Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 40/2003/NQ-HĐ về việc miễn nhiệm chức danh ủy viên ủy ban nhân dân thành phố Hà nội(Từ ngày 11 đến ngày 13/02/2003) do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 40/2003/NQ-HĐ Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Phùng Hữu Phú
Ngày ban hành: 28/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 40/2003/NQ-HĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2003 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨC DANH ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CỦA ÔNG NGUYỄN VĂN KẾT KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 8
( Từ ngày 11 đến ngày 13/02/2003)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Pháp lệnh về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của HĐND và UBND ở mỗi cấp;
Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND các cấp; 
 Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tại Tờ trình số 39/TTr-UB ngày 25/06/2003 về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đối với ông Nguyễn Văn Kết do nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí
;

QUYẾT NGHỊ

1- Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội của ông Nguyễn Văn Kết do nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí.

 Nghị quyết này đã được HĐND Thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 10 – ngày 28  tháng 06  năm 2003.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Phùng Hữu Phú

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 40/2003/NQ-HĐ về việc miễn nhiệm chức danh ủy viên ủy ban nhân dân thành phố Hà nội(Từ ngày 11 đến ngày 13/02/2003) do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.136
DMCA.com Protection Status