Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 69/NQ-HĐND năm 2014 chia tách bản Tà Phềnh để thành lập bản Tà Phềnh 1; bản Tà Phềnh 2, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Số hiệu: 69/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Văn Chất
Ngày ban hành: 03/04/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 03 tháng 4 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

CHIA TÁCH BẢN TÀ PHỀNH ĐỂ THÀNH LẬP BẢN TÀ PHỀNH 1; BẢN TÀ PHỀNH 2, XÃ TÂN LẬP, HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIII, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Xét Tờ trình số 29/TTr-BND ngày 11 tháng 3 năm 2014 của UBND tỉnh đề nghị chia tách bản Tà Phềnh để thành lập bản mới thuộc xã Tân Lập, huyện Mộc Châu; Báo cáo thẩm tra số 369/BC-HĐND ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Ban Pháp chế của HĐND tỉnh và và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chia tách bản Tà Phềnh để thành lập bản Tà Phềnh 1; bản Tà Phềnh 2, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

1. Bản Tà Phềnh 1

1.1. Dân số có 191 hộ, 1.103 nhân khẩu.

1.2. Diện tích đất tự nhiên của bản là 1.922 ha (trong đó: Đất sản xuất nông nghiệp 452 ha, đất lâm nghiệp 1.462 ha, 08 ha đất ở).

1.3. Vị trí địa lý, ranh giới

- Phía Đông giáp bản Nà Tân, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu.

- Phía Tây giáp bản Dạo, xã Mường Lựm, huyện Yên Châu.

- Phía Nam giáp bản Tà Số 2, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu.

- Phía Bắc giáp bản Tà Phềnh 2 và bản Co Phay xã Tân Lập, huyện Mộc Châu.

2. Bản Tà Phềnh 2

2.1. Dân số có 53 hộ với 289 nhân khẩu.

2.2. Diện tích đất tự nhiên của bản là 332 ha (trong đó: Đất sản xuất nông nghiệp 191 ha, đất lâm nghiệp 138ha, đất ở 03 ha ).

2.3. Vị trí địa lý, ranh giới

- Phía Đông giáp bản Tà Phềnh 1, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu;

- Phía Tây giáp bản Dạo, xã Mường Lựm, huyện Yên Châu;

- Phía Nam giáp bản Tà Phềnh 1, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu;

- Phía Bắc giáp bản Nà Nháy, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu.

3. Xã Tân Lập, huyện Mộc Châu sau khi chia tách bản Tà Phềnh có tổng số 15 bản, 04 tiểu khu gồm: Bản Dọi 1, bản Dọi 2, bản Tà Phềnh 1, bản Tà Phềnh 2, bản Phiêng Cành, bản Hoa 1, bản Hoa 2, bản Nặm Tôm, bản Nà Tân, bản Phiêng Đón, bản Co Phay, bản Nà Nháy, bản Lóng Cóc, bản Nà, bản Nặm Khao, Tiểu khu 9, Tiểu khu 12, Tiểu khu 32, Tiểu khu 34.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XIII, kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 thông qua ngày 02 tháng 4 năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV QH; Chính phủ;
- VP QH, VPCP;
- Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính;
- TT Tỉnh ủy; HĐND, UBND;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- TT HU, HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, PC (250b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 69/NQ-HĐND năm 2014 chia tách bản Tà Phềnh để thành lập bản Tà Phềnh 1; bản Tà Phềnh 2, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.420

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9