Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 71/2006/NQ-HĐND thông qua Đề án thành lập mới, chia và điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, thị trấn thuộc quận Ninh Kiều, quận Ô Môn, huyện Phong Điền, huyện Vĩnh Thạnh do thành phố Cần Thơ ban hành

Số hiệu: 71/2006/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Nguyễn Tấn Quyên
Ngày ban hành: 22/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/2006/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 22 tháng 9 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

V/V THÔNG QUA ĐỀ ÁN THÀNH LẬP MỚI, CHIA VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC QUẬN NINH KIỀU, QUẬN Ô MÔN, HUYỆN PHONG ĐIỀN, HUYỆN VĨNH THẠNH THUỘC THÀNH PHỐ CẦN THƠ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 05/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về việc thành lập các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, các huyện Phong Điền, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, Thốt Nốt và các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương;

Theo Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thông qua Đề án thành lập mới, chia và điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, thị trấn thuộc quận Ninh Kiều, quận Ô Môn, huyện Phong Điền, huyện Vĩnh Thạnh thuộc thành phố Cần Thơ;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân và ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ nhất trí thông qua Đề án số 07/ĐA-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thành lập mới, chia và điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, thị trấn thuộc quận Ninh Kiều, quận Ô Môn, huyện Phong Điền, huyện Vĩnh Thạnh thuộc thành phố Cần Thơ, để thành lập bốn đơn vị hành chính mới:

- Phường An Khánh;

- Phường Thới Hòa;

- Thị trấn Phong Điền;

- Thị trấn Vĩnh Thạnh.

Nội dung chủ yếu như sau:

1. Quận Ninh Kiều:

Đề nghị thành lập phường An Khánh trên cơ sở điều chỉnh 441 ha và 7.731 người của phường An Bình, cụ thể:

1.1. Hiện trạng phường An Bình:

- Phường An Bình có 1.193,7 ha diện tích tự nhiên và 20.452 người.

- Địa giới hành chính phường An Bình:

+ Đông giáp phường Xuân Khánh, phường Hưng Lợi;

+ Tây giáp phường Long Tuyền, Long Hòa - quận Bình Thủy;

+ Nam giáp xã Nhơn Nghĩa, xã Mỹ Khánh - huyện Phong Điền; phường Lê Bình, phường Ba Láng - quận Cái Răng;

+ Bắc giáp phường An Hòa - quận Ninh Kiều, phường Long Hòa - quận Bình Thủy.

1.2. Phường An Khánh dự kiến thành lập mới:

- Quy mô phường An Khánh có 441 ha diện tích tự nhiên và 7.731 người.

- Địa giới hành chính phường An Khánh:

+ Đông giáp phường Xuân Khánh, phường Hưng Lợi;

+ Tây giáp phường Long Hòa, phường Long Tuyền - quận Bình Thủy;

+ Nam giáp phường An Bình;

+ Bắc giáp phường An Hòa - quận Ninh Kiều, phường Long Hòa - quận Bình Thủy.

1.3. Sau khi chia tách thành lập phường mới, phường An Bình có 752,7 ha và 12.721 người.

Địa giới hành chính phường An Bình sau chia tách:

+ Đông giáp phường An Khánh, phường Hưng Lợi;

+ Tây giáp phường Long Tuyền - quận Bình Thủy;

+ Nam giáp phường Lê Bình, Ba Láng - quận Cái Răng, xã Nhơn Nghĩa, xã Mỹ Khánh - huyện Phong Điền;

+ Bắc giáp phường An Khánh.

2. Quận Ô Môn:

- Đề nghị thành lập phường Thới Hòa trên cơ sở điều chỉnh 702,84 ha và 7.766 người của phường Châu Văn Liêm, cụ thể:

2.1. Hiện trạng phường Châu Văn Liêm:

- Phường Châu Văn Liêm có 1.658,42 ha diện tích tự nhiên và 30.485 người.

- Địa giới hành chính phường Châu Văn Liêm:

+ Đông giáp phường Phước Thới, phường Thới An;

+ Tây giáp xã Thới Thạnh - huyện Cờ Đỏ;

+ Nam giáp phường Trường Lạc;

+ Bắc giáp phường Thới Long.

2.2. Phường Thới Hòa dự kiến thành lập mới:

- Quy mô phường Thới Hòa có 702,84 ha diện tích tự nhiên và 7.766 người.

- Địa giới hành chính phường Thới Hòa:

+ Đông giáp phường Thới An;

+ Tây giáp xã Thới Thạnh - huyện Cờ Đỏ;

+ Nam giáp phường Châu Văn Liêm;

+ Bắc giáp phường Thới Long.

2.3. Sau khi chia tách thành lập phường mới, phường Châu Văn Liêm có 955,58 ha và 22.719 người.

Địa giới hành chính phường Châu Văn Liêm sau chia tách:

+ Đông giáp phường Phước Thới, Thới An;

+ Tây giáp xã Thới Thạnh - huyện Cờ Đỏ;

+ Nam giáp phường Trường Lạc;

+ Bắc giáp phường Thới Hòa.

3. Huyện Phong Điền:

Đề nghị thành lập thị trấn Phong Điền trên cơ sở điều chỉnh 753,82 ha và 11.852 người của xã Nhơn Ái, cụ thể như sau:

3.1. Hiện trạng xã Nhơn Ái:

- Xã Nhơn Ái có diện tích tự nhiên là 2.313,32 ha và 26.883 người.

- Địa giới hành chính xã Nhơn Ái:

+ Đông giáp xã Mỹ Khánh, xã Nhơn Nghĩa, xã Giai Xuân;

+ Tây giáp xã Trường Long;

+ Nam giáp tỉnh Hậu Giang;

+ Bắc giáp xã Tân Thới, xã Giai Xuân.

3.2. Thị trấn Phong Điền dự kiến thành lập mới:

- Quy mô thị trấn Phong Điền: có 753,82 ha diện tích tự nhiên và 11.852 người

- Địa giới hành chính thị trấn Phong Điền:

+ Đông giáp xã Mỹ Khánh, xã Giai Xuân;

+ Tây giáp xã Nhơn Ái;

+ Nam giáp xã Nhơn Ái;

+ Bắc giáp xã Tân Thới, xã Giai Xuân.

3.3. Sau khi chia tách thành lập thị trấn, xã Nhơn Ái có 1.559,5 ha và 15.031 người.

Địa giới hành chính xã Nhơn Ái sau chia tách:

+ Đông giáp xã Nhơn Nghĩa; thị trấn Phong Điền;

+ Tây giáp xã Trường Long;

+ Nam giáp tỉnh Hậu Giang;

+ Bắc giáp xã Tân Thới, thị trấn Phong Điền.

4. Huyện Vĩnh Thạnh:

Đề nghị thành lập thị trấn Vĩnh Thạnh trên cơ sở điều chỉnh 367,79 ha và 1.695 người của xã Thạnh Quới và 369,78 ha và 3.126 người của xã Thạnh Mỹ.

4.1. Hiện trạng xã Thạnh Quới:

- Xã Thạnh Quới có 3.705,63 ha diện tích tự nhiên và 14.053 người.

- Địa giới hành chính xã Thạnh Quới:

+ Đông giáp xã Thạnh Lộc, xã Thạnh Mỹ;

+ Tây giáp xã Thạnh An;

+ Nam giáp xã Thạnh Phú;

+ Bắc giáp tỉnh An Giang.

4.2. Hiện trạng xã Thạnh Mỹ:

- Xã Thạnh Mỹ có 2.510,62 ha diện tích tự nhiên và 14.051 người.

- Địa giới hành chính xã Thạnh Mỹ:

+ Đông giáp xã Thới Thuận - huyện Thốt Nốt, xã Vĩnh Trinh;

+ Tây giáp xã Thạnh Quới;

+ Nam giáp xã Thạnh Lộc;

+ Bắc giáp tỉnh An Giang.

4.3. Thị trấn Vĩnh Thạnh dự kiến thành lập mới:

- Quy mô thị trấn Vĩnh Thạnh: có 737,57 ha diện tích tự nhiên và 4.821 người.

- Địa giới hành chính thị trấn Vĩnh Thạnh:

+ Đông giáp xã Thạnh Mỹ;

+ Tây giáp xã Thạnh Quới;

+ Nam giáp xã Thạnh Lộc, xã Thạnh Quới;

+ Bắc giáp xã Thạnh Mỹ.

4.4. Sau khi chia tách thành lập thị trấn, xã Thạnh Quới có 3.337,84 ha và 12.358 người.

Địa giới hành chính xã Thạnh Quới sau chia tách:

+ Đông giáp xã Thạnh Mỹ;

+ Tây giáp xã Thạnh An;

+ Nam giáp xã Thạnh An;

+ Bắc giáp tỉnh An Giang.

4.5. Sau khi chia tách thành lập thị trấn, xã Thạnh Mỹ có 2.140,84 ha và 10.925 người.

Địa giới hành chính xã Thạnh Mỹ sau chia tách:

+ Đông giáp xã Thới Thuận - huyện Thốt Nốt, xã Vĩnh Trinh;

+ Tây giáp thị trấn Vĩnh Thạnh;

+ Nam giáp xã Thạnh Lộc;

+ Bắc giáp tỉnh An Giang.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc phân vạch, điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính nêu trên trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VII kỳ họp thứ 8 (bất thường) thông qua và được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Quyên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 71/2006/NQ-HĐND thông qua Đề án thành lập mới, chia và điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, thị trấn thuộc quận Ninh Kiều, quận Ô Môn, huyện Phong Điền, huyện Vĩnh Thạnh do thành phố Cần Thơ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.363

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.238.77