Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 29/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 29/NQ-CP

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ, PHƯỜNG, THÀNH LẬP XÃ THUỘC THỊ XÃ HÀ TIÊN VÀ CÁC HUYỆN: KIÊN LƯƠNG, TÂN HIỆP, GIỒNG RIỀNG, VĨNH THUẬN; ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN KIÊN LƯƠNG ĐỂ THÀNH LẬP HUYỆN GIANG THÀNH, TỈNH KIÊN GIANG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, thành lập xã thuộc thị xã Hà Tiên và các huyện: Kiên Lương, Tân Hiệp, Giồng Riềng, Vĩnh Thuận; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kiên Lương để thành lập huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang như sau:

I. ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ, PHƯỜNG, THÀNH LẬP XÃ THUỘC THỊ XÃ HÀ TIÊN VÀ CÁC HUYỆN: TÂN HIỆP, KIÊN LƯƠNG, GIỒNG RIỀNG, VĨNH THUẬN

1. Điều chỉnh 1.645,25 ha diện tích tự nhiên và 575 nhân khẩu của xã Phú Mỹ thuộc huyện Kiên Lương về phường Đông Hồ thuộc thị xã Hà Tiên quản lý.

Phường Đông Hồ có 3.408,85 ha diện tích tự nhiên và 8.350 nhân khẩu.

2. Thành lập xã Tân Hòa thuộc huyện Tân Hiệp trên cơ sở điều chỉnh 3.524,87 ha diện tích tự nhiên và 8.566 nhân khẩu của xã Tân Hiệp B.

Xã Tân Hòa có 3.524,87 ha diện tích tự nhiên và 8.566 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Tân Hòa: Đông giáp xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ; Tây giáp xã Tân An; Nam giáp xã Tân Hiệp B; Bắc giáp xã Tân Thành, huyện Tân Hiệp và xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

3. Thành lập xã Thạnh Bình thuộc huyện Giồng Riềng trên cơ sở điều chỉnh 1.918,08 ha diện tích tự nhiên và 7.596 nhân khẩu của xã Thạnh Hòa.

Xã Thạnh Bình có 1.918,08 ha diện tích tự nhiên và 7.596 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Thạnh Bình: Đông giáp xã Thạnh Hưng, huyện Giồng Riềng; Tây giáp xã Thạnh Hòa, huyện Giồng Riềng; Nam giáp thị trấn Giồng Riềng; Bắc giáp xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp.

4. Thành lập xã Bình Minh thuộc huyện Vĩnh Thuận trên cơ sở điều chỉnh 3.095,54 ha diện tích tự nhiên và 6.400 nhân khẩu của xã Vĩnh Bình Nam.

Xã Bình Minh có 3.095,54 ha diện tích tự nhiên có 6.400 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Bình Minh: Đông giáp xã Vĩnh Bình Nam, huyện Vĩnh Thuận; Tây giáp xã Minh Thuận; Nam giáp xã Tân Thuận; Bắc giáp xã Vĩnh Bình Bắc.

5. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, thành lập xã thuộc thị xã Hà Tiên và các huyện: Kiên Lương, Tân Hiệp, Giồng Riềng, Vĩnh Thuận:

- Xã Tân Hiệp B còn lại 3.374,18 ha diện tích tự nhiên và 11.099 nhân khẩu.

Huyện Tân Hiệp có 41.942,06 ha diện tích tự nhiên và 152.457 nhân khẩu, có 11 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Tân Hiệp A, Tân Hiệp B, Thạnh Đông, Thạnh Đông A, Thạnh Đông B, Thạnh Trị, Tân Thành, Tân An, Tân Hội, Tân Hòa và thị trấn Tân Hiệp.

- Xã Thạnh Hòa còn lại 2.508,07 ha diện tích tự nhiên và 7.953 nhân khẩu.

Huyện Giồng Riềng có 63.938,84 ha diện tích tự nhiên và 219.690 nhân khẩu, có 19 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Thạnh Hưng, Thạnh Phước, Thạnh Lộc, Thạnh Hòa, Thạnh Bình, Bàn Tân Định, Bàn Thạch, Long Thạnh, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Phú, Ngọc Chúc, Ngọc Thành, Ngọc Thuận, Ngọc Hòa, Hòa Thuận, Hòa An, Hòa Hưng, Hòa Lợi và thị trấn Giồng Riềng.

- Xã Vĩnh Bình Nam còn lại 4.461,36 ha diện tích tự nhiên và 10.953 nhân khẩu.

Huyện Vĩnh Thuận có 39.493,20 ha diện tích tự nhiên và 96.190 nhân khẩu, có 8 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Bình Nam, Vĩnh Thuận, Tân Thuận, Vĩnh Phong, Phong Đông, Bình Minh và thị trấn Vĩnh Thuận.

- Xã Phú Mỹ còn lại 8.436,56 ha diện tích tự nhiên và 5.472 nhân khẩu.

Huyện Kiên Lương còn lại 88.030,40 ha diện tích tự nhiên và 103.660 nhân khẩu, có 13 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Kiên Bình, Hòa Điền, Bình An, Bình Trị, Dương Hòa, Phú Mỹ, Phú Lợi, Tân Khánh Hòa, Vĩnh Điều, Vĩnh Phú, Hòn Nghệ, Sơn Hải và thị trấn Kiên Lương.

Thị xã Hà Tiên có 9.890,63 ha diện tích tự nhiên và 44.560 nhân khẩu, có 7 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Mỹ Đức, Tiên Hải, Thuận Yên và các phường: Tô Châu, Đông Hồ, Pháo Đài, Bình San.

II. ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN KIÊN LƯƠNG ĐỂ THÀNH LẬP HUYỆN GIANG THÀNH

1. Thành lập huyện Giang Thành thuộc tỉnh Kiên Giang trên cơ sở điều chỉnh 40.744,3 ha diện tích tự nhiên và 28.910 nhân khẩu của huyện Kiên Lương (bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của các xã: Phú Mỹ, Phú Lợi, Tân Khánh Hòa, Vĩnh Điều, Vĩnh Phú).

Huyện Giang Thành có 40.744,3 ha diện tích tự nhiên và 28.910 nhân khẩu, có 5 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Phú Mỹ, Phú Lợi, Tân Khánh Hòa, Vĩnh Điều, Vĩnh Phú.

Địa giới hành chính huyện Giang Thành: Đông giáp huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang và tỉnh An Giang; Tây giáp thị xã Hà Tiên và Campuchia; Nam giáp huyện Kiên Lương và thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang; Bắc giáp Campuchia.

2. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập huyện Giang Thành:

Huyện Kiên Lương còn lại 47.286,10 ha diện tích tự nhiên và 74.750 nhân khẩu, có 8 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Dương Hòa, Hòa Điền, Kiên Bình, Bình An, Bình Trị, Sơn Hải, Hòn Nghệ và thị trấn Kiên Lương.

Địa giới hành chính huyện Kiên Lương: Đông giáp huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang; Tây giáp biển Tây Nam; Nam giáp biển Tây Nam; Bắc giáp huyện Giang Thành và thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Tỉnh Kiên Giang có 634.833,32 ha diện tích tự nhiên và 1.726.026 nhân khẩu, có 15 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các huyện: Kiên Lương, Hòn Đất, Châu Thành, Tân Hiệp, Giồng Riềng, Gò Quao, An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, Kiên Hải, Phú Quốc, Giang Thành, thị xã Hà Tiên và thành phố Rạch Giá.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

 

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 29/06/2009 về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, thành lập xã thuộc thị xã Hà Tiên và các huyện: Kiên Lương, Tân Hiệp, Giồng Riềng, Vĩnh Thuận; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kiên Lương để thành lập huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.460

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!