Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 75/NQ-HĐND năm 2014 thông qua Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp (kỳ họp thứ 7 và thứ 8) thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La

Số hiệu: 75/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Văn Chất
Ngày ban hành: 16/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 16 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA TỜ TRÌNH CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH VỀ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁT SINH GIỮA HAI KỲ HỌP (KỲ HỌP THỨ 7 VÀ THỨ 8) THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HĐND TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Quy chế hoạt động của HĐND ngày 02 tháng 4 năm 2005;

Xét Tờ trình số 61/TTr-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2014 của Thường trực HĐND tỉnh về thông qua kết quả của Thường trực HĐND tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp (kỳ họp thứ 7 và thứ 8) thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp (kỳ họp thứ 7 và thứ 8) thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, gồm những vấn đề sau:

1. Phương án sử dụng nguồn kinh phí bổ sung năm 2013 thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo.

2. Lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Nước sinh hoạt liên bản Bó 1, Bó 2, Suối Phày, Đồng Lương và bổ sung nguồn cấp nước cho hệ thống trung tâm xã Huy Hạ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

3. Lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Doanh trại tạm Ban chỉ huy quân sự huyện Vân Hồ.

4. Phân bổ kinh phí thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí năm 2013.

5. Lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà lớp học trường tiểu học Mộc Lỵ, thị trấn Mộc Châu.

6. Giao chi tiết các nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương.

7. Phân bổ chi tiết nguồn vốn ODA, vốn đối ứng ODA và điều chỉnh phương án phân bổ vốn ngân sách tỉnh đối ứng các dự án ODA năm 2014.

8. Giao nhiệm vụ và phân bổ dự toán kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014.

9. Phân bổ kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2014 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

10. Phân bổ chi tiết nguồn vốn xổ số kiến thiết còn lại năm 2014.

11. Lập báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Nhà lưu trú cho người nhà bệnh nhân, Bệnh viện đa khoa tỉnh.

12. Phân bổ chi tiết nguồn vốn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh năm 2014 hoàn trả vốn Trái phiếu Chính phủ thực hiện đề án kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012.

13. Bổ sung kinh phí hỗ trợ cho cán bộ làm việc tại cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện Metadone năm 2014.

14. Phân bổ nguồn vốn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh năm 2014 hỗ trợ Đề án phát triển kinh tế - xã hội xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ

15. Phân bổ chi tiết nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề nông thôn năm 2014.

16. Lập báo cáo Kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình lắp đặt hệ thống bảng tuyên truyền cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh Sơn La

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày HĐND tỉnh khóa XIII thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT 150b.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 75/NQ-HĐND năm 2014 thông qua Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp (kỳ họp thứ 7 và thứ 8) thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.137
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.74.69