Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 49/2008/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận từ nay đến hết nhiệm kỳ do Hội đồng nhân dân quận 9 ban hành

Số hiệu: 49/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phan Nguyễn Như Khuê
Ngày ban hành: 17/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 9
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 49/2008/NQ-HĐND

Quận 9, ngày 17 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN TỪ NAY ĐẾN HẾT NHIỆM KỲ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 9 KHÓA III, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của quận năm 2009;
Căn cứ Chương trình giám sát từ nay đến hết nhiệm kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân quận và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân quận nhất trí thông qua Chương trình giám sát từ nay đến hết nhiệm kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân quận trình tại kỳ họp, trong đó tập trung giám sát các nội dung sau:

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của quận năm 2009.

2. Tình hình tiếp tục thực hiện chủ đề “Năm 2009 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”.

3. Tình hình thực hiện thu - chi theo dự toán phân bổ ngân sách năm 2009.

4. Việc triển khai thực hiện các công trình xây dựng cơ bản năm 2009; các công trình trọng điểm và công tác giải ngân, thanh quyết toán.

5. Tình hình thực hiện chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn.

6. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tại quận và các phường.

7. Hoạt động của ngành giáo dục, việc thực hiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp trên địa bàn quận.

8. Kết quả thực hiện xây dựng phường văn hóa và công tác quản lý nhà nước đối với các ngành nghề nhạy cảm.

9. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

10. Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu 03 giảm.

11. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án trên địa bàn.

Điều 2. Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Thường trực Hội đồng nhân dân và 02 Ban Hội đồng nhân dân quận chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt Chương trình giám sát.

Tổ chức điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của 02 Ban Hội đồng nhân dân quận. Hướng dẫn các đại biểu Hội đồng nhân dân quận trong việc thực hiện hoạt động giám sát.

Kết thúc mỗi đợt giám sát, Thường trực Hội đồng nhân dân và 02 Ban Hội đồng nhân dân quận báo cáo kết quả thẩm định trình tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân quận.

Điều 3. Các Phòng - ban, cơ quan, đơn vị và 13 phường có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo và cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu nội dung giám sát, tạo điều kiện thuận lợi để Thường trực Hội đồng nhân dân và 02 Ban Hội đồng nhân dân quận thực hiện hoạt động giám sát.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận khóa III, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phan Nguyễn Như Khuê

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 49/2008/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận từ nay đến hết nhiệm kỳ do Hội đồng nhân dân quận 9 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.032

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210