Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 28/2004/QĐ-QH11 về việc phê chuẩn "Hiệp định giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa về phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của hai nước trong vịnh Bắc Bộ" do Quốc hội ban hành

Số hiệu: 28/2004/NQ-QH11 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Văn An
Ngày ban hành: 15/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 28/2004/NQ-QH11

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2004

 

NGHỊ QUYẾT

 VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN "HIỆP ĐỊNH GIỮA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ NƯỚC CỘNG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA VỀ PHÂN ĐỊNH LÃNH HẢI, VÙNG ĐẶC QUYỀN KINH TẾ VÀ THỀM LỤC ĐỊA CỦA HAI NƯỚC TRONG VỊNH BẮC BỘ"

QUỐC HỘI

Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Theo đề nghị của Chủ tịch nước tại Tờ trình số 01 TTr/CTN ngày 12 tháng 5 năm 2004 về việc phê chuẩn "Hiệp định giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa về phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của hai nước trong vịnh Bắc Bộ";
Sau khi xem xét Báo cáo của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra số 773/UBĐN ngày 27 tháng 5 năm 2004 của Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ

1. Phê chuẩn "Hiệp định giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa về phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của hai nước trong vịnh Bắc Bộ".

2. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khẳng định quyết tâm cùng nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa duy trì đường phân định trong vịnh Bắc Bộ được ổn định lâu dài, góp phần gìn giữ và phát triển mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không xâm phạm lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng cùng có lợi, cùng tồn tại hoà bình, hợp tác bảo vệ môi trường sinh thái trong vịnh Bắc Bộ.

3. Sau khi Chủ tịch nước ký lệnh công bố Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ tiến hành thủ tục đối ngoại về phê chuẩn Hiệp định.

4. Giao Chính phủ xây dựng Chương trình tổng thể thực hiện "Hiệp định giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa về phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của hai nước trong vịnh Bắc Bộ"; đồng thời có kế hoạch cụ thể hàng năm để thực hiện Hiệp định.

5. Chính phủ chỉ đạo các cơ quan hữu quan thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền để nhân dân cả nước thấy rõ kết quả đạt được, tạo sự thống nhất trong nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn của Hiệp định.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2004.

 

 

Nguyễn Văn An

(Đã ký)

 

THE NATIONAL ASSEMBLY
-----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------

No: 28/2004/QH11

Hanoi, June 15, 2004

 

RESOLUTION

RATIFYING THE "AGREEMENT BETWEEN THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON DEMARCATION OF TERRITORIAL SEAS, EXCLUSIVE ECONOMIC ZONES AND CONTINENTAL SHELVES OF THE TWO COUNTRIES IN THE TONKIN GULF"

THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Pursuant to Article 84 of the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, which was amended and supplemented under Resolution No. 51/2001/QH10 of December 25, 2001 of the Xth National Assembly, the 10th session;
At the proposal of the State President in Report No. 01 TTr/CTN of May 12, 2004 on ratifying the "Agreement between the Socialist Republic of Vietnam and the People's Republic of China on demarcation of territorial seas, exclusive economic zones and continental shelves of the two countries in the Tonkin Gulf";
After considering the Government's report, Evaluation Report No. 773/UBDN of May 27, 2004 of the National Assembly's Committee for External Affairs, and comments of the National Assembly deputies,

RESOLVES:

1. To ratify the "Agreement between the Socialist Republic of Vietnam and the People's Republic of China on demarcation of territorial seas, exclusive economic zones and continental shelves of the two countries in the Tonkin Gulf".

2. The Socialist Republic of Vietnam asserts its determination to maintain, together with the People's Republic of China, the demarcated boundaries in the Tonkin Gulf for a long term, contributing to preserving and developing the traditional friendship and neighborly relationship between the two countries on the basis of respecting each other's independence, sovereignty and territorial integrity, Tonkin Gulf.

3. After the State President signs the Order promulgating the National Assembly's Resolution, the Government shall carry out the external procedures for the ratification of the Agreement.

4. To assign the Government to build the overall program on implementation of the "Agreement between the Socialist Republic of Vietnam and the People's Republic of China on demarcation of territorial seas, exclusive economic zones and continental shelves of the two countries in the Tonkin Gulf" and, at the same time draw up annual specific plans for implementation of the Agreement.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 28/2004/QĐ-QH11 về việc phê chuẩn "Hiệp định giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa về phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của hai nước trong vịnh Bắc Bộ" do Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.193

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.117.38