Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 75/NQ-HĐND năm 2012 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2013

Số hiệu: 75/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Trần Hồng Châu
Ngày ban hành: 13/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 13 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NQ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Trên cơ sở xem xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 14/TTr-TT. HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2012, các Ban HĐND tỉnh và ý kiến của các Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2013

TT

Trích yếu văn bản

Cơ quan trình dự thảo

Cơ quan chủ trì thẩm tra

Thời gian thông qua

1

Nghị quyết thông qua đối tượng, mức thu, chế độ quản lý phí khai thác và sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

UBND tỉnh

Ban Kinh tế và Ngân sách

Kỳ họp thứ 7

2

Nghị quyết công nhận đô thị Sông Dinh, huyện Quỳ Hợp là đô thị loại V

UBND tỉnh

Ban Pháp chế

Kỳ họp thứ 7

3

Nghị quyết về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

UBND tỉnh

Ban Kinh tế và Ngân sách

Kỳ họp thứ 7

4

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 257/2008/NQ- HĐND về cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư đổi mới công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học- công nghệ nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá

UBND tỉnh

Ban Kinh tế và Ngân sách

Kỳ họp thứ 7

5

Nghị quyết về tăng cường đầu tư xây dựng mới và nâng cấp cơ sở vật chất Trạm y tế và Phòng khám đa khoa khu vực tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013-2015

UBND tỉnh

Ban Văn hóa - Xã hội

Kỳ họp thứ 7

6

Nghị quyết về Ban hành quy định đối tượng, mức thu, tỷ lệ trích nộp phí vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An

UBND tỉnh

Ban Kinh tế và Ngân sách

Kỳ họp thứ 7

7

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 316/2010/NQ-HĐND về một số chính sách đối với nhân lực chất lượng cao

UBND tỉnh

Ban Pháp chế

Kỳ họp thứ 7

8

Nghị quyết thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính Thị trấn Nam Đàn

UBND tỉnh

Ban Pháp chế

Kỳ họp thứ 7

9

Nghị quyết về giao biên chế công chức năm 2013 và dự kiến kế hoạch biên chế công chức năm 2014

UBND tỉnh

Ban Pháp chế

Kỳ họp thứ 7

10

Nghị quyết về chính sách khuyến khích, ưu đãi phát triển hoạt động vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Nghệ An

UBND tỉnh

Ban Pháp chế

Kỳ họp thứ 7

11

Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng biển và ven biển tỉnh Nghệ An đến năm 2020

UBND tỉnh

Ban Kinh tế và Ngân sách

Kỳ họp thứ 7

12

Nghị quyết về xây dựng mạng lưới trường trọng điểm tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013-2020

UBND tỉnh

Ban Văn hóa - Xã hội

Kỳ họp thứ 7

13

Sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND về một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh

 

Kỳ họp thứ 7

14

Nghị quyết thông qua chính sách ưu đãi, hỗ trợ dự án công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013-2020

UBND tỉnh

Ban Kinh tế và Ngân sách

Kỳ họp thứ 7

15

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 314/2010/NQ-HĐND về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khối, xóm, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

UBND tỉnh

Ban Pháp chế

Kỳ họp thứ 8

16

Nghị quyết về mức thu lệ phí thi nghề phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An

UBND tỉnh

Ban Văn hóa - Xã hội

Kỳ họp thứ 8

17

Nghị quyết về thu phí thoát nước trên địa bàn Thành phố Vinh

UBND tỉnh

Ban Kinh tế và Ngân sách

Kỳ họp thứ 8

18

Nghị quyết về mức thu phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An

UBND tỉnh

Ban Văn hóa – Xã hội

Kỳ họp thứ 8

19

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 254/2008/NQ-HĐND về chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa

UBND tỉnh

Ban Pháp chế

Kỳ họp thứ 8

20

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 266/2009/NQ-HĐND về đối tượng, mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy và xe ô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An

UBND tỉnh

Ban Kinh tế và Ngân sách

Kỳ họp thứ 8

21

Nghị quyết thông qua mức trang bị tập luyện thường xuyên của huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao tỉnh Nghệ An

UBND tỉnh

Ban Văn hóa - Xã hội

Kỳ họp thứ 8

22

Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2014

UBND tỉnh

Ban Kinh tế và Ngân sách

Kỳ họp thứ 8

23

Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014

UBND tỉnh

Ban Kinh tế và Ngân sách

Kỳ họp thứ 8

24

Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012

UBND tỉnh

Ban Kinh tế và Ngân sách

Kỳ họp thứ 8

25

Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi NSNN địa phương và phương án phân bổ NSĐP năm 2014

UBND tỉnh

Ban Kinh tế và Ngân sách

Kỳ họp thứ 8

26

Nghị quyết về nguyên tắc định giá và phê duyệt khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

UBND tỉnh

Ban Kinh tế và Ngân sách

Kỳ họp thứ 8

27

Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2014

Thường trực HĐND tỉnh

 

Kỳ họp thứ 8

28

Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2014

Thường trực HĐND tỉnh

 

Kỳ họp thứ 8

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh: Chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013. Trong trường hợp cần điều chỉnh chương trình, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh để điều chỉnh và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Các cơ quan được giao trách nhiệm trình dự thảo chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức việc soạn thảo để trình HĐND tỉnh đúng tiến độ, có chất lượng và đảm bảo quy trình, thủ tục, hồ sơ theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND; tạo điều kiện để cơ quan thẩm tra tham gia vào quá trình soạn thảo; phối hợp với Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua.

3. Các cơ quan được giao trách nhiệm chủ trì thẩm tra dự thảo Nghị quyết chủ động phối hợp với các cơ quan soạn thảo để tham gia vào quá trình soạn thảo; khảo sát tình hình thực tế tại địa phương về những nội dung liên quan đến dự thảo Nghị quyết; phối hợp với các Ban khác của HĐND Tỉnh thực hiện việc thẩm tra dự thảo Nghị quyết và giúp Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XVI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2012 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua. /.

 

 

Nơi nhận:
- VP Quốc hội; VP Chính phủ (để b/c);
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành, thị;
- Chánh, phó Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Website http://dbndnghean.vn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 75/NQ-HĐND năm 2012 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2013

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.223
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69