Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 29/2009/NQ-HĐND phê chuẩn báo cáo công tác năm 2009 và nhiệm vụ công tác năm 2010 của ngành Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Số hiệu: 29/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên Người ký: Nguyễn Văn Vượng
Ngày ban hành: 12/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2009/NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN BÁO CÁO CÔNG TÁC NĂM 2009 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2010 CỦA NGÀNH TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Xét báo cáo công tác xét xử và thi hành án hình sự năm 2009 và nhiệm vụ công tác năm 2010 của ngành Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên; Tờ trình số: 229/TTr-TAND ngày 09/12/2009 của Toà án nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc đề nghị phê chuẩn báo cáo hoạt động xét xử, công tác thi hành án hình sự năm 2009 và nhiệm vụ công tác năm 2010 của ngành Toà án tỉnh Thái Nguyên; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn báo cáo công tác xét xử và thi hành án hình sự năm 2009 của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Tán thành phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2010 do Tòa án nhân dân tỉnh trình. Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ chủ yếu ngành Tòa án cần tập trung chỉ đạo thực hiện:

1. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số: 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ chính trị về "Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020" trong ngành Tòa án tỉnh Thái Nguyên. Triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

2. Đẩy mạnh công tác xét xử các loại án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính, đạt chỉ tiêu tỷ lệ giải quyết do ngành Tòa án đề ra theo đúng quy định của pháp luật; nâng cao chất lượng xét xử các loại án, hạn chế đến mức thấp nhất án bị hủy và cải sửa lớn do lỗi chủ quan; đảm bảo 100% các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật được ra quyết định thi hành đúng thời hạn qui định.

3. Kiện toàn, củng cố công tác tổ chức cán bộ; từng bước tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện làm việc; tổ chức thực hiện tốt công tác xét xử theo thẩm quyền mới cho các đơn vị Tòa án cấp huyện.

4. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, giải quyết kịp thời các vụ án theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác xét xử lưu động ở cơ sở; giải quyết kịp thời các vụ án điểm theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

5. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị có Hội thẩm nhân dân nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các vị Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử với ngành Tòa án.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Tòa án nhân dân tỉnh triển khai và chỉ đạo Tòa án nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác năm 2010.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Pháp chế, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XI, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2009./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vượng 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 29/2009/NQ-HĐND phê chuẩn báo cáo công tác năm 2009 và nhiệm vụ công tác năm 2010 của ngành Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.861
DMCA.com Protection Status

IP: 34.224.102.60