Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 77/2007/NQ-HĐND về tập trung chỉ đạo thực hiện các dự án, công trình quan trọng theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên

Số hiệu: 77/2007/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Đinh Thanh Đồng
Ngày ban hành: 19/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/2007/NQ-HĐND

Tuy Hòa, ngày 19 tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH QUAN TRỌNG THEO NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét Báo cáo số 95/BC-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2007 về “Tình hình thực hiện các dự án, công trình quan trọng trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến tháng 6/2007, ước thực hiện đến hết năm 2007 và các giải pháp thực hiện”, Tờ trình số 1177/UBND-TH ngày 13 tháng 7 năm 2007 “Về việc xin chủ trương bố trí, sử dụng vốn của dự án Hạ tầng đô thị Nam thành phố Tuy Hòa-Vũng Rô” của UBND Tỉnh; Báo cáo ý kiến của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh nhận thấy thời gian qua, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các cơ quan liên quan và các chủ đầu tư đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện các dự án, công trình quan trọng theo Nghị quyết số 51/2005/NQ-HĐND ngày 21/12/2005 của HĐND tỉnh và đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, việc thực hiện các dự án, công trình nhìn chung đều chậm, tiến độ kéo dài so với kế hoạch đề ra; Có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu; Một số dự án trong quá trình triển khai thực hiện đã vi phạm nghiêm trọng qui định về quản lý đầu tư và xây dựng phải xử lý theo quy định của pháp luật. UBND tỉnh rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành quá trình tổ chức thực hiện các dự án này.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh:

1. Rà soát, đánh giá lại khả năng đầu tư thực hiện của 12 dự án, công trình quan trọng trên địa bàn tỉnh, đồng thời tập trung chỉ đạo để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư, cụ thể:

- Các dự án thuộc các Khu công nghiệp tỉnh: Tập trung đầu tư hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng kỹ thuật chủ yếu trong năm 2009. Sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh chính sách thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp; Kiểm tra, rà soát việc sử dụng đất tại các Khu công nghiệp để xử lý theo qui định đối với những dự án không triển khai hoặc triển khai không hết diện tích đã đăng ký. Riêng Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu thực hiện đúng theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thống nhất giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh về cơ cấu nguồn vốn đầu tư đã trình Chính phủ.

- Dự án Hạ tầng đô thị Nam thành phố Tuy Hòa-Vũng Rô: Tiếp tục thực hiện các nội dung theo tinh thần Nghị quyết số 66/2006/NQ-HĐND ngày 14/7/2006 của HĐND Tỉnh về tập trung chỉ đạo thực hiện dự án Hạ tầng đô thị Nam thành phố Tuy Hòa-Vũng Rô.

Hội đồng nhân dân Tỉnh thống nhất Tờ trình số 1177/UBND-TH ngày 13/7/2007 của UBND tỉnh “Về việc xin chủ trương bố trí, sử dụng vốn của dự án Hạ tầng đô thị Nam thành phố Tuy Hòa-Vũng Rô”. Giao UBND tỉnh rà soát khả năng huy động vốn từ quỹ đất và các nguồn hợp pháp khác để tiếp tục đầu tư; Cân đối vốn từ nguồn kinh phí chưa phân bổ của dự án trong dự toán ngân sách năm 2007 để trả nợ khối lượng xây lắp hoàn thành một số tiểu dự án; Có kế hoạch đầu tư giao thông toàn tuyến từ cầu Hùng Vương đến Bắc cầu Đà Nông để khai thác có hiệu quả dự án này trước năm 2010.

- Dự án Cơ sở hạ tầng tuyến đường ven biển Độc Lập - Long Thủy - Gành Đá Dĩa: Hoàn thành cuối năm 2008.

- Dự án Hệ thống chống ngập lụt thành phố Tuy Hòa (kè Bạch Đằng): Hoàn thành cuối quí II/2008.

- Dự án chỉnh trị cửa Đà Nông: Hoàn thành vào cuối năm 2008.

- Các dự án còn lại gồm: Dự án cảng Vũng Rô; Trục giao thông phía Tây; Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh; Năng lượng nông thôn II tỉnh Phú Yên; Kè chống xói lở bờ sông, bờ biển khu dân cư thị trấn Sông Cầu; Cấp nước và vệ sinh thành phố Tuy Hòa và các thị trấn; Cải thiện điều kiện vệ sinh và bảo vệ môi trường thành phố Tuy Hòa, thời hạn hoàn thành thực hiện theo phụ lục của Báo cáo số 95/BC-UBND ngày 03/7/2007 của UBND tỉnh trình tại kỳ họp.

3. Có phương án bố trí vốn hợp lý, chỉ đạo chặt chẽ trong quá trình thực hiện các dự án, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng.

4. Tại các kỳ họp thường lệ HĐND, UBND tỉnh báo cáo tình hình và tiến độ thực hiện các dự án.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa V, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đinh Thanh Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 77/2007/NQ-HĐND về tập trung chỉ đạo thực hiện các dự án, công trình quan trọng theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.763
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37