Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 57/2006/NQ-HĐND về kết quả hoạt động của hội đồng nhân dân huyện năm 2006 và chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ năm 2007 do Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Số hiệu: 57/2006/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Kim Dung
Ngày ban hành: 29/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 57/2006/NQ-HĐND

Cần Giờ, ngày 29 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NĂM 2006 VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ KHÓA IX KỲ HỌP LẦN THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét kết quả thảo luận các báo cáo của Hội đồng nhân dân, hai Ban Hội đồng nhân dân, Tờ trình số 67/TTr-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2006 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp lần thứ 10, khóa IX được tổ chức ngày 26 tháng 12 năm 2006,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng nhân dân và hoạt động giám sát của hai Ban Hội đồng nhân dân huyện năm 2006. Hội đồng nhân dân huyện đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về chương trình giám sát năm 2006. Hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007 cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, tổ chức giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn, tiếp xúc cử tri và giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Điều 2. Thống nhất thông qua Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ năm 2007 với các nội dung, lĩnh vực sau đây:

1. Về lĩnh vực kinh tế:

- Giám sát việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất về mô hình sản xuất GAP và CoC.

- Giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

- Giám sát tình hình tổ chức, hoạt động của Trạm Kiểm dịch thủy sản, biện pháp kiểm soát nguồn giống, kiểm tra kiểm soát nguồn nước và ngăn ngừa dịch bệnh.

- Tiếp tục giám sát việc tổ chức thực hiện dự án đường Trung tâm hành chính (Lương Văn Nho), đường An Thới Đông, Tam Thôn Hiệp, Lý Nhơn, đường Trần Quang Đạo (Bình Khánh).

- Giám sát việc đầu tư một số công trình giao thông, thiết chế văn hóa và trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

- Giám sát tình hình chấp hành Luật Ngân sách Nhà nước tại các xã, thị trấn. Việc quản lý kinh phí và khoán biên chế ở các phòng, ban chuyên môn của Ủy ban nhân dân huyện. Việc cấp phát kinh phí, hướng dẫn nghiệp vụ, quản lý ngân sách đối với ngành tài chính - kế hoạch.

- Giám sát việc thực hiện Quy chế quản lý sản xuất dưới tán rừng.

- Quy trình đầu tư các khu dân cư: Cọ Dầu, Đồng Tranh, Lý Nhơn, Giồng Ao, Đồng Dinh, Tắc Cá cháy.

- Giám sát việc đền bù, giải tỏa để thực hiện công trình đường giao thông Lý Nhơn, Tam Thôn Hiệp, An Thới Đông và đường Rừng Sác.

2. Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa thông tin, thể dục thể thao, xã hội và đời sống:

- Giám sát tình hình thực hiện Kế hoạch phổ cập giáo dục bậc trung học giai đoạn 2005 - 2007. 

- Giám sát công tác đào tạo, dạy nghề, trợ vốn, giải quyết việc làm đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

- Giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với y, bác sỹ, nhân viên y tế; chế độ, chính sách y tế đối với người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi.

- Giám sát việc thực hiện các biện pháp chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Khảo sát các cơ sở bảo trợ xã hội.

- Giám sát việc tổ chức và hoạt động Nhà Văn hóa xã Thạnh An, Long Hòa.

- Giám sát việc xây dựng và hoạt động một số Khu dân cư văn hóa.

- Giám sát tiến độ triển khai thực hiện công trình khu di tích Giồng Cá Vồ, Nghĩa trang Liệt sỹ, Quảng trường Rừng Sác, Trung tâm Văn hóa huyện.

- Giám sát biện pháp triển khai thực hiện kế hoạch giảm nghèo; việc thực hiện chương trình xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, sửa chữa nhà diện chính sách, có công.

- Giám sát tình hình chuẩn bị thực hiện dự án di dời 1.400 hộ dân vùng trũng thấp, ven biển và trong rừng phòng hộ.

3. Lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường:

- Giám sát việc triển khai thực hiện các công trình kè đá ở các khu dân cư dọc theo 2 sông Lòng Tàu và Soài Rạp (tại các xã Bình Khánh, Tam Thôn Hiệp, An Thới Đông, Thạnh An).

- Giám sát việc đầu tư hạ tầng cơ sở phục vụ nuôi trồng thủy sản. Công tác lập quy hoạch xây dựng và công khai quy hoạch ở các xã, thị trấn. Công tác cấp đổi số nhà, đặt tên đường.

- Giám sát việc tổ chức quản lý cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, xử lý rác, quản lý nghĩa trang ở các khu dân cư.

4. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội:

- Giám sát tình hình tổ chức và hoạt động của lực lượng Công an xã, thị trấn, lực lượng dân quân tự vệ.

- Giám sát công tác bảo đảm an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện.

5. Lĩnh vực dân tộc:

- Giám sát biện pháp tổ chức thực hiện chế độ, chính sách, đời sống, việc làm của người Khơ me tại Bình Khánh.

6. Lĩnh vực thi hành pháp luật:

- Giám sát việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII trên địa bàn huyện.

- Công tác tuyên truyền pháp luật ở huyện và các xã, thị trấn.

- Giám sát hoạt động “Ba giảm”.

- Giám sát việc thực hiện các kết luận thanh tra.

- Giám sát việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

7. Lĩnh vực xây dựng chính quyền:

- Giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

- Tổ chức giám sát, khảo sát về mức độ hài lòng của công dân với cải cách hành chính và bộ máy quản lý Nhà nước huyện, xã.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban Hội đồng nhân dân huyện xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát hàng quý, quyết định thành lập đoàn giám sát khi thấy cần thiết, đồng thời tăng cường phối hợp cùng Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện để thực hiện chức năng giám sát theo quy định.

Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện có trách nhiệm tham gia giám sát, góp phần cùng Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân để hoàn thành nhiệm vụ giám sát năm 2007.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, kỳ họp lần thứ 10, phiên họp ngày 27 tháng 12 năm 2006 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Dung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 57/2006/NQ-HĐND về kết quả hoạt động của hội đồng nhân dân huyện năm 2006 và chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ năm 2007 do Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.668
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76