Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 26/2010/NQ-HĐND về chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2011 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

Số hiệu: 26/2010/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Ngô Thị Doãn Thanh
Ngày ban hành: 10/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2010/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT NĂM 2011 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 22

(Từ ngày 07 đến ngày 10 tháng 12 năm 2010)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Xét Tờ trình số 25/TTr-HĐND ngày 01/12/2010 của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố về chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2011 của Hội đồng nhân dân Thành phố và ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình Xây dựng Nghị quyết năm 2011 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội như sau:

1. Các Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIV, nhiệm kỳ 2011-2016 theo quy định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003.

2. Các Nghị quyết thường kỳ tại kỳ họp thứ 2, thứ 3 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội:

2.1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2011 của thành phố Hà Nội.

2.2. Nghị quyết về thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2011 của thành phố Hà Nội.

2.3. Nghị quyết về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2012 của thành phố Hà Nội.

2.4. Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2010 của thành phố Hà Nội.

2.5. Nghị quyết về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2012 của thành phố Hà Nội.

2.6. Nghị quyết về chương trình Xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội năm 2012.

2.7. Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội năm 2012.

2.8. Nghị quyết về quyết định tổng biên chế hành chính sự nghiệp của thành phố Hà Nội năm 2012.

2.9. Nghị quyết về ban hành giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

3. Nghị quyết chuyên đề tại kỳ họp thứ 2, thứ 3 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội:

3.1. Nghị quyết về chi tiêu phục vụ cho các hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

3.2. Nghị quyết về thu, sử dụng học phí và một số khoản thu khác trong trường học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội.

3.3. Nghị quyết về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

3.4. Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 của thành phố Hà Nội.

3.5. Nghị quyết về Quy hoạch giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hà Nội.

3.6. Nghị quyết về quy hoạch hệ thống cấp nước sạch trên địa bàn thành phố Hà Nội.

3.7. Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

3.8. Nghị quyết về Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

3.9. Nghị quyết về Quy hoạch phát triển tổng thể nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

3.10. Nghị quyết về Quy hoạch phát triển mạng lưới y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

3.11. Nghị quyết về Quy hoạch phát triển mạng lưới giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

3.12. Nghị quyết về Quy hoạch phát triển văn hóa của thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

3.13. Nghị quyết về Chiến lược phát triển thể thao thành tích cao của thành phố Hà Nội đến năm 2020.

3.14.Nghị quyết về Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin của thành phố Hà Nội đến năm 2030.

3.15. Nghị quyết về Quy hoạch thế trận quan sự khu vực phòng thủ của thành phố Hà Nội.

3.16. Nghị quyết về Quy hoạch phát triển làng nghề của thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

3.17. Nghị quyết về Quy hoạch hệ thống thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

3.18. Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

3.19. Nghị quyết về đặt, đổi tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Giao thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2011 của Hội đồng nhân dân Thành phố, giao Thường trực Hội đồng nhân dân thống nhất với Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố vào kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Khóa XIII, kỳ họp thứ 22 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Ngô Thị Doãn Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 26/2010/NQ-HĐND về chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2011 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.066
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144