Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 30/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Lê Hữu Phúc
Ngày ban hành: 11/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THÔN SÔNG NGÂN THUỘC XÃ LINH THƯỢNG, HUYỆN GIO LINH; THÔN PI RAO THUỘC XÃ A NGO, HUYỆN ĐAKRÔNG; THÔN LÀNG VÂY THUỘC XÃ TÂN LONG VÀ THÔN CHAI THUỘC XÃ HƯỚNG VIỆT, HUYỆN HƯỚNG HÓA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Xét Tờ trình số 4547/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh về việc thành lập thôn Sông Ngân thuộc xã Linh Thượng, huyện Gio Linh; thôn Pi Rao thuộc xã A Ngo, huyện Đakrông; thôn Làng Vây thuộc xã Tân Long và Thôn Chai thuộc xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập thôn Sông Ngân thuộc xã Linh Thượng, huyện Gio Linh; thôn Pi Rao thuộc xã A Ngo, huyện Đakrông; thôn Làng Vây thuộc xã Tân Long và thôn Chai thuộc xã Hướng Việt, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thành lập thôn Sông Ngân, thuộc xã Linh Thượng, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị:

- Tên gọi: Thôn Sông Ngân;

- Quy mô:

+ Diện tích 250 ha;

+ Dân số 50 hộ, 210 nhân khẩu;

- Vị trí:

+ Phía Bắc giáp thôn Khe Me, xã Linh Thượng;

+ Phía Nam giáp thôn Khe Me, xã Linh Thượng và thôn Trảng Rộng xã Hải Thái;

+ Phía Đông giáp thôn Khe Me, xã Linh Thượng;

+ Phía Tây giáp rừng phòng hộ thuộc lưu vực sông Bến Hải.

2. Thành lập thôn Pi Rao, thuộc xã A Ngo, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

- Tên gọi: Thôn Pi Rao;

- Quy mô:

+ Diện tích 350 ha;

+ Dân số 70 hộ, 275 nhân khẩu;

- Vị trí:

+ Phía Bắc giáp xã Tà Rụt;

+ Phía Nam và phía Đông giáp thôn A Rông Dưới, xã A Ngo;

+ Phía Tây giáp thôn A La, xã A Ngo.

3. Thành lập thôn Làng Vây, thuộc xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

- Tên gọi: Thôn Làng Vây.

- Quy mô:

+ Diện tích 97 ha;

+ Dân số 30 hộ, 138 nhân khẩu;

- Vị trí:

+ Phía Đông giáp bản Vây 2, xã Tân Lập;

+ Phía Tây và phía Bắc giáp thôn Long Phụng, xã Tân Long;

+ Phía Nam giáp Quốc lộ 9.

4. Thành lập thôn Chai, thuộc xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

- Tên gọi: Thôn Chai, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa.

- Quy mô:

+ Diện tích 110 ha;

+ Dân số 60 hộ, 250 nhân khẩu;

- Vị trí:

+ Phía Nam giáp rừng sản xuất Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337;

+ Phía Tây giáp thôn Ka Tiêng và thôn Tà Rùng, xã Hướng Việt;

+ Phía Bắc giáp rừng tự nhiên, xã Hướng Việt;

+ Phía Đông giáp thôn Xà Đưng xã Hướng Việt.

Điều 2. Giao UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết;

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên giám sát việc thực hiện Nghị quyết;

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa VI, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 30/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 thành lập thôn Sông Ngân thuộc xã Linh Thượng, huyện Gio Linh; thôn Pi Rao thuộc xã A Ngo, huyện Đakrông; thôn Làng Vây thuộc xã Tân Long và thôn Chai thuộc xã Hướng Việt, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.746

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.161.98.96