Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 39/2003/NQ-HĐ về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội khóa XII, nhiệm kỳ 1999 – 2004 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 39/2003/NQ-HĐ Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Phùng Hữu Phú
Ngày ban hành: 16/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 39/2003/NQ-HĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2003 

 

NGHỊ QUYẾT

XÁC NHẬN KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XII, NHIỆM KỲ 1999 – 2004

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 9
(Ngày 16/5/2003)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Biên bản bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội của HĐND Thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 1999 – 2004
;

QUYẾT NGHỊ

Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XII, nhiệm kỳ 1999 – 2004.

1. Ông Vũ Văn Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 1999 – 2004.

Nghị quyết này đã được HĐND Thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 9 – ngày 16  tháng 5 năm 2003.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Phùng Hữu Phú

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 39/2003/NQ-HĐ về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội khóa XII, nhiệm kỳ 1999 – 2004 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.390

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.97.53