Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 32/NQ-HĐND năm 2011 điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hoài Nhơn để thành lập Thị xã Bồng Sơn trực thuộc tỉnh Bình Định

Số hiệu: 32/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Thanh Tùng
Ngày ban hành: 18/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 32/NQ-HĐND

Bình Đnh, ngày 18 tháng 8 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN HOÀI NHƠN ĐỂ THÀNH LẬP THỊ XÃ BỒNG SƠN TRỰC THUỘC TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Lut T chc HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Lut Ban hành văn bn quy phạm pháp lut ca HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Ngh quyết s 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 ca y ban Thưng v Quốc hi vBan hành quy chế hot động ca HĐND;

Căn cứ Ngh định s 42/2009/-CP ca Cnh ph ngày 07/5/2009 vvic phân loi đô th;

Căn cứ Quyết định s 64b/BT ngày 12/9/1981 ca Hội đồng Btrưng (nay là Chính ph) v điu chnh địa giới hành chính đi với nhng huyn, xã có địa giới chưa hợp lý;

Căn cứ Quyết định s 54/2009/-TTg ngày 14/4/2009 ca Th tưng Chính ph phê duyệt Quy hoạch tổng th phát triển kinh tế - xã hi tỉnh Bình Đnh đến năm 2020;

Sau khi xem xét T trình s 46/TTr-UBND ngày 29/7/2011 ca y ban nhân dân tỉnh v vic xin ch trương điu chỉnh địa giới hành cnh huyện Hoài Nhơn đ thành lập th xã Bng Sơn trc thuc tnh; Báo cáo thẩm tra s13/BCTT-BPC ngày 12/8/2011 ca Ban Pháp chế Hi đng nhân dân tỉnh và ý kiến tho lun ca các đi biu Hi đng nhân dân tnh tại k họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nht t ch trương điều chnh địa gii hành chính huyện Hoài Nhơn đthành lp Th xã Bng Sơn trc thuc tỉnh. Th xã Bng Sơn quy mô 18.378,95 ha din tích đất t nhiên vi dân s 93.955 ngưi, bao gm thtrn Bng Sơn và các xã Hoài Đức, Hoài Tân, Hoài Xuân, Hoài M, Hoài ơng, Hoài Hi.

Đa giới hành chính th xã Bng Sơn: Đông giáp bin Đông; Nam giáp huyện Phù M; Tây giáp huyện Hoài Ân; Bắc giáp huyện Hoài Nhơn (được thành lp mi).

Sau khi điu chỉnh đa giới hành chính đ thành lp th xã Bng Sơn, phần địa giới hành chính còn lại thuc huyện Hoài Nhơn được lp thành huyện mi. Huyện Hoài Nhơn được thành lp mới quy mô 23.770,58 ha din tích đất t nhiên vi dân s 112.240 ngưi, bao gồm th trấn Tam Quan và các xã: Hoài Sơn, Hoài Ho, Hoài Thanh, Hoài Thanh Tây, Hoài Châu, Hoài Châu Bắc, Hoài P, Tam Quan Nam, Tam Quan Bắc.

Đa giới hành chính huyện Hoài Nhơn được thành lập mi: Đông giáp bin Đông; Nam giáp th xã Bng Sơn; Tây giáp huyện Hoài Ân, huyện An Lão; Bc giáp huyện Đức Phổ, tnh Qung Ngãi.

Điều 2. Giao y ban nhân dân tỉnh hoàn chnh h sơ trình Chính phxem xét điu chnh đa gii hành chính huyện Hoài Nhơn đ thành lp th xã Bng Sơn trc thuc tnh Bình Đnh.

Điều 3. Thưng trc Hi đng nhân dân tnh, Ban Pháp chế Hi đồng nhân dân tnh và các đại biu Hi đồng nhân dân tnh kiểm tra, giám sát thc hin Ngh quyết.

Ngh quyết này hiệu lc thi hành kt ngày HĐND tỉnh tng qua. Ngh quyết này đã được tng qua tại k hp th 2 Hi đng nhân dân tnh khóa XI ./.

 

 

CHỦ TCH
Nguyễn Thanh Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 32/NQ-HĐND năm 2011 điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hoài Nhơn để thành lập Thị xã Bồng Sơn trực thuộc tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.064

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250