Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 62/NQ-CP miễn thị thực thành viên tổ bay của hãng hàng không nước ngoài 2016

Số hiệu: 62/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 21/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/NQ-CP

Hà Nội ngày 21 tháng 07 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC MIỄN THỊ THỰC CHO THÀNH VIÊN TỔ BAY CỦA CÁC HÃNG HÀNG KHÔNG NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý chủ trương miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam trên cơ sở có đi có lại cho thành viên tổ bay của các hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại Việt Nam bao gồm:

- Thành viên tổ bay của các hãng hàng không nước ngoài không phân biệt quốc tịch trên các chuyến bay của hãng hàng không đó đến và đi từ Việt Nam.

- Thành viên tổ bay của các hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại Việt Nam đến Việt Nam trên các chuyến bay thương mại hoặc bằng các phương tiện giao thông khác để làm nhiệm vụ là thành viên tổ bay trên các chuyến bay đi từ Việt Nam.

- Thành viên tổ bay của các hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại Việt Nam đến Việt Nam trên các chuyến bay của hãng với tư cách thành viên tổ bay, sau đó xuất cảnh Việt Nam như hành khách trên các chuyến bay thương mại hoặc bằng các phương tiện giao thông khác.

Điều 2. Các thành viên tổ bay quy định tại Điều 1 Nghị quyết này được nhập cảnh miễn thị thực, tạm trú và đi lại trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam (trừ những khu vực cấm hoặc hạn chế đi lại theo quy định của pháp luật Việt Nam) trong thời gian chờ khởi hành trở lại cùng với chuyến bay đến hoặc chuyến bay thường lệ tiếp theo. Khi nhập, xuất cảnh Việt Nam, thành viên tổ bay của các hãng hàng không được miễn thị thực cần xuất trình hộ chiếu quốc gia còn giá trị ít nhất 06 tháng, thẻ thành viên tổ bay còn giá trị và văn bản xác nhận của hãng hàng không nêu rõ nhiệm vụ của thành viên tổ bay trên các chuyến bay của hãng.

Điều 3. Bộ Ngoại giao chủ trì, thông báo cho các cơ quan liên quan việc miễn thị thực nêu trên đối với tổ bay của từng hãng hàng không cụ thể trên cơ sở đề nghị của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 


Nơi nhận:
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân ti cao;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTg; các Vụ: KTN, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, QHQT (3). TA

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

THE GOVERNMENT OF VIETNAM
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: 62/NQ-CP

Hanoi, July 21, 2016

 

RESOLUTION

VISA EXEMPTION FOR CREWMEMBERS OF FOREIGN AIRLINES OPERATING IN VIETNAM

THE GOVERNMENT OF VIETNAM

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015;

Pursuant to the Law on immigration, emigration, transit and residence of foreigners in Vietnam dated June 16, 2014;

At the request of the Minister of Foreign Affairs of Vietnam,

HEREIN DECIDES:

Article 1. The following crew members of foreign airlines operating in Vietnam shall be exempted from entry visa to Vietnam on the basis of reciprocity:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Crew members of foreign airlines operating in Vietnam enter Vietnam on commercial flights or by other means of transport to join as crew members of flights from Vietnam.

- Crew members of foreign airlines operating in Vietnam enter Vietnam as crew members of flights of such airlines to Vietnam and then leave Vietnam as passengers of commercial flights or through other means of transport.

Article 2. Crew members mentioned in Article 1 of this Resolution are allowed to enter Vietnam without visa, stay and travel within the territory of Vietnam (except prohibited or restricted areas as prescribed by the law of Vietnam) until they leave Vietnam on return flights or following scheduled flights. When entering or leaving Vietnam, a crew member who is exempted from visa requirement shall be required to present his/her passport which is still valid for a minimum of 06 months, unexpired crew member certificate or card and a written certification issued by his/her airline, in which tasks to be performed by that crew member on the flight must be indicated.

Article 3. Ministry of Foreign Affairs of Vietnam shall play the leading role in notifying relevant authorities of the abovementioned visa exemption for crew members of each specified airline at the request of the Ministry of Transport of Vietnam.

Article 4. This Resolution comes into force from the date on which it is signed.

Article 5. Ministers, heads of ministerial agencies, heads of Governmental agencies, and Chairpersons of people’s committees of central-affiliated cities or provinces shall be responsible for implementation of this Resolution./.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
THE PRIME MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 62/NQ-CP ngày 21/07/2016 về miễn thị thực cho thành viên tổ bay của hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại Việt Nam do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.083

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.145.153
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!