách, thu thuế. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

5. Tình hình chỉ đạo điều hành thực hiện về lĩnh vực văn hóa - giáo dục.

6. Việc thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo.

7. Tình hình an toàn giao thông, việc thực hiện chương trình mục tiêu “3 giảm”.

8. Tình hình công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại - tố cáo.

9. Tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Điều 2. Trên cơ sở chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân quận và căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân quận chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện chương trình giám sát.

Thường trực Hội đồng nhân dân quận tổ chức thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân quận; điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân quận; hướng dẫn các đại biểu Hội đồng nhân dân quận trong việc thực hiện hoạt động giám sát.

Điều 3. Các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân quận tiến hành hoạt động giám sát; chuẩn bị báo cáo và cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân quận.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Bình Tân - Khóa I (nhiệm kỳ 2004 - 2009) thông qua tại kỳ họp lần thứ 11, ngày 19 tháng 12 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hoàng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 77/2008/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận Bình Tân ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.160

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.229.89