Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 32/2013/NQ-HĐND đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 32/2013/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Phạm Văn Cường
Ngày ban hành: 13/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2013/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 13 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, PHỐ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LÀO CAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số: 110/TTr-UBND ngày 26/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 93/BC-HĐND ngày 04/12/2013 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí việc đặt tên 06 đường, 85 phố và 26 công trình công cộng trên địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

(có Phụ lục tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai kèm theo)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Chỉ đạo các cấp, các ngành chức năng gắn biển tên cho các đường, phố và công trình công cộng trong vòng 30 ngày kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 11/12/2013 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Cường

 

PHỤ LỤC

TÊN ĐƯỜNG, PHỐ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Nghị quyết số 32/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh Lào Cai)

1. Tên Đường: Tổng số: 06 đường, trong đó:

- Đặt theo tên theo địa danh: 2 đường:

1. Hoa Quán

Xã Đồng Tuyển

2. Hương Sơn

- Đặt theo tên nhân vật lịch sử: 04 đường:

1. Võ Nguyên Giáp

Phường Bắc Cường

2. An Dương Vương

Phường Cốc Lếu

3. Phùng Chí Kiên

Phường Nam Cường

4. Nguyễn Trãi

Phường Bình Minh

2. Tên Phố: Tổng số: 85 phố:

- Đặt theo tên nhân vật lịch sử: 65 phố, trong đó:

+ Tên phố gắn với các danh nhân lịch sử cổ, trung đại tập trung tại xã Đồng Tuyển, phường Cốc Lếu, Nam Cường, Pom Hán.

+ Tên phố gắn với các liệt sỹ, nhà hoạt động cách mạng thời hiện đại tập trung tại phường Bắc Cường.

+ Tên phố gắn với các danh nhân văn nghệ sỹ, nhà khoa học nổi tiếng thời hiện đại và các tướng lĩnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam tập trung tại phường Bình Minh. Cụ thể:

1. Mai Văn Ty

Phường Phố Mới

2. Khúc Thừa Dụ

3. Ngô Sĩ Liên

Xã Đồng Tuyển

4. Phan Phù Tiên

5. Nguyễn Bá Lân

6. Đặng Huy Trứ

7. Phạm Thận Duật

8. Cao Lỗ

9. Đinh Lễ

Phường Cốc Lếu

10. Lý Ông Trọng

11. Mai Hắc Đế

12. Lý Nam Đế

 

13. Âu Cơ

14. Đặng Thai Mai

Phường Bắc Cường

15. Bùi Đức Minh

16. Nguyễn Thăng Bình

17. Nguyễn Thi

18. Võ Đại Huệ

19. Quách Văn Rạng

20. Hoàng Quy

21. Nguyễn Thị Định

22. Lê Văn Thiêm

23. Ỷ Lan

24. Trần Thủ Độ

Phường Nam Cường

25. Đào Duy Anh

26. Quang Thái

27. Nguyễn Trường Tộ

28. Trần Tung

29. Nguyễn Khoái

30. Lê Thiết Hùng

31. Nguyễn Thế Lộc

32. Lê Văn Thịnh

33. Lý Thường Kiệt

34. Lý Nhân Tông

35. Phan Huy Ích

36. Nguyễn Danh Phương

37. Lưu Hữu Phước

38. Đỗ Nhuận

39. Hoàng Việt

40. Lê Thánh Tông

41. Nguyễn Bính

42. Nam Cao

Phường Bình Minh

43. Nguyễn Thành Long

44. Lưu Bách Thụ

45. Hồ Đắc Di

46. Trần Hoàn

47. Lê Anh Xuân

48. Nguyễn Chí Thanh

49. Đặng Thùy Trâm

50. Nguyễn Văn Trỗi

51. Nguyễn Tuân

52. Vương Thừa

53. Nguyễn Hữu An

54. Tô Ngọc Vân

55. Bùi Nguyên Khiết

56. Hoàng Cầm

57. Bằng Giang

58. Nguyễn Sơn

59. Văn Mật

60. Hoàng Công Chất

Phường Pom Hán

61. Nguyễn Bặc

62. Nguyễn Xí

63. Nguyễn Chích

64. Nguyễn Đình Thi

65. Trần Văn Nỏ

- Đặt theo tên địa danh: 14 phố, gồm: Soi Tiền, Tân Lập, Lạc Sơn, An Lạc, Mường Hoa, Tân Hưng, Soi Lần, Soi Chiềng, Ngọc Uyển, Ngũ Chỉ Sơn, Tiên, Lê Hoa, Đan Đường, Mã Yên Sơn.

1. Soi Tiền

Phường Cốc Lếu

2. Tân Lập

Phường Bắc Cường

3. Lạc Sơn

4. An Lạc

5. Mường Hoa

6. Tân Hưng

Phường Bình Minh

7. Soi Lần

8. Soi Chiềng

9. Ngọc Uyển

Phường Phố Mới

10. Ngũ Chỉ Sơn

11. Cô Tiên

12. Lê Hoa

Xã Đồng Tuyển

13. Đan Đường

Phường Nam Cường

14. Mã Yên Sơn

Phường Pom Hán

- Đặt theo tên phong trào cách mạng, sự kiện lịch sử: 03 phố, gồm: 22 tháng 12; 19 tháng 8; 19 tháng 5.

1. Phố 22 tháng 12

Phường Bình Minh

2. Phố 19 tháng 8

3. Phố 19 tháng 5

- Đặt theo tên danh từ có ý nghĩa tiêu biểu về chính trị, văn hoá, xã hội: 03 phố, gồm: Đoàn Kết, Hòa Bình (phường Bình Minh); Đồng Tâm (phường Bắc Cường).

1. Đoàn Kết

Phường Bình Minh

2. Hòa Bình

3. Đồng Tâm

Phường Bắc Cường

3. Tên công trình công cộng

- Công viên: 03 công viên. Đặt theo tên các địa danh gồm: Nhạc Sơn, Thủy Vỹ, Thủy Hoa.

1. Công viên Nhạc Sơn

Phường Kim Tân

2. Công viên Thủy Vỹ

Phường Lào Cai

3. Công viên Thủy Hoa

Phường Duyên Hải

- Sân vận động: 02 sân vận động (thuộc các phường Kim Tân, Pom Hán), gồm: Sân vận động Kim Tân (đặt theo tên địa danh); Sân vận động Apatít: Đặt theo tên vùng mỏ nổi tiếng vùng Cam Đường, mặt khác sân Vận động này do Công ty TNHH Một thành viên Apatít xây dựng.

1. SVĐ Kim Tân

Phường Kim Tân

2. SVĐ Apatít

Phường Pom Hán

- Quảng trường: 02 quảng trường (thuộc các phường Kim Tân, Nam Cường). Đặt theo tên các địa danh: Quảng trường Kim Tân, Quảng trường Nam Cường.

- Cầu: 16 cầu (thuộc c phường Kim Tân, Ph Mới, Duyên Hải, Cốc Lếu, Bắc Cường, Nam Cường, Bắc Lệnh, xã Cam Đường, xã Vạn Hoà). Đặt theo n c địa danh và cách gọi n dã truyền thống, d hiểu, d nh của nhân n địa phương, gồm:

1. Cầu Cốc Lếu

Phường Cốc Lếu

2. Cầu Phố Mới

Phường Phố Mới

3. Cầu Làng Đen

Xã Đồng Tuyển

4. Cầu Duyên Hải

Phường Duyên Hải

5. Cầu Đại An

6. Cầu Kim Tân

Phường Kim Tân

7. Cầu Bắc Cường

Phường Bắc Cường

8. Cầu Nước Đựng

Phường Nam Cường

9. Cầu Suối Đôi

10. Cầu Tùng Tung

11. Cầu Cung Ứng

Phường Bắc Lệnh

12. Cầu Phân Lân

13. Cầu Bắc Lệnh

14. Cầu Làng Nhớn

Xã Cam Đường

15. Cầu Ngòi Đường

16. Cầu Giang Đông

Vạn Hoà

- Bến xe: 02 bến xe. Đặt theo tên địa danh: Bến xe khách Phố Mới (thuộc phường Phố Mới); Bến xe khách Bình Minh (thuộc phường Bình Minh).

- Chợ: 01 chợ (thuộc phường Kim Tân). Đặt theo tên đã quen gọi, ăn sâu vào tiềm thức của nhân dân: Gốc Mít.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 32/2013/NQ-HĐND đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.974

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.229.89