Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 51/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Văn Chất
Ngày ban hành: 12/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 12 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA ĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ CHIỀNG KHOONG ĐỂ THÀNH LẬP XÃ MƯỜNG KHOONG THUỘC HUYỆN SÔNG MÃ, XÃ MƯỜNG LẠN ĐỂ THÀNH LẬP XÃ NẬM SỌI THUỘC HUYỆN SỐP CỘP TỈNH SƠN LA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Quyết định số 64B/HĐBT ngày 12 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc điều chỉnh địa giới hành chính đối với những huyện xã có địa giới chưa hợp lý;

Xét Tờ trình số 89/TTr-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh đề nghị thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính chia tách xã Chiềng Khoong, xã Mường Lạn để thành lập xã mới, thuộc huyện Sông Mã, huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La; Báo cáo thẩm tra số 254/BC-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2013 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính xã Chiềng Khoong để thành lập xã Mường Khoong thuộc huyện Sông Mã, xã Mường Lạn để thành lập xã Nậm Sọi thuộc huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La, như sau:

1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã Chiềng Khoong để thành lập xã Mường Khoong, huyện Sông Mã

Điều chỉnh từ xã Chiềng Khoong 4.930 ha diện tích tự nhiên (trong đó đất nông nghiệp 2.352,14 ha, đất phi nông nghiệp 168,20 ha, đất chưa sử dụng 2.409,66 ha); dân số 4.658 nhân khẩu gồm 20 bản: Bản Hải Sơn 1, bản Hải Sơn 2, bản Cô Pô, bản Má Lươi, bản Khoong Tợ, bản Huổi Nóng, bản Pá Có, bản Pá Ban, bản Huổi Mòn, bản Lán Lanh, bản Púng Kiểng, bản Cang Tợ, bản Cang Nưa, bản Phiêng Ca, bản Co Phen, bản Chiên, bản Chiềng Coi, bản Mòn, bản Bó Sản, bản Nậm Sọi để thành lập xã Mường Khoong.

1.1. Thành lập xã Mường Khoong

- Diện tích tự nhiên 4.930 ha, trong đó đất nông nghiệp 2.352,14 ha; đất phi nông nghiệp 168,20 ha; đất chưa sử dụng 2.409,66 ha.

- Dân số là 4.658 nhân khẩu, gồm có 20 bản: Bản Hải Sơn 1, bản Hải Sơn 2, bản Cô Pô, bản Má Lươi, bản Khoong Tợ, bản Huổi Nóng, bản Pá Có, bản Pá Ban, bản Huổi Mòn, bản Lán Lanh, bản Púng Kiểng, bản Cang Tợ, bản Cang Nưa, bản Phiêng Ca, bản Co Phen, bản Chiên, bản Chiềng Coi, bản Mòn, bản Bó Sản, bản Nậm Sọi.

- Vị trí địa lý: Xã Mường Khoong nằm cách trung tâm huyện Sông Mã khoảng 10 km về phía Đông Nam. Phía Đông giáp xã Chiềng Cang, Chiềng Khoong, huyện Sông Mã; phía Bắc giáp xã Chiềng Khoong, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã; phía Tây giáp xã Huổi Một, huyện Sông Mã; phía Nam giáp xã Mường Hung, xã Mường Cai, huyện Sông Mã.

- Trung tâm hành chính xã: Đặt tại bản Cang Nưa.

1.2. Xã Chiềng Khoong sau điều chỉnh địa giới hành chính

- Diện tích tự nhiên còn lại 6.182 ha, trong đó đất nông nghiệp 4.282,07 ha; đất phi nông nghiệp 210,75 ha; đất chưa sử dụng 1.689,18 ha.

- Dân số 7.904 nhân khẩu; gồm 34 bản: Bản Hồng Nam; bản Pìn, bản Tân Hưng, bản Huổi Khoong, bản Lè 1, bản Lè 2, bản Lướt, bản Liên Phương, bản Púng, bản Hoàng Mã, bản Hát Lay, bản Hua Na, bản Pá Bông, bản Co Sản, bản Co Tòng, bản Bó Luông, bản Bướm Ỏ, bản Nộc Kỷ, bản Ta Bay, bản Bó Chạy, bản Nà Ngặp, bản Búa Cốp, bản Huổi Xim, bản Bon, bản Phiêng Xim, bản Đứa Muội, bản Co Hay, bản Ít Lốc, bản Lụng Quai, bản Pá Khôm, bản Huổi Bó, bản Bó Quỳnh, bản Xi Lô, bản Huổi Hào.

- Vị trí địa lý: Xã Chiềng Khoong nằm cách trung tâm huyện Sông Mã Khoảng 10 km về phía Đông Bắc; Phía Đông giáp xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã; phía Tây giáp xã Nà Nghịu, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã; phía Nam giáp xã Mường Khoong, Huyện Sông Mã; phía Bắc giáp xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

1.3. Huyện Sông Mã sau điều chỉnh địa giới hành chính

Diện tích tự nhiên 164.616 ha; Dân số 135.409 nhân khẩu, gồm 20 đơn vị hành chính, trong đó có 1 thị trấn, 19 xã (Thị trấn Sông Mã, xã Bó Sinh, xã Pú Bẩu, xã Chiềng Phung, xã Chiềng En, xã Mường Lầm, xã Nậm Ty, xã Đứa Mòn, xã Yên Hưng, xã Chiềng Sơ, xã Nà Nghịu, xã Nậm Mằn, xã Chiềng Khoong, xã Mường Khoong, xã Chiềng Cang, xã Huổi Một, xã Mường Sai, xã Mường Cai, xã  Mường Hung, xã Chiềng Khương).

Địa giới hành chính: Phía Đông giáp huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La; phía Tây giáp huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên; phía Nam giáp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La; phía Bắc giáp huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

2. Điều chỉnh địa giới hành chính xã Mường Lạn để thành lập xã Nậm Sọi, huyện Sốp Cộp

Điều chỉnh từ xã Mường Lạn 11.309,6 ha diện tích tự nhiên (trong đó đất nông nghiệp 7.294,0 ha, đất phi nông nghiệp 90,0 ha, đất chưa sử dụng 3.925,6 ha); dân số 2.856 nhân khẩu gồm 06 bản: Bản Cang Cói, bản Nà Ẩn, bản Nà Khi, bản Huổi Pá, bản Nà Vạc, bản Pá Kạch để thành lập xã Nậm Sọi.

2.1. Thành lập xã Nậm Sọi

- Diện tích tự nhiên 11.309,6 ha, trong đó đất nông nghiệp 7.294,0 ha; đất phi nông nghiệp 90,0 ha; đất chưa sử dụng 3.925,6 ha.

- Dân số là 2.856 nhân khẩu, gồm có 06 bản: Bản Cang Cói, bản Nà Ẩn, bản Nà Khi, bản Huổi Pá, bản Nà Vạc, bản Pá Kạch.

- Vị trí địa lý: Xã Nậm Sọi nằm cách trung tâm huyện Sốp Cộp khoảng 40 km về phía Đông Nam, có 34,45 km đường biên giới với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Phía Đông giáp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; phía Tây giáp xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp; phía Nam giáp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; phía Bắc giáp xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp.

- Trung tâm hành chính xã: Đặt tại bản Nà Khi.

2.2. Xã Mường Lạn sau điều chỉnh địa giới hành chính

- Diện tích tự nhiên còn lại 13.889,4 ha; trong đó đất nông nghiệp 8.203,22 ha; đất phi nông nghiệp 181,53 ha; đất chưa sử dụng 5.504,65 ha.

- Dân số 5.276 nhân khẩu, gồm 10 bản: Bản Mường Lạn, bản Khá, bản Co Muông, bản Phiêng Pen, bản Huổi Lè, bản Pu Hao, bản Nong Phụ, bản Nậm Lạn, bản Cống, bản Huổi Men.

- Vị trí địa lý: Xã Mường Lạn nằm cách trung tâm huyện Sốp Cộp 28 km về phía Đông Nam, có 16,35 km đường biên giới với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Phía Đông giáp xã Nậm Sọi, huyện Sốp Cộp; phía Tây giáp xã Mường Và, huyện Sốp Cộp; phía Nam giáp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và xã Nậm Sọi, huyện Sốp Cộp; phía Bắc giáp xã Mường Cai, huyện Sông Mã.

2.3. Huyện Sốp Cộp sau điều chỉnh địa giới hành chính

Diện tích tự nhiên 148.088 ha; Dân số 42.920 nhân khẩu, gồm 09 đơn vị hành chính (xã Sốp Cộp, xã Dồm Cang, xã Púng Bánh, xã Sam Kha, xã Mường Lạn, xã Nậm Sọi, xã Mường Và, xã Nậm Lạnh, xã Mường Lèo).

Địa giới hành chính: Phía Đông giáp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; phía Tây giáp tỉnh Điện Biên; Phía Nam giáp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; phía Bắc giáp huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh hoàn thiện thủ tục hồ sơ theo quy định của pháp luật trình Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh; HĐND huyện Sông Mã, huyện Sốp Cộp, HĐND các xã có liên quan giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2013./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra Văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT huyện uỷ, HĐND, UBND huyện; thành phố;
- Văn phòng: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND xã, phường, thị trấn;
- Trung tâm: Công báo tỉnh; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, 450b.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 51/NQ-HĐND ngày 12/07/2013 thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính xã Chiềng Khoong để thành lập xã Mường Khoong thuộc huyện Sông Mã, xã Mường Lạn để thành lập xã Nậm Sọi thuộc huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.995

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.255