Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 41/NQ-CP 2021 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3

Số hiệu: 41/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 01/04/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 41/NQ-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 3 NĂM 2021

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các Thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2021, tổ chức vào ngày 31 tháng 3 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

1. Về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ; tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2021

Chính phủ thống nhất đánh giá: Trong bi cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nhưng với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương và sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, tình hình kinh tế, xã hội quý I năm 2021 tiếp tục xu hướng phục hồi, ổn định và đạt được những kết qutích cực. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 4,48% (quý I năm 2020 tăng 3,68%), là mức tăng trưởng khá so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Sản xuất công nghiệp tăng 6,5%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,45%, tiếp tục giữ vai trò động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Khu vực nông nghiệp tăng 3,16%, năng suất và giá lúa tăng. Thương mại, tiêu dùng phục hồi tốt; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 5,1%. Kinh tế vĩ mô ổn định; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tiếp tục được kiểm soát ở mức thấp, tháng 3 năm 2021 giảm 0,27% so với tháng trước và bình quân quý I tăng 0,29% so với cùng kỳ, thấp nhất trong 20 năm qua. Thu ngân sách nhà nước đạt 30,1% dự toán năm. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 152,7 tỷ USD, tăng 24,1%; xuất siêu trên 2 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 6,3%; giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước tiếp tục được đẩy mạnh; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tăng 6,5%. Môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện, trong quý I có trên 29 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký tăng 27,5%. Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo cho thấy trên 85% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng quý II tốt hơn hoặc ổn định so với quý I năm 2021.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Thực hiện tốt các chính sách người có công, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và bảo đảm đời sống cho nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đại dịch Covid-19 tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, tập trung khoanh vùng, dập dịch, không để lây lan trên diện rộng. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, vệ sinh an toàn thực phẩm tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm chỉ đạo. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chủ quyền quốc gia được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được triển khai hiệu quả. Công tác thông tin, truyền thông được chú trọng. Các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương đã tích cực nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh nhng kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội nước ta còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đại dịch Covid-19 tuy đã cơ bản được kiểm soát ở trong nước nhưng trên thế giới còn diễn biến phức tạp, khó lường, tiếp tục tác động lớn đến nền kinh tế toàn cầu và các quốc gia, đối tác lớn của ta; qua đó ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của nước ta, đặc biệt là các ngành thương mại, dịch vụ, vận tải, du lịch... Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tăng. Trong khi đó, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, nhất là hạn hán, xâm nhập mặn diễn biến phức tạp. Công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng còn nhiều thách thức. Tình trạng tội phạm, bạo lực học đường có xu hướng gia tăng ở một số địa phương...

Thời gian tới, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thành công "mục tiêu kép", vừa thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống, kiểm soát đại dịch Covid-19; vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân. Chú trọng thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; trong đó tập trung một số nội dung trọng tâm sau đây:

- Các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo xây dựng, ban hành ngay các chương trình hành động, kế hoạch công tác để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các kết luận, nghị quyết của Đảng, Quốc hội. Các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình, ban hành văn bản, đề án; khắc phục triệt để tình trạng xin lùi thời hạn trình, chậm, nợ ban hành văn bản, đề án, tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết.

- Các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đề cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện nghiêm, hiệu quả yêu cầu "5K", quản lý chặt chẽ việc cách ly y tế, nhất là đối với người nhập cảnh; kiên quyết không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trlại trong cộng đồng.

- Bộ Y tế tập trung chỉ đạo đẩy nhanh quá trình nghiên cứu, phát triển vc-xin trong nước phòng dịch Covid-19; đồng thời nhập khẩu vắc-xin phục vụ tiêm phòng Covid-19 theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ cũng như có kế hoạch để tiêm phòng vắc-xin trên diện rộng. Khẩn trương cùng các bộ, ngành liên quan sớm nghiên cứu, ban hành cơ chế "hộ chiếu vắc-xin" tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư, du lịch; hoàn thiện quy định về thanh toán bảo hiểm y tế đối với các hoạt động khám chữa bệnh từ xa. Tiếp tục bảo đảm nhân lực, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị, vật tư y tế; nâng cao năng lực, chất lượng y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung, nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, nhất là các dự án trọng điểm; thúc đy giải ngân vốn đầu tư công nói chung và các dự án ODA nói riêng. Hoàn thành thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý II năm 2021. Chủ động triển khai kịp thời các giải pháp để thu hút và tận dụng hiệu quả làn sóng dịch chuyển đầu tư.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hiệu quả; kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Giữ ổn định thị trường ngoại hối. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại các tổ chức tín dụng; triển khai các biện pháp xử lý nợ xấu, kiểm soát và hạn chế nợ xấu mới phát sinh. Điều hành lãi suất, tín dụng phù hợp với cân đối vĩ mô, lạm phát, diễn biến thị trường. Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách, chống thất thu, chuyển giá, trốn lậu thuế. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên.

- Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có giải pháp cụ thể, hiệu quả hỗ trợ, tạo điều kiện cho việc lưu thông, xuất nhập khẩu, tiêu thụ hàng hóa. Tăng cường xúc tiến thương mại gắn với đẩy mạnh xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam. Hỗ trợ doanh nghiệp kết nối qua các nền tảng số, các nền tảng thương mại điện tử lớn. ng cường các biện pháp phòng vệ thương mại, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với các rào cản, vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài. Bảo đảm cung ứng đầy đủ vật tư, trang thiết bị cho phòng, chng dịch Covid-19. Tiếp tục chú trọng thực hiện hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết, nhất là các FTA như: CPTPP, EVFTA, UKVFTA, thúc đẩy phê chuẩn Hiệp định RCEP. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy hoạch điện lực quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả sản xuất, bo đảm quyền lợi cho người sản xuất, nhất là các nông sản theo mùa vụ. Theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, có phương án tích nước, vận hành công trình phòng chống hạn hán phục vụ sản xuất và phòng chống dịch bệnh kịp thời, hiệu quả. Tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả khuyến nghị của EC để sớm gỡ “thẻ vàng”. Đẩy mạnh công tác trồng, bảo vệ và phát triển rừng. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thiện Đề án kiểm kê rừng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 118/NQ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2020. Tăng cường chỉ đạo sản xuất các cây trồng chủ lực thích ứng với biến đổi khí hậu. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông hoàn thiện, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

- Bộ Giao thông vận tải tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm như: Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Mỹ Thuận - Cần Thơ; sớm đưa vào vận hành tuyến đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông; khẩn trương hoàn thiện thủ tục để khởi công các dự án thành phần đầu tư theo hình thức PPP thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, Sân bay Nội Bài, Sân bay Tân Sơn Nhất...; triển khai đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, nhất là dự án đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông; khn trương vận hành, khai thác các công trình mới đưa vào sử dụng, bảo đảm an toàn, hiệu quả. Phối hợp với các Bộ: Ngoại giao, Y tế, Công an, Quốc phòng xem xét mở lại các chuyến bay thương mại quốc tế. Cùng với Bộ Công an và các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông gn với yêu cu phòng, chống dịch Covid-19.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung rà soát, khẩn trương báo cáo về việc sửa đổi Luật đất đai (dự kiến trình Ban Chấp hành Trung ương trong tháng 10 năm 2021). Kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải; nhân rộng các mô hình xử lý rác thải hiệu quả, bền vững. Tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng dự báo, cảnh báo, nhất là dự báo xa; dự báo, cảnh báo kịp thời các hiện tượng thời tiết, thủy văn cực đoan, nguy hiểm phục vụ phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức hoạt động dạy và học tập trung tùy theo tình hình diễn biến dịch Covid-19. Đồng thời, tăng cường và nâng cao chất lượng học trực tuyến, bảo đảm công bằng cho các học sinh. Chuẩn bị kcác điều kiện triển khai Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới, nhất là lớp 2 và lớp 6.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện việc hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; khôi phục sản xuất và đời sng cho nhân dân vùng bão lũ tại miền Trung và thời tiết cực đoan miền Bắc. Khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ các văn bản quy định chi tiết Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Hoàn thiện, trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm nguồn nhân lực cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là tại các khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghiệp; tăng cường công tác bảo đảm an toàn lao động.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất giải pháp khuyến khích các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ du lịch trong nước gắn với bảo đảm an toàn chống dịch và nâng cao chất lượng phục vụ. Chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức SEA GAMES 31.

- Bộ Khoa học và Công nghệ chtrì, phối hợp với các bộ, ngành phát triển Hệ tri thức Việt số hóa và vận hành hiệu quả các cổng thông tin về khoa học và công nghệ. Thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng công nghệ cao. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc, sở hu trí tuệ; xây dựng chuỗi giá trị, tạo liên kết chặt chẽ, nhất là với các ngành hàng sản xuất lớn.

- Bộ Quốc phòng chủ động theo i sát tình hình, có biện pháp ứng phó kịp thời để giữ vững chủ quyền quốc gia; phối hợp chặt chẽ với các địa phương và chđạo lực lượng bộ đội biên phòng các tỉnh biên giới, đặc biệt là các tỉnh phía Nam bám chốt, duy trì nghiêm công tác tuần tra, kiểm soát nhập cảnh trái phép, nhất là tại các đường mòn, lối mở, khu vực cửa khẩu trên tuyến biên giới đường bộ, đường thủy, đường biển.

- Bộ Công an triển khai có hiệu quả các phương án bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tiếp tục đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện giao thông; tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chủ động công tác phòng chống cháy, nổ, nhất là tại các lễ hội, cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu dân cư...

- Bộ Ngoại giao sớm hoàn thành chương trình đối ngoại năm 2021 của lãnh đạo cấp cao; chủ động triển khai các hoạt động đối ngoại, gắn với thực hiện mục tiêu kép và bảo hộ công dân; đảm nhiệm tốt vai trò Chủ tịch Hội đồng bảo an Liên hợp quốc lần thứ 2 (tháng 4 năm 2021) trong khuôn khổ nhiệm kỳ Ủy viên Không thường trực Hội đồng bảo an của Liên hợp quốc (2020 - 2021).

- Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo triển khai công tác truyền thông hiệu quả, đúng mức để người dân luôn đề phòng dịch Covid-19. Tiếp tục thúc đẩy ứng dụng phần mềm truy vết Bluezone. Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện thông tin, tuyên truyền về những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực của đất nước, việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống của nhân dân, các hoạt động thi đua lao động sản xuất, kinh doanh phù hợp với diễn biến tình hình dịch Covid-19, chống tin giả, lừa đảo trên mạng...; động viên toàn xã hội quyết tâm thực hiện thng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

- Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật, giải pháp, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; bảo vngười phát hiện, t giác, đu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

- Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phát triển, vận hành có hiệu quả Cổng Dịch vụ công quốc gia, Trục liên thông văn bản quốc gia, Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ.

- Các bộ, ngành và các cơ quan có liên quan đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; cắt giảm điều kiện kinh doanh một cách thực chất. Khẩn trương ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2021; tăng cường đối thoại, tham vấn, tiếp thu ý kiến của các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp về quy định không còn phù hợp, là rào cản, gây khó khăn đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới hoạt động kiểm tra chuyên ngành theo hướng tập trung đầu mối, phân định rõ thẩm quyền, chuyển mạnh từ cơ chế “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”.

2. Về Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 (Báo cáo)

- Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương gửi ý kiến cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, hoàn thiện Báo cáo. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tham vấn và hội thảo chuyên đề lấy ý kiến các bộ, cơ quan, địa phương, chuyên gia đối với dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025, các nội dung trọng tâm để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chtrì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tiếp thu đầy đý kiến tại phiên họp và tổng hợp ý kiến các bộ, cơ quan, địa phương để hoàn thiện Báo cáo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, bảo đảm chất lượng, tiến độ gửi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội theo quy định.

3. Về Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và dự kiến Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 (Báo cáo)

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khẩn trương rà soát tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020; nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ, chương trình, đề án cụ thể cần triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến tại phiên họp, tổng hợp ý kiến của các cơ quan để hoàn thiện Báo cáo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định.

4. Về phương án sử dụng nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2020

Chính phủ thông qua phương án sử dụng nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2020 theo kiến nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 43/TTr-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2021. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo quy định.

5. Về chủ trương tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách có mục tiêu, vay vốn từ các tổ chức quốc tế cho phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu theo Nghị quyết 120/NQ-CP

a) Về chủ trương tiếp nhận khoản vốn vay

- Đồng ý nguyên tắc việc vay nguồn vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài trị giá khoảng 02 tỷ USD được huy động từ: Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW), Cơ quan Phát triển Pháp (AfD) và các đối tác khác cho mục tiêu đầu tư phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu và triển khai theo hình thức tài trợ cho các chương trình, dự án đầu tư cụ thể, hiệu quả nhất.

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, địa phương liên quan căn cứ vào Nghị quyết 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu và Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP để: (i) Xác định tổng thể nhu cầu các dự án của 13 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long cần vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài để tránh trùng lắp, bảo đảm hiệu quả; (ii) Làm rõ các chương trình, dự án kết nối, có tác động liên vùng (giao thông, thủy lợi,...) thuộc trách nhiệm chi của ngân sách trung ương thì được áp dụng cơ chế cấp phát 100% vốn vay nước ngoài; chương trình, dự án nào thuộc trách nhiệm chi của ngân sách địa phương thì thực hiện theo phương thức vay lại một phần theo quy định tại Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ.

- Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tư pháp khẩn trương rà soát, nghiên cu để chnh sửa dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP theo hướng quy định giảm tỷ lệ cho các địa phương vay lại vốn ODA, vốn vay ưu đãi, đặc biệt là các địa phương có điều kiện khó khăn phải khắc phục hậu quthiên tai, bão lũ, ứng phó với biến đổi khí hậu và hàng năm ngân sách trung ương phải hỗ trợ, trong đó có các địa phương vùng Đồng bng sông Cửu Long (cũng đang chịu tác động nặng nề của dịch Covid-19 còn bị kéo dài), đồng thời tạo dư địa điều hành linh hoạt cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; bảo đm tuân thủ các quy định hiện hành về ngân sách, quản lý nợ công và đầu tư công và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tnh Đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững; sớm báo cáo Chính phủ.

b) Về phương án tiếp nhận số vốn IDA hủy của WB năm 2020

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 03 tháng 4 năm 2021 về phương án sử dụng vốn IDA hủy năm 2020 của WB để tái phân bổ cho các dự án kịp tiến độ phê duyệt của WB.

- Trong trường hợp không kịp tiến độ sử dụng cho các dự án cụ thể, đồng ý chủ trương tiếp nhận vốn IDA hủy trên theo phương thức hòa đồng ngân sách chung và giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo thẩm quyền thực hiện các thủ tục trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định để kịp tiếp nhận khoản vốn IDA hủy của WB.

6. Về Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019

Giao Bộ Tài chính tiếp thu, giải trình ý kiến của các thành viên Chính phủ, trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước khi ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký Báo cáo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo quy định.

7. Về Báo cáo tài chính Nhà nước năm 2019

Giao Bộ Tài chính tiếp thu, giải trình ý kiến của các thành viên Chính phủ, trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo Báo cáo tài chính nhà nước năm 2019 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước khi ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký báo cáo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo quy định.

8. Về Quỹ tiền lương năm 2017 của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Cho phép Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp không thực hiện phê duyệt qutiền lương kế hoạch năm 2017 mà thực hiện rà soát qutiền lương kế hoạch năm 2017 đã được Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam xây dựng theo đúng quy định hiện hành để xác định qutiền lương thực hiện năm 2017, năm 2018, năm 2019, năm 2020, trên cơ sở đó chỉ đạo xây dựng, phê duyệt Qutiền lương kế hoạch năm 2021 và các năm tiếp theo theo đúng quy định.

9. Về Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030

Bộ Nội vụ tiếp thu ý kiến chđạo của Thủ tướng Chính phủ và góp ý của các đại biểu tại Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, khn trương hoàn thiện, trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị quyết về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trong Quý II năm 2021.

10. Về Báo cáo về công tác cải cách hành chính Quý I năm 2021

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021, bám sát các chtrương của Đảng và quy định của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với từng nội dung, lĩnh vực cải cách hành chính.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành báo cáo và công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chsố hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020.

11. Về Báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ

- Các bộ, ngành, địa phương tập trung nguồn lực thực hiện các chỉ tiêu về xây dựng Chính phủ điện tử tại Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2021 của Chính phủ; chđộng kết ni, chia sẻ, cung cấp dliệu của mình cho các cơ quan khác theo quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; triển khai ngay một số nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Công văn số 1250/VPCP-KSTT ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ; thực hiện nghiêm túc báo cáo điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2020/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ; hoàn thành xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và đề xuất phương án bảo đảm an toàn thông tin.

- Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nghị định về bảo vệ dliệu cá nhân và triển khai hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; kết nối, chia sẻ, khai thác triệt để dữ liệu đgiảm tối đa giấy tờ trong giải quyết thủ tục hành chính, đến tháng 7 năm 2021 khai thác, sử dụng chính thức trên diện rộng.

- Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ để hoàn thiện dự thảo Nghị định về định danh và xác thực điện t, trình Chính phủ xem xét, ban hành; sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển Chính phủ điện thướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030.

12. Về hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho tỉnh Hải Dương

Chính phủ thông qua cơ chế đặc thù riêng hỗ trợ kinh phí cho tnh Hải Dương thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 27 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 02 tháng 3 năm 2021 theo đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản s46/TTr-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2021. Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương căn cQuyết định số 481/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2021 và Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ để tổ chức thực hiện, bảo đm đúng quy định.

13. Về dự thảo Nghị định về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 1496/BTNMT-ĐCKS ngày 31 tháng 3 năm 2021 về sửa điểm b khoản 2 Điều 5 của dự thảo Nghị định theo hướng bổ sung trường hợp được điều chỉnh đưa ra khỏi danh mục khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ một cách công khai, minh bạch (trừ các dự án quốc phòng, an ninh). Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành một cách chặt ch.

14. Về việc thực hiện bán thanh lý 03 xe ô tô theo hình thức chỉ định theo quy định tại Khoản 2 Điều 43 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Chính phủ đồng ý với báo cáo, đề xuất của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 2216/BC-VPCP ngày 31 tháng 3 năm 2021 và ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 2980/BTC-QLCS ngày 25 tháng 3 năm 2021 về việc bán thanh lý 03 xe ô tô theo hình thức chỉ định. Giao Văn phòng Chính phủ tổ chức thực hiện theo quy định.

15. Về phê duyệt Đề án thí điểm đầu tư xây dựng Chợ Phúc Yên bằng nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Vĩnh Phúc

- Chính phủ đồng ý chủ trương triển khai Đề án thí điểm đầu tư xây dựng Chợ Phúc Yên bằng nguồn ngân sách của tỉnh Vĩnh Phúc theo đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 1768/BCT-TTTN ngày 31 tháng 3 năm 2021.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện việc đầu tư xây dựng Chợ Phúc Yên theo quy định pháp luật liên quan, đúng chủ trương đầu tư, tránh thất thoát, lãng phí trong quá trình triển khai thực hiện dự án, đảm bảo đầu tư có hiệu quả.

16. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ giao và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, Nghị quyết của Quốc hội

- Nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ là nhiệm kỳ đầu tiên không nợ đọng văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, Nghị quyết của Quốc hội thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ; số nhiệm vụ quá hạn chỉ chiếm 1,8% (giảm 23,4% so với cuối nhiệm kỳ 2011 - 2016 là 25,2%). Yêu cầu các bộ, cơ quan tiếp tục quyết liệt, trực tiếp chỉ đạo và huy động nguồn lực, tập trung cao độ soạn thảo, trình ban hành các văn bản quy định chi tiết Luật, Nghị quyết có hiệu lực từ 01 tháng 7 năm 2021 theo đúng tiến độ được phân công, không để phát sinh nợ đọng.

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ đề cao trách nhiệm cá nhân, chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong việc thực hiện các nhiệm vụ giao; trình các đề án trong Chương trình công tác quý I đang nợ đọng, bảo đảm trình ban hành trước ngày 10 tháng 4 năm 2021; tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình các đề án trong Chương trình công tác quý II năm 2021, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ, không để phát sinh nợ đọng mới./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc
TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính
quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
-
UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ l
ý, Thư ký TTg, PTTg;
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
TGĐ Cổng TTĐT CP;

- Lưu: V
ăn thư, TH (2b).VH

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 41/NQ-CP

Hanoi, April 01, 2021

 

RESOLUTION

ON GOVERNMENT’S REGULAR MEETING OF MARCH 2021

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015 and Law on Amendments to the Law on Government Organization and Law on Local Government Organization dated November 22, 2019;

Pursuant to the Government’s Decree No. 138/2016/ND-CP dated October 01, 2016 on working regulation of the Government;

Based on discussions of governmental members and conclusion of the Prime Minister in the Government’s regular meeting of March 2021 on March 31, 2021,

HEREBY RESOLVES:

1. Regarding implementation of Resolution No. 01/NQ-CP; and socio - economic situation of March and the first 3 months of 2021

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cultural, social and environmental affairs continue to receive much attention. Policies in relation to persons with meritorious service to revolutions, social security and sustainable poverty reduction are properly implemented, and people’s living standards are maintained, especially in remote and isolated areas and ethnic minority areas. The COVID-19 pandemic is under strict control with a focus on outbreak identification and elimination to prevent widespread infection. Healthcare for people and food safety are well ensured. Proper direction is given to administrative reform, inspection, handling of complaints and denunciations, corruption prevention and control, thrift practice and wastefulness combat. National defense and security are enhanced, national sovereignty is protected; and public order and social safety are preserved. Foreign affairs and international integration are carried out efficiently. Communications are enhanced. Ministries, central government authorities and local governments have actively studied and implemented the Resolution of the 13th National Communist Party Congress and Resolutions of the National Assembly and the Government on socio - economic development.

However, besides these accomplishments, the socio - economic situation of our country still faces many difficulties and challenges. While the COVID-19 pandemic is under control in Vietnam and around the world, it is progressing unpredictably and will continue to have large impact on global economy and the economies of other countries and our major partners, affecting the achievement of our socio - economic development targets and tasks, especially for trade, services, transport, tourism, etc. The number of enterprises suspending their operation and dissolved enterprises keeps increasing. Natural disasters, epidemics and climate change, especially drought and saltwater intrusion, are complicated. Information safety and cyber security encounter many problems. Crime and school violence are on the rise in some localities, etc.

For the upcoming period, the Government requests ministries and local governments to overcome difficulties and challenges and successfully meet the “dual targets” of vigorous COVID-19 prevention and control and socio - economic recovery and development so as to protect social security and people’s normal life. Pay attention to consistent and efficient adoption of solutions for business promotion; and timely assistance for enterprises and people affected by the pandemic, with a focus on the following matters:

- Ministries, central authorities and local governments shall direct immediate formulation and promulgation of action programs and working plans to implement the Resolution of the 13th National Communist Party Congress as well as conclusions and resolutions of the Communist Party and National Assembly. Ministries and central authorities shall accelerate the formulation, proposal and promulgation of documents and schemes; put an end to late proposal and promulgation of documents, schemes and guidelines.

- Ministries and local governments shall continue to give direction vigorously, be on full alert and not underestimate COVID-19; strictly and efficiently follow the “5K” requirements, properly manage medical quarantine, especially for persons entering Vietnam; and absolutely must not let the disease spread in community.

- The Ministry of Health shall focus on accelerating domestic COVID-19 vaccine research and development; concurrently, import COVID-19 vaccines according to the Government’s Resolution No. 21/NQ-CP dated February 26, 2021 and formulate plans for large-scale vaccination. Urgently cooperate with relevant ministries and central authorities in researching and promulgating the “vaccine passport” mechanism to facilitate business, investment and tourism; complete regulations on health insurance reimbursements for remote medical services. Continue to ensure workers, medications as well as medical equipment and materials; improve capacity and quality of grassroots healthcare and primary healthcare.

- The Ministry of Planning and Investment shall take charge and cooperate with ministries, central authorities and local governments in resolving business difficulties, especially for key projects; promote disbursement of public investment capital in general and ODA in particular. Finish appraising the feasibility study report of the national target program on socio - economic development in ethnic minority areas and mountainous areas for 2021-2025 and report on this matter to the Prime Minister within the second quarter of 2021. Proactively and promptly adopt solutions for attraction and utilization of capital flows.

- The State Bank of Vietnam shall take charge and cooperate with ministries and central authorities in continuing to adopt monetary policies in a proactive, flexible and efficient manner; control inflation, maintain large balances of the economy and promote business development. Keep the foreign exchange market stable. Further restructure credit institutions; take measures to address bad debts and prevent more bad debts from arising. Manage interest rates and loans as appropriate to macroeconomic balance, inflation and market development. Promote cashless payment.

- The Ministry of Finance shall take charge and cooperate with ministries, central authorities and local governments in tightening financial - budget discipline, and preventing revenue loss, price transfer and fraud or evasion of taxes. Strictly save funding for recurrent expenditures.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The Ministry of Agriculture and Rural Development shall take charge and cooperate with ministries, central authorities and local governments in improving productivity and ensuring producer’s rights, especially for seasonal agro products. Closely monitor weather conditions, and provide plans for water storage and operation of anti-drought works to support production and prevent epidemics in a timely and efficient manner. Continue to adopt EC recommendations consistently, vigorously and efficiently to lift the “yellow card” soon. Promote forest planting, protection and development. Take charge and cooperate with the Ministry of Natural Resources and Environment in urgently completing a forest stocktaking scheme according to directions from the Prime Minister and Resolution No. 118/NQ-CP dated August 10, 2020. Further direct planting of key climate-smart plants. The Ministry of Agriculture and Rural Development shall complete and submit the investment guidelines for the national target program on new rural development for 2021 - 2025 to the Government, which will propose them to the National Assembly for approval.

- The Ministry of Transport shall focus on directing proper performance of key projects such as the first phase of the Long Thanh international airport project and projects on Trung Luong - My Thuan and My Thuan - Can Tho expressways; promptly put the Cat Linh - Ha Dong urban railway into operation; urgently complete procedures for commencement of constituent projects under PPP of projects on some eastern sections of the North - South expressway, Noi Bai airport, Tan Son Nhat, airport, etc.; accelerate key projects, especially projects on eastern sections of the North - South expressway; urgently put new works into safe and efficient operation. Cooperate with the Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Health, Ministry of Public Security and Ministry of National Defense in considering reopening of commercial international flights. Cooperate with the Ministry of Public Security and local governments in enhancing inspection and supervision of strict compliance with regulations of law on traffic order in connection with requirements of COVID-19 prevention and control.

- The Ministry of Natural Resources and Environment shall focus on urgently reviewing and reporting on amendments to the Land Law (expected to be proposed to the Central Committee of the Communist Party in October 2021). Strictly control waste sources; deploy efficient and sustainable waste treatment models. Continue to improve capacity and quality of forecasts and warnings, especially forecasts for long period of time; promptly forecast and warn about adverse and dangerous weather and hydrological phenomena for prevention, control and mitigation of natural disasters.

- The Ministry of Education and Training and ministries, central authorities and local governments shall continue to organize in-class teaching and learning activities as appropriate to the COVID-19 situation. Concurrently, improve online learning quality and ensure equality between all students. Carefully prepare for adoption of the new general education curricula and textbooks, especially for the second and sixth grades.

- The Ministry of Labor - War Invalids and Social Affairs shall take charge and cooperate with ministries, central authorities and local governments in assisting people affected by the COVID-19 pandemic; and production and daily living recovery for people suffering from storms and floods in the Central and severe weather phenomena in the North. Urgently formulate and propose guidelines for the Ordinance on incentives for people with meritorious services to revolutions to the Government. Complete and propose investment guidelines for the national target program on poverty reduction and sustainable social security for 2021 - 2025 to the National Assembly for approval. Adopt solutions for assuring the workforce for enterprises in a consistent manner, especially in economic zones, export-processing zones and industrial parks; and enhance assurance of occupational safety.

- The Ministry of Culture, Sports and Tourism shall propose solutions for encouraging enterprises to provide domestic tourism services in connection with COVID-19 prevention and improve service quality. Properly prepare for SEA GAMES 31.

- The Ministry of Science and Technology shall take charge and cooperate with ministries and central authorities in developing the digitalized Vietnamese knowledge system and efficiently operating information portals for science and technology. Promote scientific and technological development, renovation and innovation; and high technology transfer and application. Improve state management of quality control, origin tracing and intellectual property; develop value chains and create close connections, especially for major manufacturing industries.

- The Ministry of National Defense shall proactively monitor the situation and promptly take response measures to protect national sovereignty; closely cooperate with local governments and direct the border guards of border provinces, especially southern provinces, to carry out patrol seriously and control illegal entry to Vietnam, especially at border crossing points and border checkpoints on land, on waterways and at sea.

- The Ministry of Public Security shall efficiently implement plans for public order and social safety assurance, especially during the election to the 15th National Assembly and election to People's Councils at all level for the 2021 - 2026 tenure. Continue to fight against all types of crime, law violations and social evils. Enhance preservation of traffic order and safety, strictly handle violations against regulations on alcohol concentration and use of narcotic substances when driving; actively participate in COVID-19 prevention and control. Proactively prevent fire and explosions, especially in festivals, business establishments, residential areas, etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The Ministry of Information and Communications shall direct efficient and adequate communications about COVID-19 prevention. Further boost the use of the Bluezone application. Direct press agencies to promote important accomplishments in all fields, achievement of the dual targets of COVID-19 prevention and socio - economic development to protect people's daily life, business emulation appropriate to the COVID-19 situation, control of fake news, online fraud, etc.; encourage the whole society to complete 2021 socio - economic development targets and tasks successfully.

- Government Inspectorate shall take charge and cooperate with ministries, central authorities and local governments in adopting guidelines, policies, law and solutions in a consistent manner, improving prevention and control of corruption, wastefulness and misconduct; protecting people detecting, reporting and fighting against corruption, wastefulness and misconduct; strictly fulfilling the leader’s duty of receiving citizens, and focusing on resolving complaints and denunciations involving multiple persons or complicated.

- Office of the Government shall take charge and cooperate with ministries, central authorities and local governments in developing and operating the national public service portal, Vietnam Data Exchange Platform, national information and reporting system, information and direction center of the Government and Prime Minister and e-Cabinet efficiently.

- Ministries, central authorities and relevant regulatory bodies shall promote improvement of the business and investment environment; carry out administrative reform, with a focus on administrative procedure reform; simplify business conditions properly. Urgently promulgate a plan for simplification of regulations related to business operations for 2021; enhance dialogues and consultations with and receipt of opinions from organizations, associations and enterprises concerning regulations that are no longer suitable or create barriers to business operations, and promptly propose simplification plans to the Prime Minister for approval. Continue to facilitate reform of specialized inspection by forming contact points, specifying competence and robustly switching from “pre-inspection” to “post-inspection”.

2. Regarding report on assessment of implementation of 5-year socio - economic development plan for 2016 - 2020 and provisional 5-year socio - economic development plan for 2021 - 2025 ( “reports”)

- Ministries, central authorities and local governments shall urgently send their opinions to the Ministry of Planning and Investment for consolidation and completion of the reports. The Ministry of Planning and Investment shall proactively cooperate with relevant regulatory bodies in organizing consultations and seminars to collect opinions from other ministries, regulatory bodies, local governments and experts on the provisional 5-year socio - economic development plan for 2021 - 2025 and key contents to elaborate the Resolution of the 13th National Communist Party Congress.

- The Ministry of Planning and Investment shall take charge and cooperate with relevant regulatory bodies in collecting and consolidating all opinions given by other ministries, regulatory bodies and local governments in meetings to complete and submit the reports to the Government and Prime Minister for consideration and decision, ensuring that the reports are of high quality and promptly submitted to the National Assembly, Standing Committee of National Assembly and National Assembly bodies according to regulations.

3. Regarding report on assessment of implementation of the Government’s action program on implementation of the National Assembly’s Resolution on 5-year socio - economic development plan for 2016 - 2020 and provisional action program on implementation of 5-year socio - economic development plan for 2021 - 2025 (“reports”)

- Ministries, ministerial-level agencies and Governmental agencies shall urgently review implementation of tasks assigned in the Government’s action program on implementation of the National Assembly’s Resolution on 5-year socio - economic development plan for 2016 - 2020; research and send specific tasks, programs and schemes proposed to be launched in 2021 - 2025 to the Ministry of Planning and Investment for consolidation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Regarding plan for use of saving from funding for expenditure and remaining funding of central government budget of 2020

The Government approved the plan for use of saving from funding for expenditure and remaining funding of central government budget of 2020 proposed by the Ministry of Finance in the document No. 43/TTr-BTC dated March 28, 2021. With the authorization from the Prime Minister, the Minister of Finance shall, on behalf of the Government, propose the plan to the Standing Committee of National Assembly and National Assembly as per regulations.

5. Regarding guidelines for receipt of targeted budget assistance and loans from international organizations for sustainable and climate-resilient development of the Mekong Delta according to Resolution No. 120/NQ-CP

a) Regarding guidelines for loan receipt

- The Ministry of Planning and Investment shall cooperate with relevant ministries and local governments in performance of the following tasks as per the Government’s Resolution No. 120/NQ-CP dated November 17, 2017 on sustainable and climate-resilient development of the Mekong Delta and the Prime Minister’s Decision No. 417/QD-TTg dated April 13, 2019 on introduction of general action program for implementation of Resolution No. 120/NQ-CP: (i) determine all demands for ODA loans and foreign concessional loans of 13 provinces and central-affiliated city in the Mekong Delta to avoid overlapping and ensure efficiency; (ii) specify that connection programs and projects with interregional impact (on traffic, irrigation, etc.) within the spending plan of central government budget are eligible for full disbursement of foreign loans; and programs and projects within the spending plan of local government budget are eligible for partial on-lending according to regulations in the Government’s Decree No. 97/2018/ND-CP dated June 30, 2018.

- The Ministry of Finance shall take charge and cooperate with the Ministry of Planning and Investment and Ministry of Justice in urgently reviewing and researching to revise the draft decree amending Decree No. 97/2018/ND-CP in a way that reduces proportion of on-lending of ODA loans and concessional loans to local governments, especially for governments of disadvantaged localities recovering from natural disasters, storms, floods or dealing with climate change and receiving annual assistance from central government budget, including localities in the Mekong Delta (currently heavily affected by COVID-19), and creates fiscal space for the Government and Prime Minister; ensure compliance with applicable regulations on budget, public debt management and public investment and facilitate sustainable development of provinces in the Mekong Delta; promptly report on these tasks to the Government.

b) Regarding plan for repurposing of 2020 IDA funding from WB

- The Ministry of Planning and Investment shall review and report on the plan for repurposing of 2020 IDA funding from WB to the Prime Minister before April 03, 2021 to promptly redistribute the funding to projects in accordance with WB’s approving schedule.

- In case this IDA funding is not promptly distributed to specific projects, it may be added to the general budget. The Ministry of Planning and Investment and Ministry of Finance shall propose this addition to the Government and Prime Minister according to regulations for timely repurposing of the funding.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Ministry of Finance shall receive opinions from Governmental members and provide explanations therefor, which will serve as the basis for completion of the draft 2019 state budget final accounts, and submit the final accounts to the Prime Minister for consideration and decision before the Minister of Finance may sign the final accounts on behalf of the Government and submit them to the Standing Committee of National Assembly and National Assembly as per regulations.

7. Regarding 2019 state financial statement

The Ministry of Finance shall receive opinions from Governmental members and provide explanations therefor, which will serve as the basis for completion of the draft 2019 state financial statement, and submit the statement to the Prime Minister for consideration and decision before the Minister of Finance may sign the statement on behalf of the Government and submit it to the Standing Committee of National Assembly and National Assembly as per regulations.

8. Regarding 2017 wage fund of Vietnam Expressway Corporation

Commission for the Management of State Capital at Enterprises may review instead of approving the 2017 wage fund planned by Vietnam Expressway Corporation according to applicable regulations to determine the actual wage funds of 2017, 2018, 2019 and 2020, which will provide the basis for formulation of and approval for planned wage funds of 2021 and the following years as per the law.

9. Regarding the Government’s Resolution promulgating general program on state administrative reform for 2021 - 2030

The Ministry of Home Affairs shall receive directions from the Prime Minister and feedback from attendees of the online conference for summarization of the general program on state administrative reform for 2011 - 2020 and development of the general program on state administrative reform for 2021 - 2030, and urgently complete and propose the Resolution on general program on state administrative reform for 2021 - 2030 to the Government for consideration and promulgation before the end of the second quarter of 2021.

10. Regarding report on administrative reform in the first quarter of 2021

Ministries, central authorities and local governments shall continue to boost administrative reform, promulgate 2021 administrative reform plans and organize proper implementation thereof, and follow the Communist Party’s guidelines, Governmental regulations and the Prime Minister’s directions for each aspect of administrative reform.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11. Regarding report on implementation of the Government's Resolution No. 17/NQ-CP dated March 17, 2019

- Ministries, central authorities and local governments shall focus resources on targets of e-Government development stated in the Government’s Resolution No. 01/NQ-CP of 2021; proactively connect, share and provide their data for other regulatory bodies according to regulations in Decree No. 47/2020/ND-CP and the Prime Minister’s directions; immediately perform some tasks assigned by the Government and Prime Minister in Official Dispatch No. 1250/VPCP-KSTT dated February 25, 2021 by the Office of the Government; properly formulate electronic reports according to guidelines in Circular No. 01/2020/TT-VPCP by the Office of the Government; finish determining safety levels of information systems and propose plans for information safety assurance.

- The Ministry of Public Security shall accelerate formulation of a decree on protection of personal data and efficiently operate the national population database; connect, share and use data thoroughly to minimize paper use in administrative procedures and put the database to wide-spread use from July 2021.

- The Ministry of Information and Communications shall urgently receive opinions from Governmental members to complete and propose the draft decree on electronic identification and authentication to the Government for consideration and promulgation; promptly propose a strategy for development of e-Government with the aim of digital Government for 2021-2025 with orientations to 2030 to the Prime Minister for promulgation.

12. Regarding financial assistance for COVID-19 prevention and control for Hai Duong Province

The Government approved the special mechanism for financial assistance for COVID-19 prevention and control in Hai Duong Province from January 27, 2021 to March 02, 2021 inclusive at the request of the Ministry of Finance in document No. 46/TTr-BTC dated March 30, 2021. The Ministry of Finance and People's Committee of Hai Duong Province shall organize the financial assistance according to Decision No. 481/QD-TTg dated March 29, 2021 and Decision No. 482/QD-TTg dated March 29, 2021 by the Prime Minister and in compliance with the law.

13. Regarding draft decree on management of minerals in national mineral reserves

The Government agreed to the request of the Ministry of Natural Resources and Environment in document No. 1496/BTNMT-DCKS dated March 31, 2021 on amendment to Point b Clause 2 Article 5 of the draft decree, which adds investment projects whose investment guidelines are decided or approved by the Government or Prime Minister as a condition for removal from the list of national mineral reserves to ensure transparency (excluding national defense and security projects). The Ministry of Natural Resources and Environment shall complete and propose the draft decree to the Prime Minister for promulgation properly.

14. Regarding liquidation of 03 automobiles by assigned sale method according to regulations in Clause 2 Article 43 of the Law on Management and Use of Public Property

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15. Regarding approval for scheme for pilot investment in construction of Phuc Yen Market using state budget of Vinh Phuc Province

- The Government approved the guidelines for the scheme for pilot investment in construction of Phuc Yen Market using state budget of Vinh Phuc Province at the request of the Ministry of Industry and Trade in document No. 1768/BCT-TTTN dated March 31, 2021.

- People's Committee of Vinh Phuc Province shall invest in the construction of Phuc Yen Market according to applicable regulations of law and investment guidelines, prevent loss and wastefulness during the project performance process and ensure efficient investment.

16. Regarding fulfillment of duty to assign formulation of and promulgate guidelines for Laws and Resolutions of the National Assembly

- The 2016 - 2021 tenure is the first tenure where the Government promulgates guidelines for Laws and Resolutions of the National Assembly within the Government’s competence on schedule, with late promulgation accounting for only 1,8% (decreasing by 23,4% compared to 25,2% at the end of the 2011 - 2016 tenure). Ministries and regulatory bodies shall continue to robustly and directly give direction and mobilize resources for and focus on formulating and proposing guidelines for Laws and Resolutions coming into force from July 01, 2021 for promulgation before given deadlines.

- Ministers and heads of ministerial agencies shall honor individual responsibility and give direction for assigned tasks more vigorously; propose remaining schemes included in the working plans of the first quarter for promulgation before April 10, 2021; focus resources on and accelerate formulating and proposing of schemes included in the working plans of the second quarter of 2021 promptly./.

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 41/NQ-CP ngày 01/04/2021 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.747

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!