Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 569/NQ-UBTVQH13 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 27/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 569/NQ-UBTVQH13

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ vào Luật hoạt động giám sát của Quốc hội;

Căn cứ vào Nghị quyết số 547/NQ-UBTVQH13 ngày 14/12/2012 và Kế hoạch số 292/KH-UBTVQH13 ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về triển khai thực hiện chương trình hoạt động giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2013;

Xét Tờ trình số 123/TTr-BDN ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Ban Dân nguyện về ban hành Nghị quyết tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Giao Ban Dân nguyện chủ trì giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tư và kỳ họp thứ năm của Quốc hội để báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, trình Quốc hội, gồm:

1. Việc giải quyết kiến nghị của cử tri của các cơ quan có thẩm quyền.

2. Một số vấn đề nổi lên sau đây được đông đảo cử tri quan tâm, kiến nghị nhiều lần:

- Về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, buôn, làng, bản, ấp, phum, sóc, khóm, tổ dân phố.

- Về giải quyết khó khăn trong sản xuất và đời sống của người dân tái định cư ở các công trình thủy điện (tiếp tục nội dung giám sát đã được báo cáo tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII, để góp phần thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư).

- Về giải quyết khó khăn trong sản xuất và đời sống của ngư dân, nhất là ở vùng biển, hải đảo.

3. Việc thực hiện các kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu trong các báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đã trình Quốc hội tại kỳ họp trước.

Điều 2.

Ban Dân nguyện có trách nhiệm:

1. Giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức các hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri theo quy định của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội.

Trong quá trình thực hiện giám sát, Ban Dân nguyện được mời đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, cơ quan hữu quan cử thành viên tham gia.

2. Căn cứ vào kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội, chuẩn bị các Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát nêu trên, trình Quốc hội xem xét tại các kỳ họp thứ năm và thứ sáu của Quốc hội.

Điều 3.

Kinh phí tổ chức hoạt động giám sát theo Nghị quyết này được đảm bảo từ nguồn kinh phí hoạt động của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội bảo đảm các điều kiện để tổ chức các hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Điều 4.

Ban Dân nguyện, các cơ quan của Quốc hội, của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội; Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ; Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thường trực Chính phủ;
- TT. HĐDT và các Ủy ban của Quốc hội;
- Các Ban, Viện của UBTVQH;
- Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Lưu: HC, DN.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 569/NQ-UBTVQH13 ngày 27/03/2013 về tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.532

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!