Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 57/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 06/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/NQ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 7 NĂM 2015

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp tháng 7 năm 2015, tổ chức ngày 31 tháng 7 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

1. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2015, tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt kết quả trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp. Tăng trưởng tín dụng đạt khá; mặt bằng lãi suất, tỷ giá ổn định. Sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục phục hồi với tốc độ tăng trưởng cao. Sản xuất nông nghiệp tuy gặp hạn hán kéo dài và mưa lũ bất thường ở một số địa phương nhưng vẫn tương đối ổn định. Khu vực dịch vụ phát triển khá, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng cao; số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tăng. Giải ngân vốn FDI, vốn ODA và vay ưu đãi đạt mức khá cao. Xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng; nhập khẩu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị phục vụ đầu tư sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu tăng. Số doanh nghiệp và số vốn đăng ký thành lập mới tăng cao, số doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể giảm. An sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được tăng cường. Công tác đối ngoại được chú trọng và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Bên cạnh đó, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: Kim ngạch xuất khẩu nhiều mặt hàng nông, thủy sản đạt thấp; huy động vốn cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội còn khó khăn; tiến độ sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước chậm so với yêu cầu; thiên tai, hạn hán kéo dài và mưa lũ bất thường đã tác động lớn tới sản xuất nông nghiệp và đời sống Nhân dân; tội phạm nghiêm trọng ở một số địa phương còn xảy ra nhiều. Tình hình kinh tế thế giới và an ninh khu vực Biển Đông còn diễn biến phức tạp, khó lường...

Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan và địa phương tiếp tục bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015, Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 và các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ, tổ chức triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp; đồng thời, từng Bộ, ngành, địa phương cần lựa chọn lĩnh vực trọng điểm, quyết liệt triển khai, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra cho năm 2015. Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; chú trọng thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế và các đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai các giải pháp sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2014 - 2015 theo kế hoạch đề ra; đồng thời, tập trung thực hiện một số giải pháp cụ thể sau:

- Các ngành, các cấp huy động lực lượng tích cực khắc phục hậu quả đợt mưa lũ xảy ra ở tỉnh Quảng Ninh và một số tỉnh miền núi phía Bắc, giúp nhân dân sớm ổn định sản xuất và đời sống. Chủ động phòng, chống, ứng phó với diễn biến phức tạp của thiên tai, tăng cường các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh tại các vùng bị mưa lũ.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế thế giới và trong nước, chủ động điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ để tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế; điều hành tăng trưởng tín dụng đi đôi với bảo đảm chất lượng và cơ cấu tín dụng hợp lý, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với một số lĩnh vực rủi ro cao. Đẩy nhanh tiến trình cơ cấu lại các ngân hàng thương mại cổ phần yếu kém, đồng thời tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp kiểm soát nợ xấu để hoàn thành mục tiêu đưa tỷ lệ nợ xấu về mức dưới 3% vào cuối năm 2015.

- Bộ Tài chính tăng cường chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ tài chính - ngân sách, bảo đảm giữ vững cân đối ngân sách nhà nước năm 2015 và chủ động ứng phó với diễn biến giá dầu thế giới. Triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý thu, tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu, chuyển giá và xử lý nợ đọng thuế. Quản lý chi ngân sách chặt chẽ, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý nợ công, cơ cấu lại nợ công; quản lý chặt chẽ các khoản vay có bảo lãnh của Chính phủ và kiểm soát việc bảo đảm trả nợ đối với các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ huy động trái phiếu Chính phủ năm 2015 theo kế hoạch. Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Y tế nghiên cứu, báo cáo Chính phủ xem xét việc giao nhiệm vụ quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các Bộ.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương xây dựng Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 trình Chính phủ cho ý kiến trước khi báo cáo Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 10. Rà soát tình hình và tiến độ thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ, xử lý dứt điểm các vướng mắc trong phân bổ và thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2015. Đổi mới chính sách, đa dạng hóa các hình thức thu hút vốn đầu tư từ các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển.

- Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp, phát triển kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh tiêu dùng sản phẩm nội địa. Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu; kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu phù hợp với các cam kết, thông lệ quốc tế. Tích cực phổ biến, tuyên truyền nội dung của các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã và chuẩn bị ký kết nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khai thác tối đa các cơ hội, thuận lợi cũng như thấy rõ những khó khăn, thách thức để từng bước khắc phục trong thực thi các Hiệp định.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai quyết liệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Thường xuyên theo dõi sát diễn biến cung - cầu thị trường, khai thác tối đa thị trường trong nước, đồng thời tranh thủ khai thác các ưu đãi về thuế đối với mặt hàng nông sản từ các Hiệp định Thương mại Tự do đã ký kết và chuẩn bị ký kết để kịp thời có các giải pháp phù hợp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ các mặt hàng nông, lâm, thủy sản. Tiếp tục đôn đốc triển khai các hoạt động liên kết tiêu thụ nông sản, tạo điều kiện đưa khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới, giống mới vào sản xuất; phối hợp với các địa phương xây dựng các mô hình điểm về kinh tế hợp tác và liên kết sản xuất, trước mắt tập trung vào các mặt hàng xuất khẩu có lợi thế. Tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm, vật tư nông nghiệp và an toàn vệ sinh thực phẩm. Xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn các mặt hàng nông, lâm, thủy sản xuất khẩu để nâng cao chất lượng, hiệu quả xuất khẩu và bảo vệ uy tín, thương hiệu hàng Việt Nam. Khẩn trương rà soát, chuyển đổi một phần rừng phòng hộ ít xung yếu sang rừng sản xuất, phát huy hiệu quả kinh tế gắn với việc sắp xếp lại các nông lâm trường. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, lượng mưa, mực nước các sông suối, vận hành các hồ chứa, chủ động triển khai các phương án phòng, chống lụt bão.

- Bộ Y tế tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh, chủ động các biện pháp phòng, chống dịch trong mùa bão lũ. Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm. Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; phối hợp với Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở 2 của 05 bệnh viện tuyến Trung ương, tuyến cuối để sớm đưa vào sử dụng nhằm giảm quá tải bệnh viện; đẩy mạnh việc thực hiện Đề án “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Nghiên cứu, đề xuất chính sách dân số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam đã nêu trong các Nghị quyết của Chính phủ và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và Bộ Ngoại giao tiếp tục nghiên cứu, đề xuất mở rộng diện được miễn thị thực đối với công dân một số nước để thúc đẩy phát triển du lịch. Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao theo kế hoạch đã đề ra.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác tuyển sinh đại học và cao đẳng năm 2015 và kế hoạch công tác năm học mới 2015 - 2016.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, đoàn thể, địa phương nắm tình hình đời sống người dân ở các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, kịp thời báo cáo, đề xuất Chính phủ có biện pháp hỗ trợ, bảo đảm ổn định cuộc sống của người dân. Thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng đối tượng các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; tiếp tục phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẩn trương hoàn thành nội dung của chương trình phối hợp tổng rà soát chính sách đối với người có công; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương xử lý các hồ sơ còn tồn đọng. Triển khai đồng bộ các giải pháp về cơ chế, chính sách, huy động lồng ghép các nguồn lực để đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt chú trọng giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi ra trường và lao động nông thôn.

- Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về tải trọng xe ô tô. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình, dự án giao thông trọng điểm.

- Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chỉ đạo lực lượng tăng cường phối hợp nắm tình hình, chủ động phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động chống phá, bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh, an toàn các tuyến biên giới. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng và phương tiện tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt và tìm kiếm cứu nạn. Bộ Quốc phòng chỉ đạo Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án về cơ sở dữ liệu dân cư và đẩy mạnh tin học hóa trong lĩnh vực giáo dục, y tế để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn và phát triển các dịch vụ hành chính công.

- Bộ Công an chỉ đạo Công an các địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở; tiếp tục triển khai quyết liệt kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, kiềm chế gia tăng các loại tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong dịp diễn ra Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

- Bộ Ngoại giao và Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết cấp thị thực, tiến tới thực hiện việc cấp thị thực điện tử. Bộ Ngoại giao tăng cường các hoạt động ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ chủ quyền đất nước.

- Bộ Thông tin và Truyền thông tập trung triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tập trung thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Xử lý kịp thời những thông tin sai sự thật, chống phá, xâm phạm lợi ích của Nhà nước và Nhân dân.

2. Về Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 và đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020

Chính phủ thống nhất với Báo cáo số 5316/BC-BKHĐT ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tổng kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015, định hướng xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia 2016 - 2020 và kết quả thẩm định chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ và Hội đồng thẩm định Nhà nước, hoàn chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội.

3. Về dự thảo Nghị quyết về Chính phủ điện tử

Giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ tại phiên họp, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, gửi xin ý kiến thành viên Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 8 năm 2015.

4. Về thực hiện thí điểm bình ổn giá dịch vụ bốc dỡ công - te - nơ khu vực cảng biển Cái Mép - Thị Vải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chính phủ đồng ý tiếp tục thực hiện thí điểm bình ổn giá dịch vụ bốc dỡ công - te - nơ tại các cảng biển khu vực Cái Mép - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bằng biện pháp định giá tối thiểu. Thời gian thí điểm chậm nhất đến ngày 30 tháng 6 năm 2017. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn mức giá tối thiểu phù hợp với tình hình thực tế.

Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

- Tổ chức thực hiện và tổng kết đánh giá kết quả thực hiện bình ổn giá dịch vụ bốc dỡ công - te - nơ khu vực cảng biển Cái Mép - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các cảng biển lớn trong cả nước, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

- Khẩn trương nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng các cảng biển thuộc nhóm cảng biển số 5 và các cảng biển khu vực Cái Mép - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm khai thác lợi thế của cảng biển nước sâu, phát huy chức năng cảng trung chuyển quốc tế; đồng thời thực hiện phát triển hệ thống cảng biển theo Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2014.

5. Về tổng biên chế, số lượng Kiểm sát viên, cơ cấu tỷ lệ các ngạch Kiểm sát viên tại mỗi cấp Viện Kiểm sát; số lượng, cơ cấu tỷ lệ các ngạch Điều tra viên của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao

Chính phủ cơ bản thống nhất với đề nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao về: tổng biên chế của Viện Kiểm sát nhân dân các cấp như đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao tại Nghị quyết số 522e/NQ-UBTVQH13 ngày 16 tháng 8 năm 2012; số lượng, cơ cấu các ngạch Kiểm sát viên mỗi cấp và số lượng, cơ cấu ngạch Điều tra viên như hiện có. Đồng thời, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế của ngành kiểm sát; tiếp tục hoàn thiện Đề án vị trí việc làm báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định, trên cơ sở đó xác định hợp lý cơ cấu tỉ lệ các ngạch Kiểm sát viên, Điều tra viên.

Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, dự thảo văn bản của Chính phủ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

6. Về dự án Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật. Giao Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội.

7. Về dự án Luật dược (sửa đổi)

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật, trong đó quy định nội dung: giao Chính phủ quy định cụ thể trách nhiệm hướng dẫn nguyên tắc xác định trường hợp có biến động bất thường về giá thuốc và trường hợp mặt bằng giá thuốc biến động ảnh hưởng đến ổn định kinh tế - xã hội. Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ dự án Luật này trước khi trình Quốc hội.

8. Về dự án Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Pháp lệnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý của TTgCP, PTTg;
- Tổng thư ký HĐGDQG; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; TGĐ cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TH (3b).B

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE GOVERNMENT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No. 57/NQ-CP

Ha Noi, August 06, 2015

 

RESOLUTION

THE GOVERNMENT’S REGULAR MEETING - JULY 2015

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated December 25, 2001;

Pursuant to the Decree No. 08/2012/ND-CP of the Government dated February 16, 2012 promulgating the working regulation of the Government;

Based on the discussion of the Cabinet’s members and the conclusion of the Prime Minister at the Government’s regular meeting in July 2015 held on July 31, 2015,

RESOLVES:

1. Regarding the socio-economic performance in July and the first 7 months of 2015; the implementation of the Resolution No. 01/NQ-CP dated January 03, 2015 of the Government.

The socio-economic situation in July and the first 7 months of this year continued to have positive changes and results in almost all fields. The macro-economy remained stable; inflation was controlled at a low level. Credit growth was relatively good; both interest rate and exchange rate were stable. Industrial production, especially in processing and manufacturing industries, continued to recover at a high growth rate. Despite prolonged drought and unusual rain in some localities, agricultural production remained relatively stable. Service sector observed decent development, the total retail sales of consumer goods and services upsurged; the number of international tourists to Viet Nam increased. The disbursement of FDI, ODA capital and preferential loans reached a high level. Export maintained growth momentum; import of raw materials, machinery and equipment for production and export rose. The number of enterprises and newly registered capital increased, the number of enterprises forced to dissolve decreased. Social security was guaranteed. Political security, social safety and order were maintained. Traffic safety and order were enhanced. Due attention was paid to foreign affairs, resulting in important results.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 06/08/2015 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.625

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.79