Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 41/2006/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Văn Nẫu
Ngày ban hành: 23/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN TÂN PHÚ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 41/2006/NQ-HĐND

Tân Phú, ngày 23 tháng 11 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐỀ ÁN PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH 11 PHƯỜNG QUẬN TÂN PHÚ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ KHÓA I, KỲ HỌP LẦN THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn;
Sau khi xem xét Tờ trình số 1390/TTr-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận, Đề án phân loại hành chính 11 phường, Báo cáo thẩm tra số 06/HĐND/BCTT-PC ngày 05 tháng 11 năm 2006 của Ban Pháp chế và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính 11 phường, trong đó 11/11 phường đạt đơn vị hành chính loại 1.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân quận hoàn chỉnh hồ sơ Đề án phân loại đơn vị hành chính 11 phường trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Tân Phú khóa I, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Nẩu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND ngày 23/11/2006 về việc đề án phân loại đơn vị hành chính 11 phường quận Tân Phú do Hội đồng nhân dân Quận Tân Phú ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.680

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.27.159