Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 45/1998/NQ-UBTVQH10 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nông Đức Mạnh
Ngày ban hành: 26/02/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 45/1998/NQ-UBTVQH10

Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 1998

 

NGHỊ QUYẾT

 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ, THỊ TRẤN, PHƯỜNG

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Để phát huy vai trò làm chủ của nhân dân ở cơ sở, thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", thể hiện bản chất Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân;
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;
Căn cứ vào Điều 56 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Trên cơ sơ tờ trình của Chính phủ số 133/CP-NC ngày 11 tháng 02 năm 1998 và ý kiến của Uỷ ban pháp luật của Quốc hội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giao Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn, phường với nhũng nội dung sau đây:

1. Quy định rõ trách nhiệm của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn, phường trong việc:

a) Lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về các vấn đề quan trọng ở cơ sở thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn, phường;

b) Báo cáo các quyết định của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân để nhân dân biết và thực hiện; bảo đảm thông tin cho nhân dân biết các chủ trương, chính sách của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân ở cơ sở;

c) Định kỳ báo cáo tình hình thu chi ngân sách, tình hình quản lý và sử dụng đất đai, các khoản đóng góp của nhân dân và việc sử dụng các khoản đóng góp đó; tình hình quyết toán các công trình xây dựng cơ bản;

d) Tổ chức tiếp dân và báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân;

2. Quy định những vấn đề quan trọng ở cơ sở được đưa ra nhân dân thảo luận và quyết định;

3. Quy định việc nhân dân ở cơ sở giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quyết định của chính quyền địa phương và các quyết định của cộng đồng dân cư;

4. Quy định việc tổ chức và hướng dẫn các hình thức nhân dân tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, xóm, buôn, bản, ấp và đơn vị tương đương.

Điều 2. Chính phủ tổ chức thực hiện thí điểm Quy chế này; trên cơ sở đó tiến hành tổng kết và báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội để ban hành văn bản pháp luật, thực hiện trong phạm vi cả nước.

 

 

Nông Đức Mạnh

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 45/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 26/02/1998 về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn, phường do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.937

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.14
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!