Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 323/2010/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Trần Hồng Châu
Ngày ban hành: 10/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 323/2010/NQ-HĐND

Vinh, ngày 10 tháng 07 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CỦA CÁC XÃ NGHĨA TRUNG, NGHĨA BÌNH, NGHĨA HỘI ĐỂ THÀNH LẬP THỊ TRẤN NGHĨA ĐÀN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHOÁ XV KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Thông tư số 34/2009/TT.BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Xét đề nghị của UBND tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 3721/TTr.UBND ngày 23 tháng 6 năm 2010;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành việc điều chỉnh địa giới hành chính của các xã Nghĩa Trung, Nghĩa Bình, Nghĩa Hội để thành lập thị trấn Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 3721/TTr.UBND ngày 23 tháng 6 năm 2010; với các nội dung cụ thể như sau:

1. Về tên gọi thị trấn

Thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

2. Về phương án điều chỉnh địa giới hành chính

- Điều chỉnh 455,7 ha diện tích tự nhiên, 3.007 nhân khẩu của xã Nghĩa Bình; 345, 5 ha diện tích tự nhiên, 1.763 nhân khẩu của xã Nghĩa Trung; 51,4 ha diện tích tự nhiên, 267 nhân khẩu của xã Nghĩa Hội để thành lập thị trấn Nghĩa Đàn.

- Thị trấn Nghĩa Đàn có 852,2 ha diện tích tự nhiên, 5.037 nhân khẩu.

- Địa giới hành chính thị trấn Nghĩa Đàn: Phía Bắc giáp xã Nghĩa Bình; Phía Nam giáp xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hoà; Phía Đông giáp xã Nghĩa Hội; Phía Tây giáp xã Nghĩa Trung.

3. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính           

- Xã Nghĩa Bình còn lại 1.796,2 ha diện tích tự nhiên, 3.112 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Nghĩa Bình: Phía Đông giáp xã Nghĩa Hội, Nghĩa Phú và Nghĩa Lợi; Phía Tây giáp xã Nghĩa Trung; Phía Nam giáp thị trấn Nghĩa Đàn; Phía Bắc giáp xã Nghĩa Lâm và xã Nghĩa Lạc.

- Xã Nghĩa Trung còn lại 2.016,2 ha diện tích tự nhiên, 6.749 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Nghĩa Trung: Phía Đông giáp thị trấn Nghĩa Đàn; Phía Tây và Phía Nam giáp thị xã Thái Hoà; Phía Bắc giáp xã Nghĩa Lâm và xã Nghĩa Minh.

- Xã Nghĩa Hội còn lại diện tích tự nhiên 2.969,08 ha, 9.109 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Nghĩa Hội: Phía Đông giáp huyện Quỳnh Lưu và xã Nghĩa Phú; phía Bắc giáp xã Nghĩa Bình và xã Nghĩa Lợi; Phía Tây giáp thị trấn Nghĩa Đàn; phía Nam giáp thị xã Thái Hoà.

- Huyện Nghĩa Đàn có 61.784,87 ha diện tích đất tự nhiên, 130.140 nhân khẩu, 25 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 24 xã và 01 thị trấn.

Điều 2. Giao UBND tỉnh lập hồ sơ trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV kỳ họp thứ 18 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 323/2010/NQ-HĐND ngày 10/07/2010 điều chỉnh địa giới hành chính của các xã Nghĩa Trung, Nghĩa Bình, Nghĩa Hội để thành lập thị trấn Nghĩa Đàn do Tỉnh Nghệ An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.504

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.25.113