Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 61/2017/NQ-HĐND quy định chế độ hỗ trợ cho công chức viên chức Sơn La

Số hiệu: 61/2017/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Văn Chất
Ngày ban hành: 08/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/2017/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ CHO CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 655/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2017; Báo cáo thẩm tra số 284/BC-PC ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và thảo luận tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chế độ hỗ trợ cho công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và cấp huyện:

1. Đối tượng áp dụng

1.1. Công chức, viên chức thuộc chỉ tiêu biên chế được giao của Trung tâm hành chính công tỉnh và cấp huyện.

1.2. Công chức, viên chức thuộc các cơ quan có liên quan (kể cả các cơ quan ngành dọc Trung ương) được biệt phái đến làm việc tại Trung tâm Hành công tỉnh và cấp huyện, có thời gian biệt phái đến làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và cấp huyện từ 12 tháng trở lên.

2. Nội dung và mức hỗ trợ

2.1. Hỗ trợ về kinh phí

a) Cấp tỉnh, mức hỗ trợ: 1.300.000 đồng/người/tháng.

b) Cấp huyện, mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng.

2.2. Hỗ trợ may trang phục (trừ công chức, viên chức có quy định trang phục riêng của ngành thì không được hưởng chế độ hỗ trợ về trang phục quy định tại nghị quyết này).

a) Quần áo xuân, hè:

- Mức hỗ trợ: 1.200.000 đồng/bộ/năm;

- Số lượng và hình thức cấp: 01 năm được cấp 01 bộ/người; năm đầu được cấp 02 bộ/người, từ năm thứ ba trở đi thì mỗi năm được cấp 01 bộ/người.

b) Quần áo thu, đông:

- Mức hỗ trợ: 2.500.000 đồng/bộ;

- Số lượng và hình thức cấp: 03 năm được cấp 02 bộ/người; năm đầu được cấp 02 bộ/người, từ năm thứ tư thì một năm rưỡi được cấp 01 bộ/người.

3. Người được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết này thì không được hưởng chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo Nghị quyết số 45/2013/NQ-HĐND ngày 14 tháng 3 năm 2013 của HĐND tỉnh Sơn La.

4. Nguồn kinh phí

Kinh phí hỗ trợ được chi từ nguồn ngân sách của địa phương theo phân cấp; được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các cơ quan đơn vị.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- VP Quốc Hội; VP Chủ tịch nước; VP Chính phủ;
- UB Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- Bộ Tài chính; Cục Kiểm tra Văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh uỷ, HĐND, Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT thành uỷ, huyện uỷ; HĐND, UBND, UBMTTQVN
các huyện, thành phố;
- TT Đảng ủy; HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Trung tâm: Thông tin; Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 61/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về quy định chế độ hỗ trợ cho công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính công trên địa bàn tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.245

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.65.220