Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 325/2010/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Trần Hồng Châu
Ngày ban hành: 10/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 325/2010/NQ-HĐND

Vinh, ngày 10 tháng 07 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN THÀNH LẬP PHƯỜNG NGHI HƯƠNG VÀ PHƯỜNG NGHI THU, THUỘC THỊ XÃ CỬA LÒ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Thông tư số 34/2009/TT.BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Xét đề nghị của UBND tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 3722/TTr.UBND ngày 23 tháng 6 năm 2010;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án thành lập phường Nghi Hương và phường Nghi Thu, thuộc thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 3722/TTr.UBND ngày 23 tháng 6 năm 2010; với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thành lập phường Nghi Hương trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Nghi Hương hiện nay.

Phường Nghi Hương có 999,79 ha tổng diện tích tự nhiên và 7.256 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Nghi Hương: Phía Bắc giáp phường Nghi Thu; Phía Đông giáp Biển Đông; Phía Tây giáp xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc; Phía Nam giáp phường Nghi Hoà.

2. Thành lập phường Nghi Thu trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Nghi Thu hiện nay.

Phường Nghi Thu có tổng diện tích tự nhiên 317,21 ha và 6.125 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Nghi Thu: Phía Bắc giáp phường Thu Thuỷ - thị xã Cửa Lò và xã Nghi Khánh - huyện Nghi Lộc ; Phía Đông giáp Biển Đông; Phía Tây giáp xã Nghi Khánh và xã Nghi Thạch – huyện Nghi Lộc; Phía Nam giáp xã Nghi Hương - thị xã Cửa Lò và xã Nghi Thạch – huyện Nghi Lộc.

3. Thị xã Cửa Lò sau khi thành lập 2 phường Nghi Thu và Nghi Hương có 2.781,43 ha diện tích đất tự nhiên, 70.398 nhân khẩu; có 7 phường gồm: Nghi Tân, Nghi Thuỷ, Thu Thuỷ, Nghi Hải, Nghi Hoà, Nghi Hương và Nghi Thu.

Địa giới hành chính: Phía Bắc và Phía Tây giáp huyện Nghi Lộc; Phía Nam giáp tỉnh Hà Tĩnh; Phía Đông giáp biển Đông.

Điều 2. Giao UBND tỉnh lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 18 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 325/2010/NQ-HĐND ngày 10/07/2010 thông qua đề án thành lập phường Nghi Hương và phường Nghi Thu, thuộc thị xã Cửa Lò do Tỉnh Nghệ An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.444

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.247.88