Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 44/2008/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 Hội đồng nhân dân quận 4 khóa IX, kỳ họp thứ 13 do Hội đồng nhân dân quận 4 ban hành

Số hiệu: 44/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Tường
Ngày ban hành: 28/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 4
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 44/2008/NQ-HĐND

Quận 4, ngày 28 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 4 KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Sau khi xem xét các báo cáo của Thường trực và báo cáo thẩm tra của 2 Ban Hội đồng nhân dân quận, báo cáo của Ủy ban nhân dân và của các ngành chuyên môn thuộc quận, báo cáo của Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân quận 4, ý kiến phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 4 và của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Nhất trí với các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân và các báo cáo thẩm tra của 2 Ban Hội đồng nhân dân quận.

Tán thành thông qua báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận, các báo cáo của ngành Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân quận 4 và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008.

Hội đồng nhân dân quận nhấn mạnh một số nhiệm vụ sau:

Điều 1. Đánh giá về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2008

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội của thành phố cũng như của quận chịu sự tác động chung của tình hình kinh tế thế giới nên gặp nhiều khó khăn do giá xăng dầu, lương thực và nhiều loại nguyên vật liệu thiết yếu trên thị trường thế giới liên tục tăng và có khi đột biến như giá gạo cùng với những diễn biến bất thường bên trong của thị trường tài chính ngân hàng, bất động sản… gây nhiều khó khăn, vướng mắc cho các thành phần kinh tế trên địa bàn quận trong quá trình đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh. Đồng thời, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân nhất là với người nghèo, người lao động có thu nhập thấp. Nhưng với sự chỉ đạo tập trung của thành phố và sự chủ động, tích cực của quận cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của hệ thống chính trị quận và phường, của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trong quận nên tốc độ tăng trưởng và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận đã đề ra đạt khá. Cụ thể như sau:

- Giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện: 366 tỷ đồng - đạt 48,53% kế hoạch năm tăng 22,94% so cùng kỳ năm 2007 (chỉ tiêu năm 2008 tăng 13% trở lên).

- Doanh thu thương mại dịch vụ dân doanh (bao gồm dịch vụ cảng) tăng 16,92% so cùng kỳ (chỉ tiêu 15 - 17%).

- Thu thuế 6 tháng ước thực hiện: 130,66 tỷ đồng/178,42 tỷ đồng - đạt 73,23% tăng 84,63% so cùng kỳ. Trong đó, thuế công thương nghiệp đạt 68,91% kế hoạch, tăng 84,63% so cùng kỳ.

- Ước thu ngân sách nhà nước thực hiện: 80,52 tỷ - đạt 67,72% dự toán kế hoạch năm, tăng 6% so cùng kỳ.

- Ước chi ngân sách: 72,67 tỷ đồng - đạt 61,1% kế hoạch năm, tăng 7,4% so cùng kỳ.

- Tổng vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn ước thực hiện: 321,594 tỷ đồng, giá trị giải ngân 254,214 tỷ đồng, bao gồm:

+ Ngân sách tập trung của thành phố thực hiện: 306,982 tỷ đồng/137,435 tỷ đồng đạt 223,4% kế hoạch, giải ngân 248,794 tỷ đồng - đạt 176,6%.

+ Vốn phân cấp: 14,612 tỷ đồng/23 tỷ đồng đạt 63,5% kế hoạch, giải ngân 5,42 tỷ đồng - đạt 23,6%.

- Dạy nghề cho 2.020/5000 lượt người - đạt 44,4% kế hoạch và giới thiệu việc làm 2069/4500 lượt người - đạt 46%.

- Giảm hộ nghèo theo tiêu chí 6 triệu đồng/người/năm đã có 284/762 hộ tăng thu nhập vượt chuẩn nghèo, hiện nay toàn quận còn 478 hộ chiếm tỷ lệ 1,39% (chỉ tiêu giảm dưới 1%).

- Phạm pháp hình sự xảy ra 74 vụ, giảm 39 vụ so cùng kỳ năm 2006, tỷ lệ giảm 34,51% so cùng kỳ 2007 (chỉ tiêu nghị quyết đề ra giảm 7 - 10%, phá án đạt 65 - 70%).

- Tai nạn giao thông xảy ra 04 vụ làm chết 04 người, giảm 13 vụ và 09 người chết (chỉ tiêu nghị quyết đề ra giảm 10%).

Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân quận cần tập trung chỉ đạo một số lĩnh vực đạt hiệu quả chưa cao như hoạt động dịch vụ tăng không đáng kể so với chỉ số tăng giá và tốc độ tăng trưởng kinh tế có dấu hiệu chậm lại; chỉ số giá tiêu dùng tăng cao làm đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn nhất là số hộ nghèo và làm công ăn lương; việc lập thủ tục thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình và giải ngân còn chậm; tình hình trật tự xã hội chưa ổn định thực sự nhất là tệ nạn xã hội về ma túy còn diễn biến phức tạp và vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên có chiều hướng gia tăng; công tác quản lý đô thị, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường… còn nhiều vấn đề bất cập. Cuộc vận động thực hiện Kế hoạch “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” tuy có nhiều nỗ lực nhưng chưa đồng bộ, công tác tuyên truyền chưa đi vào chiều sâu, còn lúng túng trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm và việc quản lý người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng đang là vấn đề bức xúc của nhân dân.

Điều 2. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008

Hội đồng nhân dân quận đồng ý các nội dung và giải pháp chủ yếu đã được nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân quận. Trong quá trình điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2008, Ủy ban nhân dân quận cần lưu ý:

1. Về nhiệm vụ kinh tế:

1.1. Chỉ đạo tiếp tục duy trì sản xuất ổn định và tốc độ tăng trưởng doanh thu thương mại - dịch vụ, tăng tốc thu thuế công thương nghiệp phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu thuế và đảm bảo cân đối thu chi ngân sách năm 2008.

1.2. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp ổn định và ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ phục vụ cảng, hàng hải, vận chuyển và giao nhận ngoại thương, dịch vụ - thương mại, kinh doanh bất động sản như nhà ở, văn phòng cho thuê, dịch vụ đô thị. Tiếp tục thu hút các nguồn lực từng bước hình thành và phát triển dịch vụ ngân hàng, tài chính, du lịch, công nghệ điện tử, vui chơi giải trí để xây dựng và phát triển Quận dịch vụ.

2. Về cải cách hành chính:

2.1. Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của tổ chức, công dân và doanh nghiệp. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm soát nội bộ để kịp thời thực hiện chức năng, nhiệm vụ đã được phân công.

2.2. Khẩn trương sắp xếp các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân quận gắn với thực hiện cải cách hành chính tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, đầu tư, cấp phép. Chỉ đạo thực hiện mở rộng các sản phẩm ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân các phường.

2.3. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn quận, giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2010”. Thực hiện giảm hội họp, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Về lĩnh vực quản lý đô thị và đầu tư cơ sở hạ tầng:

3.1. Tổ chức các hoạt động “Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”; “Vì đường phố không rác” tạo sự chuyển biến nhận thức và hành vi trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Đồng thời, tăng cường xử phạt, xử lý nghiêm các vi phạm.

3.2. Chỉ đạo tập trung thực hiện nhanh các thủ tục đầu tư các công trình thuộc kế hoạch năm 2008, hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản có vốn ngân sách và hoàn tất đưa vào sử dụng các công trình xây dựng mới trụ sở, trong đó tập trung cho các công trình lớn và khẩn trương sửa chữa trường lớp trong dịp hè.

3.3. Chỉ đạo hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn quận phục vụ các dự án xây dựng công viên Hồ Khánh Hội (giai đoạn 1), công viên Cù lao Nguyễn Kiệu, dự án Trường Tiểu học Đặng Trần Côn, đường Lê Văn Linh nối dài.

3.4. Tăng cường kiểm tra bảo đảm tiến độ, an toàn và vệ sinh môi trường trong thi công và xử lý nghiêm các vi phạm trong xây dựng trên địa bàn quận.

3.5. Thực hiện công tác quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) trên địa bàn quận 4 và 15 phường thuộc quận, tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 186/QĐ-UBND-TH ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 4 về công bố quy hoạch lộ giới đường hẻm R ≤ 12m trên địa bàn quận 4 (tỷ lệ 1/500). 

4. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội:

4.1. ng cường quản lý công tác xóa đói giảm nghèo, không để tái nghèo để đến cuối năm 2008 chỉ còn khoảng 0,48% số hộ dân nghèo. Kiểm tra, rà soát và khảo sát các hộ có thu nhập dưới 12 triệu đồng/người/năm chuẩn bị cho kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2009 - 2010.

4.2. Tổ chức tổng kết năm học 2007 - 2008 và khai giảng năm học mới 2008 - 2009. Triển khai thực hiện các chỉ tiêu trong năm học mới: huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, duy trì hiệu suất đào tạo ở bậc tiểu học đạt 99% và trung học cơ sở đạt trên 85%, vận động kéo giảm tỷ lệ học sinh bỏ học. Tổ chức sinh hoạt hè lành mạnh, vui tươi, bổ ích cho học sinh. Tăng cường kỷ cương, nề nếp; ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy xâm nhập nhà trường. Nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ, giám sát về dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm ở bậc học mầm non và các nhóm trẻ gia đình.

4.3. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ. Tăng cường quản lý các loại hình kinh doanh trên lĩnh vực văn hóa, thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm.

4.4. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa trong hoạt động y tế và công tác giám sát các cơ sở hành nghề y dược tư nhân, phát huy vai trò mạng lưới cơ sở của các trạm y tế phường trong việc chăm lo sức khỏe ban đầu. Tiếp tục tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trong mùa mưa, duy trì các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm và thủy cầm. Thường xuyên kiểm tra và xử lý các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh việc xét chọn thí điểm điều trị thay thế các chất thuốc phiện bằng Methadone.

5. Về lĩnh vực quốc phòng, an ninh:

5.1. Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Tăng cường công tác kiểm tra phòng cháy, chữa cháy, phối hợp các lực lượng tập trung kéo giảm tai nạn giao thông và xử lý kịp thời ùn tắc giao thông trên các tuyến đường trọng điểm.

5.2. Tiếp tục đẩy mạnh truy quét, tấn công các loại tội phạm và tiếp tục kéo giảm các vụ án phạm pháp hình sự, tăng cường triệt phá các tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy, thực hiện các biện pháp chủ động ngăn ngừa các băng nhóm thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, thực hiện tốt kế hoạch liên tịch giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên tuyến giáp ranh giữa các phường quận 4 với quận 1 và quận 4 với quận 7.

5.3. Tập trung chỉ đạo tổ chức tốt kế hoạch diễn tập phòng thủ năm 2008, công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2008 đạt chỉ tiêu pháp lệnh được giao.

5.4. Tiếp tục tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết các kiến nghị của cử tri và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế không để kẻ xấu lợi dụng khiếu nại đông người gây rối trật tự trị an.

6. Về các tờ trình và văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân quận:

Hội đồng nhân dân quận đã xem xét và thông qua Tờ trình số 18/TTr-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 4 về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách quận 4 năm 2007.

Hội đồng nhân dân quận đã xem xét và thông qua Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2008.

Hội đồng nhân dân quận đã xem xét và thông qua Tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 4 về đề nghị duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngân sách tập trung do Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận 4 quản lý trong năm 2008.

Hội đồng nhân dân quận ghi nhận Tờ trình của Ủy ban nhân dân quận 4 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) trên địa bàn quận 4 và 15 phường thuộc quận 4 - thành phố Hồ Chí Minh; giao cho Thường trực và 2 Ban của Hội đồng nhân dân quận tiếp tục xem xét, thẩm tra để Hội đồng nhân dân quận thông qua.

Điều 3. Tổ chức và thực hiện

Hội đồng nhân dân quận 4 giao cho Ủy ban nhân dân quận tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này.

Hội đồng nhân dân quận 4 giao cho Thường trực và 2 Ban của Hội đồng nhân dân quận, các Tổ và các đại biểu Hội đồng nhân dân quận phối hợp hoạt động, tăng cường giám sát, kịp thời đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết.

Hội đồng nhân dân quận đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 4 và các đoàn thể quận hợp tác chặt chẽ với các lực lượng, các cơ quan nhà nước để tuyên truyền phổ biến, động viên cán bộ công chức và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận. Kịp thời phát hiện, phản ánh những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung với các cơ quan có thẩm quyền.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 4 khóa IX kỳ họp thứ 10 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 7 ngày, kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 44/2008/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 Hội đồng nhân dân quận 4 khóa IX, kỳ họp thứ 13 do Hội đồng nhân dân quận 4 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.286

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.223.3.101