Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 42/2003/NQ-HĐ về nhiệm vụ trọng tâm của Thủ Đô Hà Nội 6 tháng cuối năm 2003 (Kỳ họp thứ 10, từ ngày 26 đến ngày 28/6/2003) do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 42/2003/NQ-HĐ Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Phùng Hữu Phú
Ngày ban hành: 28/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 42/2003/NQ-HĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2003 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA THỦ ĐÔ HÀ NỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2003 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - KHÓA XII
( Kỳ họp thứ 10, từ ngày 26 đến ngày 28/6/2003)

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (Sửa đổi);
Căn cứ Báo cáo của UBND Thành phố về tình hình kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2003;
Sau khi nghe ý kiến của UB MTTQ Thành phố, ý kiến cử tri, thuyết trình của các Ban HĐND, thảo luận của các Đại biểu HĐND Thành phố
;

QUYẾT NGHỊ

Nhất trí Báo cáo của Ủy ban nhân dân Thành phố về tình hình kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2003.

Hội đồng nhân dân Thành phố nhấn mạnh một số nội dung sau:

I. VỀ KIỂM ĐIỂM VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND THÀNH PHỐ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2003:

Với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô, 6 tháng đầu năm 2003, Kinh tế - Xã hội Thủ đô có bước phát triển khá toàn diện, kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao và ổn định; tổng sản phẩm nội địa (GDP) ước tăng 10,3%; hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch, nhiều chỉ tiêu đạt ở mức cao: Giá trị sản xuất công nghiệp mở rộng ước tăng 29,4%, giá trị các ngành dịch vụ tăng 8,2%, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tăng 16,8%, thu ngân sách tăng 10,6%, vốn đầu tư xã hội tăng 10,4%; các công trình trọng điểm, các dự án phục vụ Seagames 22 được tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ; văn hóa xã hội có chuyển biến tích cực, kịp thời khống chế dịch viêm đường hô hấp cấp (SARS); các vấn đề xã hội và dân sinh bức xúc đang được tập trung giải quyết; Quản lý, văn minh đô thị được tăng cường, trật tự và kỷ cương giao thông đã dần đi vào nền nếp; ý thức chấp hành Luật giao thông của đại bộ phận nhân dân được nâng lên, ùn tắc và tai nạn giao thông giảm rõ rệt; an ninh, chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Những thành tựu kinh tế - xã hội nói trên là kết quả của quá trình đổi mới cơ chế chính sách, đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo ở Thành phố, là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế - xã hội Thủ đô còn một số khó khăn, yếu kém cần tập trung khắc phục: Sự giảm sút của hoạt động du lịch do ảnh hưởng của dịch SARS và chiến tranh Irắc; công tác giải phóng mặt bằng chưa đạt kế hoạch tiến độ, nhất là đối với các công trình có nhu cầu tái định cư lớn; nhiều dự án đầu tư triển khai vẫn chậm; công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng còn bất cập; đầu tư và cung cấp nước sạch chưa đạt yêu cầu; cân đối vốn đầu tư cho các công trình trọng điểm, các dự án cấp bách triển khai rất khó khăn; tiến độ cải cách hành chính và sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước còn chậm; hoạt động của các hợp tác xã sau chuyển đổi hiệu quả còn hạn chế; sức cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp còn yếu và chưa thật sẵn sàng cho hội nhập kinh tế quốc tế.

II. VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2003:

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2003 là: Phát huy mọi nguồn lực để phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2003, cùng cả nước tổ chức thành công Seagames 22 và Paragames 2 nhằm nâng cao vị thế của Thủ đô và để lại trong lòng bạn bè Quốc tế những tình cảm tốt đẹp về Thủ đô văn minh, thanh lịch, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc. Giữ vững trật tự kỷ cương, văn minh đô thị. Tăng cường cải cách hành chính, hướng về cơ sở; tập trung giải quyết các vấn đề xã hội và dân sinh bức xúc, đặc biệt là vấn đề cấp nước sạch cho nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Hội đồng nhân dân Thành phố nhấn mạnh một số nhiệm vụ cụ thể và giải pháp chủ yếu sau:

1. Chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương, đồng thời hoàn thiện, triển khai đồng bộ, tích cực những cơ chế, quy chế của Thành phố nhằm huy động tốt các nguồn lực; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 13 của Chính phủ và các nghị quyết, quyết định của Thành phố nhằm giữ vững và tăng cường trật tự kỷ cương, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn Thủ đô.

2. Tập trung chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các công trình phục vụ Seagames 22. Tăng cường công tác giám sát đầu tư, kiểm tra chất lượng công trình ở tất cả các ngành, các cấp; đôn đốc thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án thuộc 9 cụm công trình trọng điểm, các dự án phục vụ Seagames 22. Chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Seagames 22 và Paragames 2 tại Hà Nội. Tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng theo quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. Xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự xây dựng, tạo chuyển biến mạnh trong quản lý xây dựng đô thị.

Làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án cho kế hoạch năm 2004 và các năm tiếp theo của kế hoạch 5 năm (2001 – 2005). Tập trung xây dựng các dự án tiền khả thi có chất lượng để chủ động triển khai xây dựng các công trình lớn, thu hút các nguồn vốn đầu tư trong nước, các dự án FDI và ODA.

3. Thực hiện các giải pháp đồng bộ để tăng cường huy động vốn đầu tư phát triển trong doanh nghiệp và trong dân; đẩy nhanh tiến độ các dự án đấu giá quyền sử dụng đất; rà soát các dự án chậm triển khai để kiên quyết điều chuyển vốn; hoàn chỉnh Đề án phân cấp thu, chi ngân sách theo hướng phân cấp mạnh hơn cho cơ sở và Đề án xây dựng định mức phân bổ ngân sách, định mức và chế độ, tiêu chuẩn chi ngân sách; hoàn thành đề án phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô, làm căn cứ để  triển khai phát hành trái phiếu công trình và trái phiếu phát triển đô thị.

4. Đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước theo Tờ trình của UBND Thành phố tại kỳ họp. Tích cực triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp; đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyết định 135/2002/QĐ-UB của UBND Thành phố về quy chế quản lý doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn. Tăng cường các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX sau chuyển đổi theo Luật HTX.

5. Thí điểm xây dựng doanh nghiệp nông thôn. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án khu nông nghiệp công nghệ cao, đẩy nhanh công tác chuẩn bị xây dựng dự án thí điểm “ công viên nông nghiệp công nghệ cao”. Làm tốt công tác phòng chống lụt bão. Hoàn thành đầu tư và xây dựng kế hoạch bàn giao hệ thống điện nông thôn Hà Nội cho ngành điện quản lý và bán điện trực tiếp đến người sử dụng.

6. Phối hợp với các bộ, ngành liên quan của Trung ương, tiếp tục tuyên truyền giáo dục, tăng cường cán bộ, trang thiết bị, huy động các đoàn thể quần chúng và cộng đồng tham gia phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không để dịch SARS xâm nhập lại, quan tâm công tác phòng dịch ở cửa khẩu Nội Bài và đối với khách du lịch qua đường bộ.

7. Đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao; có cơ chế, chính sách cụ thể khuyến khích thực hiện xã hội hóa một số lĩnh vực công ích, phục vụ dân sinh như: vận tải hành khách công cộng, cấp nước, vệ sinh môi trường...

8. Tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh và xã hội bức xúc: Ưu tiên đầu tư phát triển nguồn nước, thay đổi cơ chế quản lý và đầu tư đảm bảo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cung cấp nước sạch có hiệu quả, thực hiện theo Quy hoạch cấp nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; sắp xếp lại mô hình sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu quả hoạt động của các Công ty Kinh doanh nước sạch. Tạo việc làm, phòng chống tệ nạn xã hội; tập trung chỉ đạo, hạn chế phát sinh thêm người nghiện mới, tụ điểm mại dâm, ma túy mới, phấn đấu hoàn thành các khu chữa trị tập trung để tiếp nhận 5000 người nghiện vào cuối năm, làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng các trung tâm cai nghiện tập trung cho năm 2004. Đầu tư để giảm mạnh tỷ lệ hộ nghèo ở thành phố. Hoàn thành cơ bản xóa phòng học cấp 4 ở bậc tiểu học và THCS. Thay thế sách giáo khoa cho lớp 2 và lớp 7 bảo đảm chất lượng. Mở rộng đào tạo nghề, nhất là nghề chất lượng cao; đa dạng hóa các loại hình đào tạo, gắn đào tạo lao động với sử dụng hợp lý lực lượng lao động, triển khai quán triệt, đồng bộ các biện pháp tạo việc làm, đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

9. Tập trung phát triển mạnh thị trường nội địa kết hợp với việc đẩy mạnh tìm kiếm thị trường xuất khẩu. Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả xuất khẩu, giao ban định kỳ để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Triển khai đề án mở văn phòng đại diện của Thành phố ở Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung tâm thương mại Matxcơva. Tích cực triển khai các biện pháp nhằm nâng cao hiệu của hội nhập kinh tế quốc tế.

10. Triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh doanh du lịch: Tăng cường quảng bá du lịch, xây dựng các chương trình du lịch chất lượng cao; mở rộng hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn với doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp các tỉnh, thành phố khác.

11. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.Triển khai từng bước việc tách chức năng quản lý nhà nước với chức năng quản lý sản xuất, kinh doanh ở các sở, ngành của thành phố. Trước mắt, lựa chọn và tổ chức làm thử ở 1-2 sở, ngành.

12. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhiệm vụ quốc phòng; quan tâm xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới; đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, xã hội Thủ đô trong mọi tình huống. Làm tốt công tác động viên, huấn luyện quân dự bị và dân quân tự vệ. Tăng cường trấn áp các hoạt động tội phạm, giữ vững trật tự, an toàn xã hội.

Hội đồng nhân dân Thành phố kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các lực lượng vũ trang, các cấp, các ngành và đoàn thể Thủ đô phát huy truyền thống Thủ đô Anh hùng, bằng trí tuệ và hành động thiết thực, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2003, chuẩn bị tốt và tổ chức thành công Seagames 22 và Paragames 2 diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. 

 

 

T/M HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCHPhùng Hữu Phú

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 42/2003/NQ-HĐ về nhiệm vụ trọng tâm của Thủ Đô Hà Nội 6 tháng cuối năm 2003 (Kỳ họp thứ 10, từ ngày 26 đến ngày 28/6/2003) do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.527
DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.248.103