Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 26/2013/NQ-HĐND về Đề án thành lập phường Ninh Sơn và Ninh Thạnh thuộc thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Số hiệu: 26/2013/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Võ Hùng Việt
Ngày ban hành: 29/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2013/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 29 tháng 8 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP PHƯỜNG NINH SƠN VÀ PHƯỜNG NINH THẠNH THUỘC THỊ XÃ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 62/2011/NĐ-CP , ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về việc thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 02/2012/TT-BNV , ngày 15 tháng 6 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 62/2011/NĐ-CP , ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về việc thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1951/TTr-UBND, ngày 23 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Đề án thành lập phường Ninh Sơn và phường Ninh Thạnh thuộc thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Đề án thành lập phường Ninh Sơn và phường Ninh Thạnh thuộc thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng diện tích tự nhiên và dân số của xã Ninh Sơn, xã Ninh Thạnh, cụ thể như sau:

1. Thành lập phường Ninh Sơn

- Tên phường: Phường Ninh Sơn thuộc thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh;

- Trụ sở của Ủy ban nhân dân phường: Số 601, đường Bời Lời, khu phố Ninh Thọ, phường Ninh Sơn, thị xã Tây Ninh;

- Địa giới hành chính của phường Ninh Sơn như sau:

+ Phía Đông giáp phường Ninh Thạnh;

+ Phía Tây giáp xã Bình Minh, phường 1;

+ Phía Nam giáp phường Hiệp Ninh;

+ Phía Bắc giáp xã Tân Bình, xã Thạnh Tân.

- Diện tích tự nhiên: 2.534,8 hecta;

- Dân số: 20.991 người;

- Phường Ninh Sơn có 8 khu phố: Ninh Thành, Ninh Bình, Ninh Trung, Ninh An, Ninh Thọ, Ninh Phú, Ninh Tân và Ninh Lộc.

2. Thành lập phường Ninh Thạnh

- Tên phường: Phường Ninh Thạnh thuộc thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh;

- Trụ sở của Ủy ban nhân dân phường: Số 420, đường Điện Biên Phủ, khu phố Ninh Hòa, phường Ninh Thạnh, thị xã Tây Ninh;

- Địa giới hành chính của phường Ninh Thạnh như sau:

+ Phía Đông giáp huyện Dương Minh Châu;

+ Phía Tây giáp phường Hiệp Ninh; phường Ninh Sơn;

+ Phía Nam giáp huyện Hòa Thành;

+ Phía Bắc giáp phường Ninh Sơn.

- Diện tích tự nhiên: 1.519,11 hecta;

- Dân số: 15.376 người;

- Phường Ninh Thạnh có 6 khu phố: Ninh Phước, Ninh Đức, Ninh Lợi, Ninh Hòa, Ninh Phúc, Ninh Nghĩa.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn tất các thủ tục, trình Chính phủ theo quy định.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 9 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Hùng Việt

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 26/2013/NQ-HĐND về Đề án thành lập phường Ninh Sơn và Ninh Thạnh thuộc thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.728
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234