Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 42/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Trần Lưu Quang
Ngày ban hành: 11/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2015/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Xét Tờ trình số 04/TTr-HĐND, ngày 02 tháng 12 năm 2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh năm 2016, với các nội dung như sau:

1. Giám sát của Hội đồng nhân dân tại kỳ họp

Thực hiện giám sát tại các kỳ họp thường kỳ giữa năm và cuối năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

- Xem xét báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

- Chất vấn thành viên Ủy ban nhân dân, thủ trưởng một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về hoạt động quản lý, điều hành thuộc lĩnh vực phụ trách.

2. Giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân giữa hai kỳ họp

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, 03 Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát những chuyên đề sau:

2.1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

- Giám sát hiệu quả đầu tư của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Giám sát tình hình quản lý, sử dụng các loại quỹ tài chính.

- Giám sát công tác quản lý nhà nước về đo lường chất lượng xăng dầu.

2.2. Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh

a) Ban Kinh tế và Ngân sách

- Giám sát công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng, chính sách phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Giám sát tình hình sử dụng đất của một số tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án.

b) Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

- Giám sát hiệu quả hoạt động của trạm y tế xã, phường, thị trấn.

- Giám sát thực trạng hoạt động của hệ thống cộng tác viên ở cơ sở.

c) Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

- Giám sát tình hình thực hiện công tác điều tra, xử lý tội phạm (trong đó chú trọng tội phạm ma túy).

- Giám sát tình hình hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, trong đó chú trọng việc giải quyết các hồ sơ cấp mới, cấp đổi quyền sử dụng đất bị trùng thửa, sai thửa trên địa bàn tỉnh

Điều 2. Trên cơ sở Chương trình giám sát năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh và căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân xây dựng và triển khai chương trình giám sát, khảo sát của mình; có kế hoạch chi tiết cho từng quý, tháng để tổ chức thực hiện và tổng hợp, báo cáo theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào các nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết này, chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và tình hình, điều kiện thực tế, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có kế hoạch tham gia giám sát, chủ động tiến hành các hoạt động giám sát theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chương trình giám sát năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh; điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; chỉ đạo việc theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết các kiến nghị giám sát; thông báo kết quả thực hiện chương trình và kế hoạch giám sát tại kỳ họp thường lệ giữa năm và cuối năm 2016.

Các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành hoạt động giám sát; chuẩn bị báo cáo và cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu, giải quyết các kiến nghị qua giám sát và báo cáo kết quả cho Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa VIII, kỳ họp thứ 17 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Lưu Quang

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 42/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 về Chương trình giám sát năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.610

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.161.98.96