Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả phân loại đơn vị hành chính cấp phường thuộc quận 10 do Hội đồng nhân dân Quận 10 ban hành

Số hiệu: 29/2006/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lâm Đình Chiến
Ngày ban hành: 06/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 29/2006/NQ-HĐND

Quận 10, ngày 06 tháng 10 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP PHƯỜNG THUỘC QUẬN 10

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10 KHÓA IX - KỲ HỌP LẦN THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn; Kế hoạch số 4947/KH-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hồ Chí Minh;
Xét Tờ trình số 9390/TTr-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 10 về phân loại đơn vị hành chính cấp phường thuộc quận 10 theo Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân quận 10 và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất với nội dung Tờ trình số 9390/TTr-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 10 về phân loại đơn vị hành chính cấp phường thuộc quận 10 theo Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ với kết quả việc phân loại phường như sau:

- Phường xếp loại 1 (có từ 221 điểm trở lên): có 8 phường, gồm phường 1, 2, 4, 9, 12, 13, 14, 15.

- Phường xếp loại 2 (có từ 141 đến 220 điểm): có 7 phường, gồm phường 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11.

Điều 2. Hội đồng nhân dân quận 10 đề nghị việc triển khai thực hiện dưới sự chủ trì của Ủy ban nhân dân quận và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban chuyên môn liên quan như: Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Thống kê, Công an quận 10 và Ủy ban nhân dân 15 phường thuộc quận 10, nhằm góp phần bảo đảm sự ổn định của đơn vị hành chính phường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền cơ sở.

Điều 3. Hội đồng nhân dân quận 10 - khóa IX, kỳ họp lần thứ 9 giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân quận và các ngành chức năng triển khai thực hiện Nghị quyết đã được kỳ họp thông qua; tiếp tục trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét ra quyết định công nhận.

Thường trực Hội đồng nhân dân, 2 Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân quận tăng cường hoạt động giám sát, thúc đẩy thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân quận 10 khóa IX thông qua tại kỳ họp lần thứ 9 ngày 06 tháng 10 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lâm Đình Chiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả phân loại đơn vị hành chính cấp phường thuộc quận 10 do Hội đồng nhân dân Quận 10 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.213
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202