Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 50/NQ-HĐND năm 2012 về Chương trình xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề và Chương trình giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh năm 2013

Số hiệu: 50/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Nguyễn Thanh Bình
Ngày ban hành: 20/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG, BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT CHUYÊN ĐỀ VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ CỦA HĐND TỈNH NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Trên cơ sở Chương trình các kỳ họp của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 424/TTr-HĐND ngày 13/12/2012 của Thường trực HĐND tỉnh về chương trình xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề và chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2013; Báo cáo về kết quả hoạt động của HĐND năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ năm 2013; Tờ trình của UBND tỉnh về việc đăng ký ban hành Nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh; Chương trình giám sát năm 2013 của các ban HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Chương trình xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề và Chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2013 như sau:

1. Chương trình xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề:

1.1. Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án phát triển cụm, điểm công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020;

1.2. Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án phát triển thương mại gắn với xây dựng nông thôn mới đến năm 2020;

1.3. Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2013-2020;

1.4. Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng, quản lý, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng và quản lý, giám sát hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn 2013-2020;

1.5. Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng hoạt động và tăng cường đầu tư Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

2. Chương trình giám sát chuyên đề:

2.1. Công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho nông thôn mới;

2.2. Việc thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020";

2.3. Tình hình, cơ cấu chức danh cán bộ công chức xã, phường, cơ sở gắn với thực hiện Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ và việc sát nhập, điều chỉnh quy mô thôn, xóm, tổ dân phố;

2.4. Giám sát việc thực hiện một số Nghị quyết chuyên đề HĐND tỉnh khóa XV, khóa XVI.

Điều 2. Giao UBND tỉnh xây dựng các đề án để trình HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết chuyên đề; Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề.

Ngoài Chương trình xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề và Chương trình giám sát chuyên đề đã được HĐND tỉnh thông qua, căn cứ vào tình hình thực tế, ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh và kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh để trình HĐND ban hành một số nghị quyết chuyên đề khác; Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề khác và báo cáo kết quả giám sát với HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI, kỳ họp thứ 5 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Kiểm toán Nhà nước khu vực II;
- Bộ Tư lệnh QK4;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, VP UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐ, CV VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- TT Thông tin - VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- TT Công báo - Tin học VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP, HP200b

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 50/NQ-HĐND năm 2012 về Chương trình xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề và Chương trình giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh năm 2013

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.779
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145