Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 36/2007/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Võ Thanh Khiết
Ngày ban hành: 07/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2007/NQ-HĐND

Long Xuyên, ngày 07 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỘT SỐ KHOẢN CHI ĐẶC THÙ CHO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2004-2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 10

(Từ ngày 05 đến ngày 07/12/2007)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 1157/NQ.UBTVQH11 ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, về việc quy định một số chế độ định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các Đoàn Đại biểu Quốc hội;

Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính, về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài chính, về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2007 và Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính;

Sau khi xem xét Tờ trình số 05/TT-HĐND tỉnh ngày 29 tháng 12 năm 2007 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quy định tạm thời mộtsố khoản chi đặc thù cho hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004-2009; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của các đại biểu HĐND,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất sửa đổi, bổ sung Quy định tạm thời một số khoản chi đặc thù cho hoạt động của HĐND các cấp tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2004-2009 như sau:

1. Chi hoạt động giám sát:

Mức chi cho các cuộc giám sát của HĐND các cấp dựa trên số lượng đại biểu tham dự và cán bộ, chuyên gia được mời tham gia giám sát (Điều 9) của Quy định tạm thời.

Nội dung

Mức đang thực hiện

Mức điều chỉnh

Hội đồng nhân dân tỉnh

40.000 đồng/người/ngày

50.000 đồng/người/ngày

Hội đồng nhân dân cấp huyện

30.000 đồng/người/ngày

40.000 đồng/người/ngày

Hội đồng nhân dân cấp xã

20.000 đồng/người/ngày

30.000 đồng/người/ngày

2. Chi Kỳ họp HĐND thường kỳ và bất thường:

Chi kỳ họp HĐND thường kỳ và bất thường (Điều 10) của quy định tạm thời. Mức chi cụ thể như sau:

Nội dung

Mức đang thực hiện

Mức điều chỉnh

Cấp tỉnh

40.000 đồng/người/ngày

70.000 đồng/người/ngày

Cấp huyện, thị, thành phố

30.000 đồng/người/ngày

50.000 đồng/người/ngày

Cấp xã (phường, thị trấn)

20.000 đồng/người/ngày

30.000 đồng/người/ngày

3. Các mức chi bổ sung khác:

a. Chi họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại các huyện, thị, thành phố như chi họp HĐND tỉnh với mức chi là 70.000 đ/người/ngày.

b. Chi họp giao ban Thường trực HĐND, các Ban HĐND cấp tỉnh với Thường trực HĐND, các Ban HĐND cấp huyện, thị, thành phố như kỳ họp HĐND thường kỳ hoặc bất thường với mức chi là 70.000 đ/người/ngày.

c. Đối với Đại biểu HĐND các cấp khi đi công tác, thực hiện nhiệm vụ của đại biểu HĐND (tham dự kỳ họp HĐND, họp Ban Hội đồng nhân dân, giám sát, tiếp xúc cử tri,…) được thanh toán tiền công tác phí từ nguồn kinh phí chi đặc thù của Hội đồng nhân dân các cấp.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho UBND tỉnh ban hành quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo luật định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Khóa VII kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2007 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thanh Khiết

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 36/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 về sửa đổi, bổ sung Quy định tạm thời một số khoản chi đặc thù cho hoạt động của HĐND các cấp tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2004-2009

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.254

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.201.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!