Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 51/2008/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 4 ban hành

Số hiệu: 51/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Tường
Ngày ban hành: 19/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 4
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 51/2008/NQ-HĐND

Quận 4, ngày 19 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 4
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 14

(Từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 12 năm 2008)

Căn cứ Điều 59 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Điều 51 Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân quận ngày 02 tháng 4 năm 2005;
Xét Tờ trình số 05/TTr-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Thường trực Hội đồng nhân dân quận 4, khóa IX về Chương trình hoạt động giám sát năm 2009 và ý kiến phát biểu của 2 Ban Hội đồng nhân dân quận, đóng góp thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân quận thống nhất tổ chức các hoạt động giám sát trong năm 2009 với các nội dung:

1. Giám sát về công tác điều hành thu chi ngân sách quận và việc thực hiện công khai tài chính của các đơn vị.

2. Giám sát việc thực hiện các dự án công trình, hạng mục từ nguồn vốn ngân sách phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận quản lý

3. Giám sát việc quy hoạch và quản lý quy hoạch.

4. Khảo sát, giám sát hiệu quả chương trình giảm nghèo và tăng hộ khá theo tiêu chí mới ở các phường trên địa bàn quận.

5. Giám sát kế hoạch thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn quận.

6. Công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm.

7. Giám sát việc thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

8. Giám sát công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống cháy, nổ và giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận.

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân quận có kế hoạch cụ thể và phân công, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của 2 Ban Hội đồng nhân dân quận để tổ chức thực hiện Chương trình hoạt động giám sát năm 2009 của Hội đồng nhân dân quận theo nội dung Nghị quyết đề ra.

Điều 3. Các cơ quan, đơn vị thuộc quận được giám sát có trách nhiệm cung cấp những thông tin, tài liệu liên quan và tạo điều kiện thuận lợi để đáp ứng yêu cầu hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân quận, 2 Ban Hội đồng nhân dân quận và các đại biểu Hội đồng nhân dân quận trong khi thi hành nhiệm vụ giám sát.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân quận có trách nhiệm tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả giám sát và trình Hội đồng nhân dân quận xem xét, quyết định tại các kỳ họp thường kỳ.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 4 khóa IX kỳ họp thứ 14 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 7 ngày, kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 51/2008/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 4 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.102

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.60.226