Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 57/NQ-HĐND 2017 Kế hoạch tổ chức Kỳ họp Hội đồng nhân dân Vũng Tàu 2018

Số hiệu: 57/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 09/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/NQ-HĐND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 09 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 03/TTr-HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2018; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2018, cụ thể như sau:

1. Kỳ họp thứ Bảy (Kỳ họp chuyên đề): Dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 3 năm 2018. Nội dung Kỳ họp bao gồm:

a) Thảo luận, quyết định các giải pháp để thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh.

b) Thông qua một số tờ trình về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

2. Kỳ họp thứ Tám (Kỳ họp thường lệ): Dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 7 năm 2018. Nội dung tại Kỳ họp bao gồm:

a) Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 06 tháng đầu năm 2018; nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện kế hoạch 06 và ước thực hiện cả năm năm 2018; kết quả thực hiện thu, chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018 và một số nội dung khác theo Luật định.

b) Xem xét báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh về các nội dung như: kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh; kết quả thực hiện Nghị quyết giám sát số 27/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát năm 2018; giám sát việc thực hiện ý kiến kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Sáu và Báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Tám - Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VI.

c) Thảo luận các báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh về các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp để quyết nghị những nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2018 và các vấn để thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

d) Chất vấn và trả lời chất vấn.

3. Kỳ họp thứ Chín (Kỳ họp chuyên đề): Dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 9 năm 2018. Nội dung tại Kỳ họp bao gồm:

a) Thảo luận, quyết định về giải pháp xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

b) Thông qua một số tờ trình mang tính cấp bách trên địa bàn tỉnh.

4. Kỳ họp thứ Mười (Kỳ họp thường lệ): Dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 12 năm 2018. Nội dung tại Kỳ họp bao gồm:

a) Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2018 theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2019; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, thảo luận và thông qua một số nội dung khác theo Luật định.

b) Đánh giá thảo luận các báo cáo về: công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2018; công tác phòng, chống tham nhũng và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018; công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh; Công tác bảo vệ môi trường năm 2018; báo cáo tình hình thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018; các vấn đề khác theo yêu cầu của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

c) Thảo luận các báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh về các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp để quyết nghị về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2019, quyết định chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019 và các nghị quyết thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

d) Chất vấn và trả lời chất vấn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa VI, Kỳ họp thứ Sáu thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 về Kế hoạch tổ chức Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2018

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


933

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!