Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 63/NQ-HĐND năm 2012 về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2013

Số hiệu: 63/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Nguyễn Văn Sỹ
Ngày ban hành: 14/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 14 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 06

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Xét Tờ trình số 205/TTr-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013 và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013 như sau:

1. Kỳ họp thứ 07, HĐND tỉnh Khóa VIII là kỳ họp thường kỳ giữa năm (dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 7 năm 2013). Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thông qua các nghị quyết về:

a) Bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2013;

b) Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025;

c) Cơ chế, chính sách khuyến khích xúc tiến đầu tư, phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh;

d) Điều chỉnh Nghị quyết số 161/2010/NQ-HĐND ngày 22/4/2010 của HĐND tỉnh về quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh;

e) Quy định hỗ trợ khuyến khích đầu tư ngành dệt may, da giày, mây tre lá trên địa bàn nông thôn, miền núi tỉnh;

f) Cơ chế khuyến khích bảo tồn, phát triển cây sâm Ngọc Linh và một số cây dược liệu quý trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2016;

g) Chế độ chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên năng khiếu thể thao tỉnh Quảng Nam;

h) Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 100/2007/NQ-HĐND ngày 14/12/2007 của HĐND tỉnh Khóa VII về quy định một số chính sách xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2007-2010 và đến năm 2015;

i) Cơ chế hỗ trợ kinh phí cho người làm công tác lâm nghiệp đối với các xã có rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh;

j) Đặt tên một số tuyến đường tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình;

k) Đặt tên một số tuyến đường tại thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn.

2. Kỳ họp thứ 08, HĐND tỉnh Khóa VIII là kỳ họp thường kỳ cuối năm (dự kiến sẽ tổ chức vào đầu tháng 12 năm 2013). Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thông qua các Nghị quyết về:

a) Nhiệm vụ năm 2014;

b) Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2012;

c) Phân bổ dự toán thu - chi ngân sách nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014;

d) Giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh;

e) Phân bổ biên chế hành chính và quyết định biên chế sự nghiệp tỉnh năm 2014;

f) Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2014;

g) Chương trình hoạt động của HĐND tỉnh năm 2014;

h) Kinh phí chi thường xuyên của HĐND tỉnh năm 2014.

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan theo chức năng nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Khóa VIII, Kỳ họp thứ 06 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2012./.

 

 

Nơi nhận:
- VP: QH, CTN, CP;
- Ban CTĐB - UBTVQH;
- Cục Kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;
- Ban TVTU, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh;
- VP: TU, Đoàn ĐBQH&HĐND, UBND tỉnh;
- VP Đại diện UBND tỉnh tại Hà Nội;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- TTXVN tại QN;
- Báo QN, Đài PT-TH tỉnh;
- TT Tin học - Công báo tỉnh;
- CPVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các Phòng chuyên môn;
- Lưu: VT, CVVH(Hương).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sỹ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 63/NQ-HĐND năm 2012 về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2013

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.143
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33