Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 77/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quận Tân Phú Người ký: Huỳnh Văn Nẫu
Ngày ban hành: 19/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN TÂN PHÚ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 77/2008/NQ-HĐND

Tân Phú, ngày 19 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ KHÓA I - KỲ HỌP LẦN THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Trên cơ sở xem xét Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận Tân Phú,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân quận Tân Phú trong năm 2009 tổ chức phối hợp thực hiện nhiệm vụ giám sát cụ thể từng nội dung sau đây:

1. Kết quả tổ chức đấu thầu 6 chợ trên địa bàn quận.

2. Tình hình kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực xây dựng, kinh tế, văn hóa năm 2008.

3. Tình hình thực hiện việc kiểm tra và vận hành hệ thống xử lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường của các cơ sở sản xuất trên địa bàn quận.

Điều 2. Trên cơ sở chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận và căn cứ vào nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật, Thường trực Hội đồng nhân dân quận xây dựng kế hoạch thực hiện, phân công hai Ban Hội đồng nhân dân chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức phối hợp cùng Tổ đại biểu, đại biểu có liên quan triển khai thực hiện chương trình giám sát.

Điều 3. Để tạo điều kiện thuận lợi cho Thường trực Hội đồng nhân dân và hai Ban Hội đồng nhân dân quận tiến hành giám sát, các cơ quan, đơn vị hữu quan chuẩn bị báo cáo và cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Thường trực Hội đồng nhân dân và hai Ban Hội đồng nhân dân quận.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân quận xem xét báo cáo tổng hợp hoạt động giám sát của hai Ban Hội đồng nhân dân quận và báo cáo kết quả việc thực hiện chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận năm 2009 tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân quận.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Tân Phú khóa I, kỳ họp lần thứ 14 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Nẫu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 77/2008/NQ-HĐND ngày 19/12/2008 về chương trình giám sát năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.978

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.59.31
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!