Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 52/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 4 ban hành

Số hiệu: 52/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Tường
Ngày ban hành: 19/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 4
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 52/2008/NQ-HĐND

Quận 4, ngày 19 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 4
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 14

(Tổ chức từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 12 năm 2008)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Sau khi xem xét các báo cáo của Thường trực và 2 Ban Hội đồng nhân dân quận, các báo cáo của Ủy ban nhân dân và các ngành chuyên môn thuộc quận, báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân quận 4, ý kiến phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 4 và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Nhất trí với các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân và các báo cáo thẩm tra của 2 Ban Hội đồng nhân dân quận.

Nhất trí thông qua báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận, báo cáo của ngành Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân quận 4, kế hoạch của các cơ quan chuyên môn thuộc quận và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009.

Hội đồng nhân dân quận nhấn mạnh một số vấn đề như sau:

Điều 1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2008

Trong năm 2008, tình hình kinh tế của quận gặp nhiều yếu tố tác động bất lợi, khó lường nhất là trong những tháng đầu năm như lãi suất ngân hàng tăng cao, chỉ số giá tiêu dùng liên tục biến động, thị trường hàng hóa diễn biến phức tạp. Nhưng được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của thành phố và quyết tâm cao của Đảng bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên; sự điều hành năng động của Ủy ban nhân dân quận, các phòng - ban chuyên môn và các phường, sự nỗ lực của các doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân nên một số chỉ tiêu, kế hoạch đã đạt ở mức cao như thu, chi ngân sách, giảm hộ nghèo, giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

- Giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện 817/755,15 tỷ đồng, đạt 108,25% kế hoạch, tăng 22,33% so cùng kỳ năm 2007 (chỉ tiêu năm 2008 tăng 13% → 15%).

- Doanh thu thương mại dịch vụ dân doanh ước 3.425 tỷ đồng, tăng 12,3% so cùng kỳ (chỉ tiêu tăng 17% trở lên), doanh thu của các hợp tác xã thương mại, dịch vụ tăng cao so với cùng kỳ (chỉ tiêu năm 2008 tăng từ 7% - 10%).

- Thu thuế trên địa bàn ước thực hiện 231,5/178,42 tỷ đồng, vượt 30% kế hoạch, tăng 36% so với năm 2007. Các khoản thu đều vượt kế hoạch và tăng cao so với các năm trước, trong đó ước thu thuế công thương nghiệp được 128/105 tỷ đồng, đạt 122% so với kế hoạch.

- Thu ngân sách địa phương ước thực hiện 267,087/213,085 tỷ đồng - đạt 125,34% kế hoạch, tăng khoảng 25% so với năm 2007.

- Chi ngân sách quận ước thực hiện 256,584 tỷ đồng - đạt 120,41% dự toán điều chỉnh năm và tăng khoảng 47% so với năm 2007.

- Tổng vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn ước thực hiện: 402 tỷ đồng.

+ Ngân sách tập trung ước thực hiện: 378,869/388,365 tỷ đồng - đạt 97,55%, giải ngân 342,568 tỷ đồng, đạt 88,2% kế hoạch.

+ Vốn ngân sách thành phố phân cấp ước thực hiện: 19,596/23 tỷ đồng - đạt 85,2%, giải ngân 14,492 tỷ đồng - đạt 63% kế hoạch năm.

+ Vốn ngân sách quận thực hiện: 3,607/4,6 tỷ đồng - đạt 78,4% kế hoạch.

- Dạy nghề cho 5.757/5.000 người - đạt 115,14% chỉ tiêu, giới thiệu việc làm 5.784/4500 lượt người - đạt 128,5% chỉ tiêu.

- Giảm hộ nghèo theo tiêu chí mới (giai đoạn 2) thực hiện: 587/743 hộ nghèo, hiện còn: 156/606 hộ nghèo so với đầu năm 2008 và chiếm tỷ lệ 0,45% hộ dân (chỉ tiêu nghị quyết năm 2008 giảm còn 1%, cơ bản không còn hộ nghèo có thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/năm).

- Phạm pháp hình sự xảy ra 181 vụ (giảm 06 vụ - tỷ lệ giảm 23,21% so cùng kỳ 2007 (tính từ ngày 01/12/2007 → 28/11/2008), điều tra phá án 122 vụ - đạt tỷ lệ 67,40% (chỉ tiêu nghị quyết đề ra giảm 7% - 10%, phá án đạt 65% - 70%).

- Giao quân nghĩa vụ quân sự năm 2008: 160/160 thanh niên, đạt 100% quân số và chất lượng chính trị theo quy định, xây dựng lực lượng dân quân đạt tỷ lệ 1,6% dân số, trong đó dân quân đạt 1,17% dân số, tổ chức Diễn tập phòng thủ DT-08 trên địa bàn quận đạt yêu cầu kế hoạch chung.

Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân quận cần tập trung chỉ đạo công tác kiểm tra quyết toán xử lý tồn đọng thuế, cải thiện tình trạng chậm trễ trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư và có quỹ nhà tái định cư kịp thời đáp ứng nhu cầu của người dân. Tăng cường hơn nữa các biện pháp hữu hiệu phòng, chống tội phạm cướp giật có phương tiện, truy quét mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy và ngăn chặn các băng nhóm thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện kéo dài và tập trung đông người, gây mất trật tự. Phối hợp lực lượng đồng bộ trong giữ gìn trật tự đô thị, trật tự giao thông và xử lý vệ sinh, ô nhiễm môi trường trên địa bàn quận. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ dân tốt hơn. Nâng cao chất lượng hoạt động của các phong trào nhằm chăm lo đời sống vật chất và đáp ứng nhu cầu tinh thần cho người dân quận 4.

Điều 2. Mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2009

1. Mục tiêu:

Cùng thành phố ổn định kinh tế - xã hội, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, bền vững, bảo đảm an sinh xã hội. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục “Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu:

- Duy trì tốc độ phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng từ: 13 → 15%.

- Tổng doanh thu dịch vụ - thương mại tăng từ: 17% trở lên.

- Doanh thu hoạt động hợp tác xã tăng từ: 7% trở lên.

- Thu thuế tăng 36% so với năm 2008: 242,5/178,42 tỷ đồng. Trong đó, thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh tăng 36% so với năm 2008 là: 143/105 tỷ đồng.

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 242,500 tỷ đồng.

- Tổng thu ngân sách địa phương: 162,002 tỷ đồng.

- Tổng chi ngân sách quận (ngân sách địa phương): 162,002 tỷ đồng (chưa tính chi đầu tư phát triển).

- Phấn đấu thực hiện tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn quận: 461 tỷ đồng, trong đó:

+ Ngân sách tập trung của thành phố: 431 tỷ đồng;

+ Ngân sách thành phố phân cấp cho quận: 30,000 tỷ đồng.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng và đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, số hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa trên 80%, phấn đấu có 37/51 khu phố và có 01 phường đạt danh hiệu Phường văn hóa, 100% đơn vị đạt chuẩn công sở văn minh - sạch đẹp - an toàn.

- Hạn chế thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học dưới 0,2% đối với tiểu học và dưới 1,2% đối với trung học cơ sở, giữ vững các chỉ tiêu chất lượng đào tạo các cấp học.

- Đẩy mạnh công tác y tế dự phòng, công tác truyền thông và kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống các loại dịch bệnh, nâng chất lượng khám và điều trị bệnh.

- Duy trì tỷ lệ tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 25% dân số.

- Phấn đấu giảm 200 hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới của thành phố có thu nhập bình quân 12 triệu đồng/người/năm (tỷ lệ giảm hộ nghèo là 0,35%).

- Số lao động được dạy nghề 5.000 người, giải quyết việc làm 4.500 lao động.

- Kéo giảm phạm pháp hình sự từ 7% - 10%; tỷ lệ phá án đạt 65% → 70%, trong đó trọng án khám phá đạt tỷ lệ 95% → 100%, kéo giảm 15% số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

- Giao quân nghĩa vụ quân sự đạt 100% quân số và chất lượng chính trị theo quy định, xây dựng lực lượng dân quân đạt 1,2% → 1,8% dân số, phấn đấu nâng cao chất lượng và thứ hạng hội thao quốc phòng.

- Các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền quận giải quyết dứt điểm 100%.

- Công tác thi hành án dân sự, phấn đấu số vụ việc thi hành xong hoàn toàn đạt 75% trở lên về việc và 55% về tiền trong số vụ việc có điều kiện thi hành.

- Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính; vận hành có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm ISO 9001:2000 tại Ủy ban nhân dân quận, phường 16, 6, 9, 12, 15 và tổ chức vận hành thêm 5 phường khác.

Điều 3. Nhiệm vụ và giải pháp

1. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng cao hơn. Thu hút các nguồn lực từng bước hình thành và phát triển dịch vụ ngân hàng, tài chính, du lịch, công nghệ điện tử, vui chơi giải trí.

2. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình chỉnh trang, kiến thiết đô thị của quận theo hướng tập trung cải tạo, xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Nhanh chóng khắc phục tình trạng chậm trễ trong việc lập thủ tục đầu tư. Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai nhanh các dự án đủ điều kiện, đúng tiến độ.

3. Triển khai và công khai cho nhân dân biết Quyết định số 186/QĐ-UBND-TH ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về công bố lộ giới hẻm từ 12m trở xuống. Hoàn thành việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 đến 2010. Tiếp tục kiểm tra tình hình thực hiện của các dự án đã được giao đất, cho thuê đất và đề xuất đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các tuyến đường giao thông nhằm đảm bảo nhu cầu phát triển của quận và của người dân. Mặt khác, liên kết các doanh nghiệp đóng trên địa bàn quận phát triển quỹ nhà tái định cư, nhà ở bằng các chung cư cao tầng gắn với cao ốc văn phòng, dịch vụ thương mại như nhà ở, văn phòng cho thuê, dịch vụ đô thị nhằm từng bước cải thiện mỹ quan đô thị và phục vụ dân sinh.

4. Tập trung chỉ đạo lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý đô thị. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Tăng cường công tác quản lý vệ sinh môi trường và kiểm tra, xử lý có kết quả tình hình vi phạm vệ sinh môi trường, không để phát sinh cơ sở gây ô nhiễm.

5. Thúc đẩy công tác xã hội hóa giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao; phát triển hệ thống an sinh xã hội, đầu tư kỹ thuật và mở rộng các dịch vụ y tế chất lượng cao trong chẩn đoán và điều trị bệnh, từng bước nâng cao mức sống và chất lượng sống của người dân quận 4. Huy động các nguồn lực xã hội để đẩy mạnh chương trình “Vì người nghèo” và đào tạo nghề, trợ vốn cho diện chính sách, bộ đội xuất ngũ, các hộ dân nghèo, cận nghèo hành nghề xe 3 - 4 bánh tự chuyển đổi nghề nghiệp, phương tiện.

6. Thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các biện pháp phòng, chống các dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và đẩy mạnh công tác kế hoạch hóa gia đình, chủng ngừa và khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi. Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục vệ sinh an toàn thực phẩm và thanh kiểm tra xử lý các cơ sở vi phạm. Chủ động phòng, chống và đẩy lùi các dịch bệnh sốt xuất huyết, dịch cúm gia cầm, bệnh lao… và hạn chế sự lây lan nguy hiểm của HIV/ADIS.

7. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa thông tin, ngăn chặn không để các hoạt động văn hóa biến tướng diễn ra trên địa bàn, tăng cường công tác thanh kiểm tra, kiên quyết xử lý vi phạm. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thông tin cổ động góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và đời sống văn hóa ở khu dân cư. Quan tâm đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa cụm liên phường và mở rộng các mô hình câu lạc bộ, đội nhóm ở các đơn vị thuộc quận và 15 phường để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và của cán bộ, công chức.

8. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chú trọng cơ chế một cửa liên thông và thực hiện quy chế xét tuyển, thi tuyển cán bộ, công chức. Tiếp tục củng cố, kiện toàn và chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong bộ máy hành chính nhà nước, đề cao trách nhiệm công vụ, trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu đơn vị tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch trong đội ngũ cán bộ, công chức.

9. Tăng cường công tác tiếp dân và chú trọng công tác hòa giải cơ sở, giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc như bồi thường, tái định cư, dạy nghề và việc làm, giải quyết ô nhiễm môi trường, kịp thời xử lý không để xảy ra trường hợp khiếu nại, tố cáo đông người và gây rối trật tự. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách tư pháp và nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình 3 giảm của thành phố và 6 giảm của quận, thường xuyên mở đợt tấn công phòng, chống tội phạm và đẩy lùi tệ nạn xã hội.

10. Về các tờ trình và văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân quận, của Thường trực Hội đồng nhân dân quận:

+ Hội đồng nhân dân quận đã xem xét và thông qua Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 4 về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009.

+ Hội đồng nhân dân quận đã xem xét và thông qua Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 4 về phê duyệt danh mục và kinh phí các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tập trung do Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận 4 quản lý trong năm 2009.

+ Hội đồng nhân dân quận đã xem xét và thông qua Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 4 và tiến hành bầu thay đổi, bổ sung ông: Huỳnh Văn Nở giữ chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân quận 4 khóa IX.

+ Hội đồng nhân dân quận đã xem xét và thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Thường trực Hội đồng nhân dân quận về chương trình hoạt động giám sát năm 2009.

+ Hội đồng nhân dân quận đã xem xét và thông qua dự trù kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân quận năm 2009 là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng).

Điều 4. Tổ chức và thực hiện

Hội đồng nhân dân quận 4 giao cho Ủy ban nhân dân quận tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận.

Thường trực và 2 Ban của Hội đồng nhân dân quận, các Tổ và các đại biểu Hội đồng nhân dân quận xây dựng kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đề xuất chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận đã đề ra.

Hội đồng nhân dân quận đề nghị Mặt trận và các đoàn thể quận hợp tác chặt chẽ với các lực lượng, các cơ quan nhà nước để động viên cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận nhằm phấn đấu vì mục tiêu xây dựng quận 4 ngày càng: Giàu đẹp - Văn minh - Hiện đại - Nghĩa tình.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 4 khóa IX kỳ họp thứ 14 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 7 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 52/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 4 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.255

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210