Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 31/2004/NQ-HĐND về Quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khoá XVI, nhiệm kỳ 2004-2009

Số hiệu: 31/2004/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Nguyễn Sáng Vang
Ngày ban hành: 02/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2004/NQ-HĐND

Tuyên Quang, ngày 02 tháng 8 năm 2004

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 2

(Từ ngày 20 tháng 7 năm 2004 đến ngày 21 tháng 7 năm 2004)

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA HĐND TỈNH TUYÊN QUANG KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2004-2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Điều 48 Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét Tờ trình số 04/TT-TTHĐ16 ngày 12 tháng 7 năm 2004 của Thường trực HĐND tỉnh, về việc ban hành Quy chế làm việc của HĐND tỉnh, về việc ban hành Quy chế làm việc của HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVI, nhiệm kỳ 2004-2009 và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

I- Thông qua Tờ trình số 04/TT-TTHĐ16 ngày 12/7/2004 của Thường trực HĐND tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVI, nhiệm kỳ 2004-2009.

II- Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang giao cho Thường trực HĐND tỉnh hoàn chỉnh Quy chế và ra Quyết định ban hành để thực hiện.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVI, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21 tháng 7 năm 2004.

 


Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (báo cáo)
- Chính phủ (báo cáo)
- Văn phòng Quốc hội (báo cáo)
- Văn phòng Chủ tịch nước (báo cáo)
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy(báo cáo)
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp (báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo)
- UBND tỉnh (thực hiện)
- Đại biểu HĐND tỉnh (thực hiện)
- T.T HĐND, UBND các huyện, thị xã (thực hiện)
- Các sở, ban, ngành liên quan (thực hiện)
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh (thực hiện)
- Lưu VT-HĐ

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
CHỦ TỊCH
Nguyễn Sáng Vang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 31/2004/NQ-HĐND về Quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khoá XVI, nhiệm kỳ 2004-2009

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


28

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78